BIMERVAX INJEKČNÁ EMULZIA emu inj 10x5 ml (liek.inj.skl.viacdávk.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 16r. Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Vývoj cien
BIMERVAX cena
Kód 3352E
Registračné číslo EU/1/22/1709/001
Dátum registrácie 30.3.2023
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Hipra Human Health, S.L.U., Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 12 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J07 Vakcíny
J07B Vírusové vakcíny
J07BN Očkovacie látky proti Covid-19

Nežiaduce účinky

Väčšina vedľajších účinkov sa objaví do 3 dní od podania uočkovacej látky a do niekoľkých dní od ich výskytu vymiznú. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak sa u vás krátko po očkovaní vyskytnú príznaky závažnej alergickej reakcie, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. Takéto príznaky môžu zahŕňať:
 • pocit na omdletie alebo závraty
 • zmeny srdcového rytmu
 • dýchavičnosť
 • sipot
 • opuch pier, tváre alebo hrdla
 • svrbivý opuch pod kožou (žihľavka) alebo vyrážka
 • pocit nevoľnosti (pocit na vracanie) alebo vracanie
 • bolesť žalúdka
Pri užívaní BIMERVAXU sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • bolesť hlavy
 • bolesť v mieste podania injekcie
 • pocit veľkej únavy (únava)
 • bolesť svalov
Časté (môžu postihovať u menej ako u 1 z 10 osôb)
 • sčervenanie, opuch alebo citlivosť v mieste podania injekcie
 • pocit na vracanie (nevoľnosť) alebo vracanie
 • hnačka
 • horúčka
 • zväčšené lymfatické uzliny
 • bolesť v podpazuší
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • zimnica alebo pocit horúčky
 • nespavosť
 • závraty
 • svrbenie v mieste podania injekcie
 • precitlivenosť v mieste podania injekcie
 • bolesť kĺbov
 • pocit slabosti alebo nedostatku energie
 • pocit ospalosti
 • bolesť brucha
 • svrbenie pokožky
 • bolesť pri prehĺtaní
 • celkový pocit choroby
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • studený pot
 • nezvyčajný pocit na koži, ako je mravčenie alebo brnenie (paraestézia)
 • znížená citlivosť, najmä v koži (hypoestézia)
 • alergické reakcie, ako je žihľavka, vyrážka alebo svrbenie
 • bolesť chrbta
 • podliatina v mieste podania injekcie

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov, na základe jedného prípadu počas klinických skúšaní)
 • zápal výstelky na vonkajšej strane srdca (perikarditída), ktorý môže mať za následok dýchavičnosť, búšenie srdca alebo bolesť na hrudníku
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.