ANACID sus por 30x5 ml (vre.PE/Al/papier)

a čo sa používa
2. Čomu musíte venovať pozornosť predtým, ako začnete Anacid užívať
3. Ako sa Anacid užíva
4. Možné nežiaduce účinky
5. Uchovávanie lieku Anacid
6. Ďalšie informácie

ANACID

perorálna suspenzia

Liečivami sú: Magnesii hydroxidum (hydroxid horečnatý) 250 mg, algeldrati suspensio quantum aequivalens aluminii trioxidi (suspenzia algeldrátu zodpovedajúca oxidu hlinitému) 250 mg [(aluminii hydroxidum (hyroxid hlinitý) 382 mg] v 5 ml (= 1 vrecko).

Pomocnými látkami sú: Glycerolum 85 % (glycerol 85 %), sorbitoli solutio 70 % non cristallisable (roztok sorbitolu 70% nekryštalizujúci), acidum benzoicum (kyselina benzoová), natrii benzoas (benzoan sodný), cinnamomi ceylonici etheroleum (silica škoricovníka cejlónskeho), ethanolum 96 % (etanol 96 %), aqua purificata (čistená voda).

Obsah sodíka: 4,5 mg v 5 ml

Liek obsahuje 12 alebo 30 vreciek po 5 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

1. ČO JE ANACIDA NA ČO SA POUŽÍVA
Liek Anacid pomáha pri pálení záhy, nadúvaní a žalúdočných ťažkostiach.
Ide o zmes slabo bázických látok, ktoré v žalúdku viažu kyselinu chlorovodíkovú a vytvorením ochranného filmu i mechanicky chráni žalúdočnú sliznicu.
Bez porady s lekárom môžu liek užívať dospelí aj deti od 14 rokov pri bolestiach žalúdka, pálení záhy, nadmernom rihaní a žalúdočných ťažkostiach vyvolaných diétnou chybou, alkoholom alebo fajčením.
Iba na odporúčanie lekára môžu liek užívať deti vo veku od 6 do 14 rokov, pri žalúdočnom dvanástnikovom vrede, funkčných poruchách trávenia, prietrži bránice, zápale žalúdočnej sliznice a žalúdočných ťažkostiach vyvolaných užívaním liekov. Takisto užívanie lieku u pacientov s poruchami funkcie obličiek, Alzheimerovou chorobou, poruchami vyprázdňovania čriev (zápcha alebo hnačka) alebo poruchami metabolizmu fosforu a horčíka je možné iba na odporúčanie lekára.
O užívaní tohto lieku u tehotných a dojčiacich žien je vhodné sa poradiť s lekárom.

2. Čomu musíte venovať pozornosť, kým začnete ANACID užívať
Anacid neužívajte:
- ak ste precitlivený(á) alergický(á) na liečivá alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku Anacidu
- ak trpíte silnými bolesťami brucha sprevádzanými nevoľnosťou alebo zvracaním
- ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek.
Liek nesmú užívať deti do 6 rokov.

Tehotné a dojčiace ženy
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.
Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Anacid nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Anacidu
Liek obsahuje 0,98 % obj. etanolu. 1 dávka lieku (5 ml) obsahuje do 0,04 g etanolu. Maximálna denná dávka obsahuje 0,24 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.
 
Liek obsahuje v 1 dávke (5 ml = 1 vrecko) 4,5 mg sodíka. Môže byť nebezpečný pre ľudí s diétou so zníženým prísunom sodíka.

Pokiaľ bola u Vás diagnostikovaná neznášanlivosť niektorého z cukrov, informujte svojho lekára skôr, ako začnete liek užívať.

Vzájomné pôsobenie s ďalšími liekmi
Liek spomaľuje vstrebávanie rôznych liekov, napr. protizápalových liekov (salicyláty, indometacín, kortikoidy), liekov užívaných pri infekciách, najmä dýchacích a močových ciest (tetracyklíny, sulfónamidy, fluorochinolóny, nitrofurantoín), protituberkulóznych liekov (etambutol, izoniazid), liekov ovplyvňujúcich psychické funkcie (fenotiazíny, benzodiazepíny), liekov na epilepsiu (valproát sodný, fenytoín), tyroxínu (hormón podávaný pri nedostatočnej činnosti štítnej žľazy), liekov s obsahom železa, fosfátov, fluoridov, vitamínu A, vitamínu C alebo citrátov, liekov užívaných na liečbu žalúdočných alebo dvanástnikových vredov (cimetidín, ranitidín), liekov znižujúcich krvnú zrážanlivosť, liekov užívaných pri liečbe pliesňových ochorení (ketokonazol), liekov na vysoký krvný tlak alebo poruchy srdcového rytmu (beta-blokátory, ACE inhibítory), teofylínu (liek na rozšírenie priedušiek), gemfibrozilu (liek na zníženie zvýšených hladín tukov v krvi), allopurinolu (užíva sa pri liečbe dny), takrolímu (liek užívaný najmä po transplantáciách) a iných.

Preto sa odporúča podávanie iných liekov najmenej 2 hodiny pred alebo po podaní Anacid suspenzie.
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnom čase, a to aj o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.'


3. AKO SA ANACID UŽÍVA
Dospelí a deti nad 14 rokov:
Dávkovanie je individuálne, pri dlhodobej liečbe sa zvyčajne podáva 4-6-krát denne 5 ml (1 vrecko), a to 1-2 hodiny po jedle. Pri niektorých menej závažných stavoch sa podáva jednorazovo 1 vrecko pri ťažkostiach.

Deti vo veku 6-14 rokov:
U detí je zvyčajná dávka 1vrecko 2-4-krát denne a to 1-2 hodiny po jedle, alebo jednorázovo 1 vrecko pri ťažkostiach. Liek sa musí užívať len na odporučenie lekára, ktorý tiež určí dĺžku liečby.

Pred použitím treba obsah vrecka požmoliť medzi prstami.

Ak máte pocit, že účinok Anacidu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste užili viac Anacidu, ako ste mali:
Pri predávkovaní alebo požití väčšieho množstva lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak ste zabudli užiť Anacid:
Nezdvojnásobujte nasledujúcu dávku, aby ste doplnili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY
Nežiaduce účinky sú vzácne, pokiaľ sa Anacid užíva podľa tejto písomnej informácie pre používateľa. Pri vysokých dávkach (nad 200 ml denne) a pri dlhodobej liečbe môže dôjsť k obmedzeniu vstrebávania fosfátov z čreva (prejaví sa v laboratórnych hodnotách v krvi aj moči). V závažnejších prípadoch môže dôjsť k mäknutiu kostí u starších ľudí a poruchám funkcie obličiek u mladších ľudí. Pri veľmi zníženej funkcii obličiek môže dlhodobé užívanie spôsobiť zvýšenú hladinu horčíka v krvnom sére, čo sa prejaví smädom, nízkym krvným tlakom a útlmom reflexov, alebo môžu byť zaznamenané toxické prejavy hliníka a to najmä v mozgu (riziko vzniku mozgovej dysfunkcie).
Ak zaznamenáte akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, oznámte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. UCHOVÁVANIE LIEKUANACID
Uschovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25° C. Chráňte pred mrazom.
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

6. Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Dátum poslednej revízie textu
Marec 2011

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ANACID sus por 12x5 ml (vre.PE/Al/papier) Vp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.