AKTIPROL 200 MG TABLETY tbl 90x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Liek sa podává pred spaním Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 4779B
Registračné číslo 68/0273/15-S
Dátum registrácie 22.7.2015
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Medochemie Ltd., Cyprus
Účinné látky
Indikačná skupina Antipsychotiká (neuroleptiká) (68)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05A Antipsychotiká
N05AL Benzamidy
N05AL05 Amisulprid

Na čo sa AKTIPROL používa?

AKTIPROL je liek (antipsychotikum), ktorý sa používa pri liečbe duševných porúch. Znižuje aktivitu určitej časti mozgu, ktorá má bezprostredný vzťah ku vzniku príznakov duševných porúch.

AKTIPROL sa používa pri liečbe schizofrénie.

Vždy sa riaďte pokynmi svojho lekára.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich nežiaducich účinkov, prestaňte užívať AKTIPROL a navštívte lekára alebo ihneď choďte do najbližšej nemocnice:
 • vysoká teplota, potenie, svalová stuhnutosť, búšenie srdca, zrýchlený dych, zmätenosť, ospalosť alebo agitovanosť (nepokoj). Môžu to byť príznaky vážneho ale zriedkavého nežiaduceho účinku tzv. Neuroleptického malígneho syndrómu.
 • nezvyčajný srdcový rytmus, výrazné zrýchlenie srdcového rytmu alebo bolesť na hrudníku, ktoré môžu viesť k infarktu alebo život ohrozujúcej srdcovej poruche.
 • krvné zrazeniny v žilách najmä v žilách na nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie dolnej končatiny), ktoré môžu cestovať krvných riečiskom do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektoré z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • vyššia náchylnosť ku vzniku infekcií ako obyčajne. To môže byť spôsobené krvnou poruchou (agranulocytóza) alebo znížením počtu bielych krviniek (neutropénia).
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
 • alergické reakcie ako svrbenie, vystúpená vyrážka
 • záchvaty
Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
 • závažné alergické reakcie s opuchom tváre, pier a hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní. Môže sa tiež objaviť žihľavka.
Okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich nežiaducich účinkov:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • tras, svalová stuhnutosť alebo kŕče, pomalé pohyby, nadmerný vznik slín, alebo pocit nepokoja
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
 • pohyby, ktoré nie je možné ovládať, predovšetkým rúk a nôh (tieto príznaky môžu byť znížené, ak vám váš lekár zníži dávku lieku AKTIPROL alebo vám predpíše ďalšie lieky)
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
 • mimovoľné pohyby najmä tváre a jazyka
Neznáme (z dostupných údajov)
 • u novorodencov, ktorých matky užívali AKTIPROL, sa môže objaviť syndróm z náhleho vysadenia lieku (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“)
Ďalšie vedľajšie účinky sú:
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
 • nespavosť (insomnia) alebo pocit úzkosti alebo agitovanosti (nepokoj)
 • pocit ospalosti alebo spavosť
 • zápcha, nevoľnosť alebo vracanie, sucho v ústach
 • zvýšenie telesnej hmotnosti
 • neobvyklá tvorba materského mlieka u žien (galaktorea) a mužov, bolesť prsníkov
 • vynechanie menštruácie (amenorea)
 • zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia)
 • ťažkosti pri dosiahnutí alebo udržaní erekcie alebo ejakulácie
 • predĺženie QT intervalu, problém so srdcom zaznamenaný na elektrokardiograme
 • pocit závratu (čo môže byť z dôvodu nízkeho krvného tlaku)
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
 • nízky počet bielych krviniek (leukopénia, neutropénia)
 • spomalenie srdcového rytmu
 • vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia)
Vzácne (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
 • abnormálny srdcový rytmus
Neznáme (z dostupných údajov)
 • zmätenosť
 • hypertriglyceridémia a hypercholesterolémia

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.