ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 9122B
Registračné číslo EU/1/14/946/007
Dátum registrácie 18.9.2014
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Accord Healthcare S.L.U, Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L03 Imunomodulátory
L03A Imunostimulanciá (zmena WHO)
L03AA Faktory stimulujúce kolónie hematopoetických buniek
L03AA02 Filgrastim

Na čo sa ACCOFIL používa?

Accofil obsahuje liečivo filgrastim. Filgrastim je proteín vytváraný v baktériách nazývaných Escherichia coli technológiou rekombinantnej DNA. Patrí do skupiny proteínov nazývaných cytokíny a je veľmi podobný prirodzenému proteínu (faktoru stimulujúcemu kolónie granulocytov [G-CSF]) vytváranému vaším vlastným telom. Filgrastim stimuluje kostnú dreň (tkanivo, v ktorom sa tvoria nové krvinky) na produkovanie väčšieho počtu bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať proti infekciám.

Lekár vám predpísal Accofil, aby pomohol vášmu telu vytvárať väčší počet bielych krviniek. Lekár vám povie, prečo sa liečite Accofilom. Accofil je užitočný v niekoľkých rôznych prípadoch, ako sú:
 • chemoterapia
 • transplantácia kostnej drene
 • závažná chronická neutropénia (nízky počet určitého typu bielych krviniek)
 • neutropénia (nízky počet určitého typu bielych krviniek) u pacientov s infekciou HIV
 • mobilizácia kmeňových buniek v periférnej krvi (na stimuláciu prechodu kmeňových buniek do krvného obehu, aby sa dali odobrať a použiť pri transplantácii kostnej drene).
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Počas liečby povedzte ihneď svojmu lekárovi:
 • ak máte alergickú reakciu vrátane slabosti, poklesu krvného tlaku, sťaženého dýchania, opuchu tváre (anafylaxia), kožnej vyrážky, svrbivej vyrážky (urtikária), opuchu tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla (angioedém) a dýchavičnosti (dyspnoe). U pacientov s nádorovým ochorením je častá precitlivenosť.
 • ak máte kašeľ, horúčku a sťažené dýchanie (dyspnoe), pretože to môže byť znak syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS). ARDS je menej častý u pacientov s nádorovým ochorením.
 • ak máte bolesť v ľavej hornej časti brucha, bolesť pod ľavým hrudným rebrom alebo bolesť v hornej časti ramena, keďže to môže súvisieť s problémami so slezinou (splenomegália). Toto je veľmi časté u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou, časté u pacientov s HIV a menej časté u zdravých darcov kmeňových buniek.
 • ak sa liečite na závažnú chronickú neutropéniu a máte krv v moči (hematúria). Ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok alebo ak máte v moči bielkoviny (proteinúria), váš lekár môže pravidelne vyšetrovať váš moč.
 • ak máte ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov alebo kombináciu nasledovných vedľajších účinkov: opuch alebo zdurenie, ktoré môžu súvisieť s menej častým močením, dýchacie ťažkosti, opuch brucha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tieto príznaky sa zvyčajne vyvíjajú v rýchlom tempe. Môžu to byť príznaky menej často sa vyskytujúceho (môže postihovať až 1 zo 100 ľudí) ochorenia nazývaného syndróm kapilárneho presakovania, ktorý spôsobuje vytekanie krvi z malých krvných ciev do tela a vyžaduje si bezodkladnú lekársku pomoc.

Veľmi častým vedľajším účinkom používania Accofilu je bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť), ktorú možno utíšiť užívaním štandardných liekov na úľavu bolesti (analgetiká). U pacientov podstupujúcich transplantáciu kmeňových buniek alebo kostnej drene sa môže vyskytnúť reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD) – toto je reakcia buniek darcu voči pacientovi, ktorý dostal transplantát; znaky a príznaky zahŕňajú vyrážky na dlaniach rúk a chodidlách nôh a vredy a ranky v ústach, črevách, pečeni, pokožke alebo očiach, pľúcach, pošve a kĺboch. Veľmi často sa pozoroval u zdravých darcov kmeňových buniek zvýšený počet bielych krviniek (leukocytóza) a pokles počtu trombocytov, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia) a váš lekár to bude sledovať.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky (pozorované u viac než 1 z 10 ľudí, ktorí používajú Accofil ):
u pacientov s nádorovým ochorením
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • znížená chuť do jedla
 • bolesť hlavy
 • bolesť v ústach a hrdle (orofaryngálna bolesť)
 • kašeľ
 • hnačka
 • vracanie
 • zápcha
 • nevoľnosť
 • kožná vyrážka
 • neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopécia)
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)
 • celková slabosť (asténia)
 • únava (vyčerpanosť)
 • bolestivosť a opuch slizníc zažívacieho traktu od úst po konečník (zápal slizníc)
 • dýchavičnosť (dyspnoe)

u zdravých darcov kmeňových buniek
 • pokles počtu trombocytov, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia)
 • zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytóza)
 • bolesť hlavy
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)
 • nízky počet červených krviniek (anémia)
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • bolesť hlavy,
 • krvácanie z nosa (epistaxa)
 • hnačka
 • zväčšenie pečene (hepatomegália)
 • kožná vyrážka
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)
 • bolesť kĺbov (artralgia)

u pacientov s HIV
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)

Časté vedľajšie účinky (pozorované u viac než 1 zo 100 ľudí, ktorí používajú Accofil ):
u pacientov s nádorovým ochorením
 • alergická reakcia (precitlivenosť na liek)
 • nízky krvný tlak (hypotenzia)
 • bolesť pri močení (dyzúria)
 • bolesť na hrudi
 • vykašlávanie krvi (hemoptýza)

u zdravých darcov kmeňových buniek
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • dýchavičnosť (dyspnoe)
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • pokles počtu trombocytov, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia)
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • zápal krvných ciev v koži (dermálna vaskulitída)
 • neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopécia)
 • ochorenie spôsobujúce rednutie kostí, čo ich oslabuje, zvyšuje ich krehkosť a pravdepodobnosť zlomenia (osteoporóza)
 • krvi v moči (hematúria)
 • bolesť v mieste podania injekcie

u pacientov s HIV
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

Menej časté vedľajšie účinky (pozorované u viac než 1 z 1 000 ľudí, ktorí používajú Accofil )
u pacientov s nádorovým ochorením
 • silná bolesť v kostiach, na hrudi, bruchu alebo kĺboch (kríza kosáčikovitej anémie)
 • odmietnutie transplantovanej kostnej drene (reakcia štepu proti hostiteľovi)
 • bolesť a opuch kĺbov podobný dne (pseudodna)
 • závažný zápal pľúc spôsobujúci ťažkosti s dýchaním (syndróm akútnej respiračnej tiesne)
 • pľúca nefungujúce tak, ako by mali, čo spôsobuje dýchavičnosť (respiračné zlyhanie)
 • opuch a/alebo tekutina v pľúcach (pľúcny edém)
 • zápal pľúc (intersticiálne ochorenie pľúc)
 • nezvyčajná röntgenová snímka pľúc (pľúcna infiltrácia)
 • modrofialovo sfarbené, vystúpené, bolestivé rany na končatinách a niekedy aj na tvári a krku spojené s horúčkou (Sweetov syndróm)
 • zápal krvných ciev v koži (dermálna vaskulitída)
 • zhoršenie reumatoidnej artritídy
 • neobvyklá zmena moču
 • bolesť
 • poškodenie pečene spôsobené upchatím malých žíl v pečeni (veno-okluzívne ochorenie)
 • krvácanie z pľúc (pľúcne krvácanie)
 • zmena spôsobu, akým vaše telo reguluje tekutiny vo vašom tele, ktorá môže spôsobiť opuch

u zdravých darcov kmeňových buniek
 • natrhnutie sleziny
 • náhla alergická reakcia ohrozujúca život (anafylaktická reakcia)
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • krvácanie do pľúc (pľúcne krvácanie)
 • vykašliavanie krvi (hemoptýza)
 • nezvyčajná röntgenová snímka pľúc (pľúcna infiltrácia)
 • nedostatočná absorpcia kyslíka v pľúcach (hypoxia)
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • zhoršenie reumatoidnej artritídy

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • nadbytok bielkovín v moči (proteinúria)
 • ruptúra sleziny

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 7x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx 101,91
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx 0,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 7x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.