THALIDOMIDE LIPOMED 100 MG OBALENÉ TABLETY tbl obd 30(3x10)x100 mg (blis.PVC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Vývoj cien
THALIDOMIDE LIPOMED 922 cena
Kód 2197E
Registračné číslo EU/1/22/1676/001
Dátum registrácie 19.9.2022
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Lipomed GmbH, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 60 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AX Iné imunosupresíva (zmena WHO)
L04AX02 Talidomid

Nežiaduce účinky

Prestaňte užívať Thalidomide Lipomed a okamžite navštívte lekára, ak spozorujete nasledovné závažné vedľajšie účinky – je možné, že budete potrebovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť:
− Mimoriadne silné a závažné kožné reakcie. Nežiaduce kožné reakcie sa môžu objaviť ako výsev s pľuzgiermi alebo bez pľuzgierov. Môžu sa vyskytnúť podráždenie kože, citlivosť alebo opuch úst, hrdla, očí, nosa a v okolí genitálií, opuch a horúčka a príznaky ako pri chrípke. Tieto
príznaky môžu byť prejavom vzácnych a závažných kožných reakcií ako sú StevensovJohnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo DRESS syndróm.
− Alergické reakcie, ako je lokalizovaná (na určitom mieste tela) alebo generalizovaná (postihujúca celé telo) svrbiaca vyrážka, angioedém a anafylaktická reakcia (závažný typ alergickej reakcie, ktorý sa môže prejavovať žihľavkou, kožnými vyrážkami, opuchom očí, úst
alebo tváre, dýchacími ťažkosťami alebo svrbením).
Ak spozorujete niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov, okamžite o tom informujte svojho lekára:
− Znížená citlivosť, tŕpnutie, abnormálna koordinácia alebo bolesť dlaní a chodidiel.
Môže to byť spôsobené poškodením nervov (tzv. „periférna neuropatia“), čo je veľmi častý vedľajší účinok. Môže sa stať veľmi závažným, bolestivým a obmedzujúcim. Ak pocítite takéto príznaky, okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom, ktorý môže znížiť dávku alebo vysadiť liečbu. K tomuto vedľajšiemu účinku zvyčajne dochádza, ak sa liek užíva niekoľko mesiacov,
no môže sa objaviť aj skôr. Môže sa objaviť aj určitý čas po ukončení liečby. Ochorenie nemusí ustúpiť, prípadne ustúpi len pomaly.
− Náhla bolesť v hrudi alebo sťažené dýchanie.
Môže to byť spôsobené krvnými zrazeninami v tepnách vedúcich do pľúc (tzv. „pľúcna embólia“), čo je častý vedľajší účinok. K tomuto stavu môže dôjsť počas liečby alebo po jej skončení.
− Bolesť alebo opúchanie nôh, najmä ich dolnej časti alebo lýtok.
Môže to byť spôsobené krvnými zrazeninami v žilách nohy (hlboká žilová trombóza), čo je častý vedľajší účinok. K tomuto stavu môže dôjsť počas liečby alebo po jej skončení.
− Bolesť na hrudi, ktorá vyžaruje do rúk, krku, čeľuste, chrbta alebo žalúdka, pocit zvýšeného potenia a dýchavičnosti, nevoľnosť alebo vracanie.
Môžu to byť príznaky srdcového záchvatu/srdcového infarktu (ktorý môže byť spôsobený krvnými zrazeninami v srdcových tepnách).
− Prechodné problémy so zrakom alebo s rečou.
Môžu to byť príznaky mozgovej príhody (ktorá môže byť spôsobená krvnou zrazeninou v mozgovej tepne).
− Horúčka, zimnica, bolesť hrdla, kašeľ, vriedky v ústach alebo akékoľvek iné príznaky infekcie.
− Krvácanie alebo tvorba modrín bez poranenia.
Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:
Je dôležité poznamenať, že u malého počtu pacientov s mnohopočetným myelómom sa môžu rozvinúť ďalšie typy rakoviny, predovšetkým hematologické, a je možné, že toto riziko sa môže zvýšiť pri
liečbe Thalidomide Lipomed; preto má váš lekár starostlivo posúdiť prínos a riziko pri predpisovaní Thalidomide Lipomed.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
− Zápcha.
− Závrat.
− Ospalosť, únava.
− Tras (tremor).
− Znížená alebo abnormálna citlivosť (dyzestézia).
− Opuchy dlaní a chodidiel.
− Zníženie počtu krviniek. Toto môže znamenať, že je pravdepodobnejšie, že sa u vás vyvinú infekcie. Váš lekár bude počas liečby Thalidomide Lipomed sledovať váš krvný obraz.
Časté (môžu postihovať do 1 z 10 osôb)
− Zlé trávenie, nutkanie na vracanie (nauzea), nevoľnosť (vracanie), sucho v ústach.
− Vyrážka, suchá pokožka.
− Pokles počtu bielych krviniek (neutropénia) sprevádzaný horúčkou a infekciou.
− Pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek v rovnakom čase (pancytopénia).
− Pocit slabosti, pocit na odpadnutie alebo pocit nestability, nedostatok energie alebo sily, nízky tlak krvi.
− Horúčka, celkový nezdravý pocit.
− Kŕče.
− Točenie hlavy, problémy so vstávaním a normálnym pohybom.
− Rozmazané videnie.
− Infekcia pľúc (pneumónia), ochorenie pľúc.
− Pomalý tep, zlyhanie srdca.
− Depresia, zmätenosť, zmeny nálady, úzkosť.
− Zhoršenie sluchu alebo hluchota.
− Ochorenie obličiek (zlyhanie obličiek).
Menej časté (môžu postihovať do 1 zo 100 osôb)
− Zápal a opuch priedušiek v pľúcach (bronchitída).
− Zápal vnútornej steny žalúdka.
− Prederavenie časti hrubého čreva, čo môže spôsobiť infekciu.
− Obštrukcia (nepriechodnosť) čreva.
− Pokles krvného tlaku pri stoji, čo môže viesť k omdletiu.
− Nepravidelný srdcový rytmus (blokáda srdca alebo atriálna fibrilácia), pocit mdloby alebo strata vedomia.
Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)
− Nedostatočná činnosť štítnej žľazy (hypotyreoidizmus).
− Sexuálna dysfunkcia, napríklad impotencia.
− Závažná infekcia krvi (sepsa) sprevádzaná horúčkou, zimnicou a silným chvením, môže byť komplikovaná nízkym krvným tlakom a zmätenosťou (septický šok).
− Syndróm z rozpadu nádoru – metabolické komplikácie, ktoré sa vyskytujú počas liečby rakoviny a niekedy aj bez liečby. Tieto komplikácie sú spôsobené rozkladom odumierajúcich rakovinových buniek a môžu zahŕňať nasledovné: zmeny v chemickom zložení krvi; vysokú hladinu draslíka, fosforu, kyseliny močovej a nízku hladinu vápnika, ktoré následne vedú
k zmenám vo funkcii obličiek, srdcového rytmu, kŕčom a niekedy k úmrtiu.
− Poškodenie pečene (porucha pečene) vrátane výsledkov pečeňových testov mimo normy.
− Krvácanie zo žalúdka alebo čriev (gastrointestinálne krvácanie).
− Zhoršenie príznakov Parkinsonovej choroby (ako je triaška, depresia alebo zmätenosť).
− Bolesť v hornej časti brucha a/alebo bolesť chrbta, ktorá môže byť závažná a ktorá pretrváva niekoľko dní, môže byť sprevádzaná nevoľnosťou, vracaním, horúčkou a rýchlym tepom – tieto príznaky môžu byť zapríčinené zápalom podžalúdkovej žľazy (pankreatitída).
− Zvýšenie krvného tlaku v krvných cievach, ktoré zásobujú pľúca, čo môže viesť k dýchavičnosti, únave, závratu, bolesti na hrudníku, zrýchlenému tepu alebo opuchu nôh alebo členkov (pľúcna hypertenzia).
− Vírusové infekcie, vrátane herpes zoster (tiež známy ako „pásový opar“, vírusová infekcia, ktorá spôsobuje bolestivú kožnú vyrážku a pľuzgiere) a návratu infekcie hepatitídy typu B (ktorá môže spôsobiť žltnutie kože a očí, tmavohnedé zafarbenie moču, bolesť pravej strany žalúdka, horúčku a nevoľnosť alebo vracanie).
− Ochorenie mozgu s príznakmi ako zmenené videnie, bolesť hlavy, záchvaty a zmätenosť, s vysokým krvným tlakom alebo bez vysokého krvného tlaku (syndróm reverzibilnej posteriórnej encefalopatie, resp. PRES).
− Ochorenie postihujúce kožu spôsobené zápalom malých krvných ciev spojené s bolesťou kĺbov a horúčkou (leukocytoklastická vaskulitída).
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.