MOMETASONE SANDOZ 50 MIKROGRAMOV aer nau 2x18 g/140 dávok (fľ.HDPE s rozpr.)

SPC
a, ktorá sa objavuje v určitých obdobiach roka, je alergická reakcia spôsobená vdychovaním peľu zo stromov, tráv, burín a tiež plesní a spór húb. Celoročná nádcha sa vyskytuje počas celého roka a jej príznaky môžu byť zapríčinené citlivosťou na rôzne veci vrátane roztočov v domácom prachu, srsti (alebo lupín) zvierat, peria a určitých potravín. Mometasone Sandoz 50 mikrogramovzmenšuje opuch a podráždenie vo vašom nose, a tak zmierňuje kýchanie, svrbenie
a pocit upchatého nosa alebo nádchu, zapríčinené sennou nádchou alebo celoročnou nádchou.

Nosové polypy
Mometasone Sandoz 50 mikrogramov sa používa na liečbu nosových polypov u dospelých od 18 rokov.

Nosové polypy sú malé výrastky na nosovej sliznici a zvyčajne postihujú obe nosové dierky. Mometasone Sandoz 50 mikrogramovzmierňuje zápal v nose, čo má za následok, že sa polypy postupne zmenšujú, čím sa zmierňuje pocit upchatého nosa, ktorý môže ovplyvniť dýchanie nosom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mometasone Sandoz 50mikrogramov

Nepoužívajte Mometasone Sandoz 50 mikrogramov
· ak ste alergický na mometazónfuroát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
· ak máte v nose neliečenú infekciu. Použitie Mometasone Sandoz 50 mikrogramov počas neliečenej infekcie v nose ako je herpes, môže infekciu zhoršiť.S používaním nosovej aerodisperzie počkajte dovtedy, kým infekcia nie je vyliečená.
· ak ste v nedávnej minulosti podstúpili operáciu nosa alebo ak ste si nos poranili. S používaním nosovej aerodisperzie počkajte dovtedy, kým sa vám nos nezahojí.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Mometasone Sandoz 50 mikrogramov, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
· ak máte alebo ste kedykoľvek mali tuberkulózu.
· ak máte akúkoľvek inú infekciu
· ak používate iné kortikosteroidné lieky, či už ústne alebo v injekciách.
· ak máte cystickú fibrózu.

Počas užívania Mometasonu Sandoz 50 mikrogramov sa obráťte sa na svojho lekára
· ak váš imunitný systém dobre nefunguje (ak máte problémy so zvládnutím infekcií) a prídete do kontaktu s osobou, ktorá má osýpky alebo ovčie kiahne. Vyhnite sa kontaktu s kýmkoľvek, kto má tieto infekcie.
· ak máte infekcie nosa alebo hrdla
· ak používate liek niekoľko mesiacov alebo dlhšie
· ak máte stále podráždený nos alebo hrdlo.

Ak sa u vás objaví rozmazané videnie alebo iné poruchy videnia, obráťte sa na svojho lekára.

Ak sa kortikosteroidné nosové spreje používajú vo vysokých dávkach dlhodobo, môžu sa objaviť vedľajšie účinky, zapríčinené vstrebaním liečiva do tela.

Ak vás svrbia oči alebo ich máte podráždené, lekár vám môže odporučiť, aby ste používali aj iné lieky spolu s Mometasonom Sandoz 50 mikrogramov.

Deti
Ak sa kortikosteroidné nosové spreje používajú vo vysokých dávkach dlhodobo, môžu zapríčiniť určité vedľajšie účinky, ako napríklad spomalenie rastu u detí.

Odporúča sa pravidelné sledovanie výšky detí dlhodobo liečených nosovými kortikosteroidmi a ak sa zaznamenajú akékoľvek zmeny, treba informovať lekára.

Iné lieky a Mometasone Sandoz 50 mikrogramov
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu zvyšovať účinok Mometasone Sandoz 50 mikrogramov a váš lekár vás možno bude starostlivo sledovať, ak užívate tieto lieky (vrátane niektorých liekov na liečbu HIV, ako sú ritonavir alebo kobicistát).
.
Ak kvôli alergii používate iné kortikosteroidné lieky, či už ústami alebo v injekciách, váš lekár vám možno poradí ukončiť ich používanie potom, ako začnete používať Mometasone Sandoz 50 mikrogramov. Niektorí ľudia zisťujú, že po vysadení perorálnych (užívaných ústami) alebo injekčných kortikosteroidov, začnú pociťovať niektoré nežiaduce účinky, ako sú bolesti kĺbov alebo svalov, slabosť a skľúčenosť (depresia). Môžete tiež pozorovať, že sa u vás rozvinuli iné alergie, ako svrbenie a slzenie očí alebo červené, svrbiace škvrny na koži. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, obráťte sa na svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Mometasonu Sandoz 50 mikrogramov u tehotných žien. Nie je známe, či sa mometazónfuroát vylučuje do ľudského mlieka.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú k dispozícii údaje o účinku Mometasonu Sandoz 50 mikrogramov na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Mometasone Sandoz 50 mikrogramov obsahuje benzalkóniumchlorid
Mometasone Sandoz 50 mikrogramovobsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie alebo opuch vnútri nosa, najmä ak sa používa dlhodobo.


3. Ako používať Mometasone Sandoz 50 mikrogramov

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Nepoužívajte vyššie dávky alebo nepoužívajte sprej častejšie alebo dlhšiu dobu, než vám povedal váš lekár.

Liečba sennej a celoročnej nádchy

Použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov

Odporúčaná dávka sú dve vstreknutia do každej nosovej dierky raz denne.

· Keď sa vaše príznaky dostanú pod kontrolu, môže vám váš lekár odporučiť zníženie dávky.
· Ak sa však nezačnete cítiť lepšie, musíte navštíviť svojho lekára a on vám môže odporučiť zvýšiť dávku: najvyššia denná dávka je 4 vstreknutia do každej nosovej dierky raz denne.

Použitie u detí vo veku 3 až 11 rokov

Odporúčaná dávka je jedno vstreknutie do každej nosovej dierky raz denne.

Ak má vaše dieťa veľmi silnú sennú nádchu, váš lekár vám môže odporučiť začať používať Mometasone Sandoz 50 mikrogramov pred začiatkom peľovej sezóny. To môže pomôcť k tomu, aby sa príznaky sennej nádchy neobjavili. Na konci peľovej sezóny by sa mali príznaky sennej nádchy natoľko zlepšiť že liečba potom nemusí byť potrebná.

Nosové polypy

Použitie u dospelých nad 18 rokov

Odporúčanou dávkousú dve vstreknutia do každej nosovej dierky raz denne.

· Ak sa príznaky po 5 až 6 týždňoch stále nepodarilo dostať pod kontrolu, dávka sa môže zvýšiť na dve vstreknutia do každej nosovej dierky dvakrát denne. Keď sa vaše príznaky dostanú pod kontrolu, váš lekár vám môže odporučiť znížiť dávku.
· Ak ani po 5 až 6 týždňoch podávania dvakrát denne nedôjde k zmierneniu príznakov, musíte navštíviť svojho lekára.

Príprava vášho nosového spreja na použitie

Váš nosový sprej Mometasone Sandoz 50 mikrogramov má ochranný kryt proti prachu, ktorý chráni trysku a udržiava ju čistú. Nezabudnite odstrániť uzáver pred použitím spreja a po použití ho znova nasadiť.

Pred každým použitím fľaškou poriadne zatraste.
Nepokúšajte sa odblokovať nosový aplikátor ihlou alebo iným ostrým predmetom.

Keď používate sprej po prvý raz, je potrebné fľašku „pripraviť” tak, že 10-krát stlačíte rozprašovač (zapumpujete), kým sa nezačne tvoriť jemná rosa:

1. Fľaškou dobre pretrepte.
2. Odstráňte plastový kryt.
3. Položte svoj ukazovák a prostredník po stranách trysky a palec pod fľašku (obrázok 1). Neprepichujte nosový aplikátor.
4. Nasmerujte trysku smerom od seba a stlačením prstov smerom nadol pumpujte sprej 10-krát, kým sa nezačne tvoriť jemná rosa (obrázok 1).


Obrázok 1

Ak ste nepoužívali nosový sprej 14 dní alebo dlhšie, je potrebné fľašku „znova pripraviť“ tak, že 2‑krát stlačíte rozprašovač (zapumpujete), kým sa nezačne tvoriť jemná rosa.

Ako používať váš nosový sprej
1. Fľašku dobre pretrepte a odstráňte ochranný kryt (obrázok 2).


Obrázok 2

2. Jemne si vyfúkajte nos a vyčistite nosové dierky.
3. Zatvorte jednu nosovú dierku a do druhej vložte trysku. Zľahka predkloňte hlavu, držte fľašku v zvislej polohe.
4. Začnite jemne a pomaly vdychovať nosom a pokým sa nadychujete, vstreknite jemnú rosu do nosa JEDNÝM stlačením fľašky prstami (obrázok 3).


Obrázok 3

5. Vydýchnite ústami. Ak je to potrebné, zopakujte krok 4, aby ste vdýchli druhú dávku do tej istej nosovej dierky.
6. Vyberte trysku z tejto nosovej dierky a vydýchnite ústami.
7. Zopakujte kroky 3 až 6 do druhej nosovej dierky.

Po použití spreja starostlivo utrite trysku čistou bavlnenou alebo papierovou vreckovkou a nasaďte ochranný kryt.

Čistenie nosového spreja

· Je dôležité pravidelne čistiť váš nosový sprej, inak by nemusel správne fungovať.
· Odstráňte ochranný kryt a jemne stiahnite trysku.
· Umyte ochranný kryt a trysku teplou vodou a potom ich pod tečúcou vodou opláchnite.
· Nepokúšajte sa odblokovať nosový aplikátor ihlou alebo iným ostrým predmetom, pretože to poškodí aplikátor a znemožní dosiahnutie požadovanej dávky lieku.
· Nechajte ochranný kryt a trysku uschnúť na teplom mieste.
· Zatlačte trysku späť na fľašku a nasaďte ochranný kryt.
· Pred prvým použitím po čistení bude sprej potrebné znova „pripraviť“ pomocou 2 vstreknutí.

Ak použijete viac Mometasone Sandoz 50 mikrogramov, ako máte
Ak ste náhodou použili viac dávok, ako je vaša predpísaná dávka, povedzte to svojmu lekárovi.

Dlhotrvajúce alebo nadmerné používanie steroidov môže zriedkavo ovplyvniť niektoré z vašich hormónov a ovplyvňovať rast a vývoj detí.

Ak zabudnete použiťMometasone Sandoz 50 mikrogramov
Ak ste zabudli použiť váš nosový sprej v správnom čase, použite ho, ihneď ako si spomeniete. Potom pokračujte v používaní ako predtým.
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používaťMometasone Sandoz 50 mikrogramov
U niektorých pacientov spôsobí Mometasone Sandoz 50 mikrogramov úľavu od príznakov po 12 hodinách od podania prvej dávky, nástup plného účinku liečby však môže trvať 2 dni. Je veľmi dôležité, aby ste svoj nosový sprej používali pravidelne. Liečbu neukončite, ani keď sa cítite lepšie, pokiaľ vám tak neporadí váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po použití tohto lieku sa môžu objaviť okamžité reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie). Tieto reakcie môžu byť závažné. Prestaňte s používaním Mometasonu Sandoz 50 mikrogramov a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc, ak máte príznaky ako:
• opuch tváre, pier, jazyka alebo krku
• ťažkosti s prehĺtaním
• žihľavku
• chrčanie alebo ťažkosti s dýchaním

Ak sa kortikosteroidné nosové spreje používajú vo vysokých dávkach dlhodobo, môžu sa objaviť vedľajšie účinky, zapríčinené vstrebaním lieku do tela.

Iné vedľajšie účinky
Väčšina ľudí nemá problémy po použití nosového spreja. Niektorí ľudia však po použitíMometasonu Sandoz 50 mikrogramov alebo iného kortikoidného spreja môžu u seba spozorovať vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • bolesť hlavy
 • kýchanie
 • krvácanie z nosa [vyskytlo sa veľmi často (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) u ľudí s nosovými polypmi používajúcimi Mometasone Sandoz 50 mikrogramov dve vstreknutia do každej nosovej dierky dvakrát denne]
 • bolesť v nose alebo v hrdle
 • vredy v nose
 • infekcie dýchacích ciest
'
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
 • zvýšenie vnútroočného tlaku (glaukóm) a/alebo šedý zákal spôsobujúci poruchy zraku
 • rozmazané videnie
 • poškodenie nosovej prepážky, ktorá oddeľuje nosové dierky
 • zmeny vnímania chuti a vône
 • ťažkosti s dýchaním a/alebo chrčanie

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mometasone Sandoz 50 mikrogramov

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 • Fľaška sa má použiť do dvoch mesiacov po prvom otvorení. Naraz majte otvorenú len jednu fľašu.
 • Neuchovávajte v mrazničke.
 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mometasone Sandoz 50 mikrogramov obsahuje

- Liečivo je mometazónfuroát. Každý vstrek pumpičky dodáva dávku 50 mikrogramov mometazónfuroátu (vo forme monohydrátu mometazónfuroátu).
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karmelózy, glycerol, monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát citrónanu sodného, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, voda na injekciu.

Ako vyzerá Mometasone Sandoz 50 mikrogramov a obsah balenia

Tento liek je biela, homogénna suspenzia, balená v bielej plastovej fľaške, so vstavanou rozprašovacou pumpičkou a vložená do papierovej škatule.

1 x 10 g (60 dodaných dávok)
1 x 17 g (120 dodaných dávok)
1 x 18 g (140 dodaných dávok)
2 x 18 g (140 dodaných dávok)
3 x 18 g (140 dodaných dávok)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobcovia
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ľubľana
Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovinsko

S.C. Sandoz, S.R.L.
Str. Livezeni nr. 7A,
RO-540472 Targu-Mures
Rumunsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko
Mometasonfuroaat Sandoz 50 microgram/dosis, neusspray, suspensie
Belgicko
Mometasone Sandoz 50 mcg/dosis neusspray, suspensie
Česká republika
Mommox 0,05mg/dávku
Dánsko
Mometasone Sandoz
Estónsko
Nasometin
Fínsko
Mommox 50 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspension
Francúzsko
MOMETASONE Sandoz 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale
Nemecko
Mometasonfuroat – 1 A Pharma 50 Mikrogramm/Sprühstoss Nasenspray, Suspension
Grécko
Mometasone Furoate/sandoz
Maďarsko
Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
Taliansko
ZHEKORT
Luxembursko
Mometason Sandoz 50 mcg/dose spray nasale
Nórsko
Mometasone Sandoz
Poľsko
Nasometin
Portugalsko
Mometasona Sandoz
Rumunsko
Mometazonă furoat Sandoz 50 micrograme/doză, spray nazal, suspensie
Slovensko
Mometasone Sandoz 50 mikrogramov
Slovinsko
Mommox 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija
Španielsko
Mometasona Sandoz 50 mcg/dosis suspensión para nebulización nasal
Švédsko
Mommox 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension
Veľká Británia
Mometasone Furoate 50micrograms/dose, nasal spray, suspension


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2020.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.