METEOSPASMYL cps mol 20x60 mg/300 mg (blis.PVC/Al)

SPC
mu. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov :
1. Čo je Meteospasmyl a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Meteospasmyl
3. Ako užívať Meteospasmyl
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Meteospasmyl
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE METEOSPASMYL A NA ČO SA POUŽÍVA

Meteospasmyl je kombinovaný liek obsahujúci alveríncitrát, látku tlmiacu bolestivé sťahy čreva a simetikón, ktorý pôsobí pri nadúvaní a plytnatosti. Po užití ústami vytvorí simetikón ochranný film na črevnej sliznici a alverín postupne zmierni napätie črevnej steny.
Meteospasmyl sa užíva na liečbu príznakov funkčných črevných porúch, najmä dráždivého tračníka, ochoreniach, ktoré sa prejavujú bolesťami brucha, až bolestivými kŕčami, nadúvaním, črevnou plytnatosťou, prípadne nutkavou hnačkou striedajúcou sa so zápchou. Meteospasmyl je vhodný na liečbu dospelých osôb.

2. SKÔR AKO UŽIJETE METEOSPASMYL

Neužívajte Meteospasmyl

- ak ste alergický/á (precitlivený/á) na liečivé látky, alebo niektorú z ďalších zložiek lieku Meteospasmyl
- ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte nepriechodnosťou čriev
- ak ste tehotná
- ak dojčíte
Meteospasmyl nesmie byť podaný deťom a mladistvým do 18 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Meteospasmylu a informujte svojho lekára:
- ak sa u Vás objavia príznaky ako nauzea, vracanie, bolesti brucha, zastavenie vetrov a stolice, ktoré môžu predchádzať nepriechodnosti čriev.

Užívanie iných liekov
Nebolo zaznamenané žiadne vzájomné ovplyvnenie účinkov lieku Meteospasmyl a účinkov iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie Meteospasmylu s jedlom a nápojmi
Meteospasmyl sa užíva na začiatku jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom, než začnete užívať akýkoľvek liek.
Meteospasmyl sa neužíva v tehotenstve a v období dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je známe, že by Meteospasmyl ovplyvňoval schopnosť riadiť auto alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ METEOSPASMYL
 
Vždy užívajte Meteospasmyl presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Veľkosť dávky a dobu užívania lieku Meteospasmyl určí lekár. Ak neurčí inak, užívajú dospelí zvyčajne 1 kapsulu 2-3 - krát denne. Kapsuly sa užívajú na začiatku jedla, prehĺtajú sa nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Doba trvania liečby:
Dobu trvania liečby určuje Váš lekár.

Ak užijete viac Meteospasmylu , ako máte:
Kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte zdravotnícku pohotovosť. Zoberte si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov a tiež tablety, ktoré Vám ešte zostali.

Ak zabudnete užiť Meteospasmyl:
Ak zabudnete užiť dávku lieku Meteospasmyl, užite ju ihneď ako si spomeniete, pokiaľ sa neblíži čas nasledujúcej dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY'

Tak ako všetky lieky, Meteospasmyl môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Meteospasmyl sa väčšinou dobre znáša, nežiaduce účinky sú vzácne a prechodné. V priebehu liečby sa môže objaviť bolesť hlavy, nevolnosť, slabosť, závraty, pokles krvného tlaku, žihlavka, ojedinele s opuchom hrtana a šok. Vzácne boli hlásené prípady zmien na pečeni, ktoré sa upravili po prerušení liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ METEOSPASMYL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Meteospasmyl po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 25° C.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Meteospasmyl obsahuje
Liečivými látkami sú alveríncitrát a simetikón. Každá kapsula Meteospasmylu obsahuje 60 mg alveríncitrátu a 300 mg simetikónu. Ďalšie zložky sú: želatína, glycerol 85%, oxid titaničitý.

Ako vyzerá Meteospasmyl a obsah balenia
Meteospasmyl sú mäkké želatínové biele kapsuly obsahujúce bielu nepriehladnú masu.
Meteospasmyl mäkké kapsuly sú dodávané v blistrovom balení po 20 kapsulách.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
6, avenue de ľ Europe- B.P.51
78 401 CHATOU CEDEX
FRANCÚZKO


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2008
 
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.