MENOPUR 75 IU plv iol 10x75 IU+10x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.)

SPC
r />
MENOPUR sa používa na liečbu neplodnosti u žien v nasledujúcich prípadoch:
- U žien, ktoré nemôžu otehotnieť, pretože ich vaječníky neprodukujú vajíčka (vrátane ochorenia polycystických vaječníkov). MENOPUR sa používa u žien, ktoré už na liečbu neplodnosti užívali klomiféniumcitrát, avšak tento liek im nepomáhal.
- U žien, ktoré nemôžu otehotnieť v dôsledku veľmi nízkej tvorby hormónov ovplyvňujúcich oplodnenie (FSH a LH).
- U žien, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie (ART) (vrátane oplodnenia in vitro/ prenosu embrya (IVF/ET), prenosu pohlavnej bunky do vajcovodu (GIFT) a injekcie spermie do cytoplazmy (ICSI). MENOPUR pomáha vaječníkom vytvoriť veľký počet vačkov (folikulov), kde môžu vajíčka dozrievať (mnohopočetný vývoj folikulov).

U mužov sa MENOPUR používa na podporu tvorby spermií (v kombinácii s iným hormónom nazývaným ľudský choriový gonadotropín, hCG).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE MENOPUR

Pred začiatkom liečby MENOPUROM vyšetrí lekár Vás a Vášho partnera na príčinu neplodnosti. Vyšetrovať bude hlavne nižšie uvedené choroby, aby sa v prípade potreby začalo s vhodnou liečbou:
- znížená funkcia štítnej žľazy alebo nadobličiek
- vysoké hladiny hormónu nazývaného prolaktín (hyperprolaktinémia)
- nádory hypofýzy (žľaza umiestnená v spodnej časti mozgu)
- nádory hypotalamu (umiestnený v mozgovej časti hlavy pod talamom)

Ak trpíte niektorou z vyššie uvedených chorôb, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi pred začiatkom liečby MENOPUROM.

 Nepoužívajte MENOPUR
- ak ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na menotropín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MENOPURU
- ak máte nádor hypofýzy alebo hypotalamu

Ženy:
- ak máte nádor maternice, vaječníkov alebo prsníka
- ak máte cysty na vaječníkoch alebo zväčšené vaječníky (pokiaľ to nie je zapríčinené ochorením polycystických vaječníkov)
- ak máte deformovanú maternicu alebo iné pohlavné orgány
- ak krvácate z pošvy a príčina krvácania nie je známa
- ak máte fibroidy (nezhubné nádory) na maternici
- ak ste tehotná alebo dojčíte
- ak ste prekonali predčasnú menopauzu

Muži:
- ak máte nádor prostaty
- ak máte nádor semenníkov

Buďte zvlášť opatrná pri používaní MENOPURU
- ak máte bolesti brucha
- ak máte zväčšené brucho
- ak trpíte nevoľnosťou
- ak vraciate
- ak máte hnačku
- ak ste pribrali
- ak máte ťažkosti s dýchaním
- ak menej močíte

Ak sa u Vás objaví aj po niekoľkých dňoch po poslednej injekcii niektorý z uvedených príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi. Môže ísť o príznaky nadmernej reakcie vaječníkov, ktorá sa môže stať závažnou.

Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba neplodnosti sa musí prerušiť a v prípade potreby budete hospitalizovaná.

Dodržiavanie odporúčaných dávok a pozorné sledovanie liečby znižujú možnosť výskytu týchto príznakov.

Aj keď prestanete používať MENOPUR, stále sa u Vás môžu objaviť tieto príznaky. Ak sa u Vás objaví niektorý z týchto príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.

Pokiaľ sa liečite MENOPUROM, Váš lekár pre Vás zabezpečí vyšetrenie ultrazvukom a prípadne krvnétesty, aby mohol sledovať Vašu odpoveď na liečbu.

Ak sa liečite hormónmi, akým je aj MENOPUR, môže sa u Vás zvýšiť riziko:
- mimomaternicového tehotenstva, ak ste prekonali ochorenie vajcovodov
- spontánneho potratu
- viacpočetného tehotenstva (dvojičky, trojičky, atď.)
- vrodených malformácií (fyzické vady prítomné u novorodencov)

U niektorých žien, ktoré sa podrobili liečbe neplodnosti, sa vyvinuli nádory vaječníkov a iných rozmnožovacích orgánov. Dosiaľ nie je známe, či liečba hormónmi, akým je aj MENOPUR, nespôsobuje tieto problémy.

U tehotných žien sa častejšie vyskytujú krvné zrazeniny v cievach alebo žilách. Liečba neplodnosti zvyšuje možnosť vzniku krvných zrazenín, obzvlášť ak máte nadváhu alebo u niekoho vo Vašej rodine (pokrvný príbuzný) sa vyskytli krvné zrazeniny. Ak sa Vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi.
 
U mužov zvýšená hladina FSH v krvi je znakom poškodenia semenníkov. V takýchto prípadoch liečba MENOPUROM/hCG nie je zvyčajne účinná. Na sledovanie liečby Vás môže lekár požiadať o vyšetrenie spermií, ktoré sa vykoná po 4 – 6 mesiacoch od začiatku liečby.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v ostatnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Na liečbu neplodnosti sa používa aj klomiféniumcitrát. Ak sa MENOPUR používa súčasne s klomiféniumcitrátom, môže sa zosilniť účinok na vaječníky.

MENOPUR sa môže používať súčasne s liekom BRAVELLE (pozri časť 3 Ako používať MENOPUR).

Tehotenstvo a dojčenie
MENOPUR sa nesmie používať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že MENOPUR má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MENOPURU
MENOPUR obsahuje menej ako 1 mmol chloridu sodného (23 mg) v jednej dávke, tzn. že je v podstate bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ MENOPUR

Vždy používajte MENOPUR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/istá, overte si to u svojho lekára.

Ženy, ktoré nemajú ovuláciu:
Liečba sa má začať počas prvých 7 dní menštruačného cyklu (deň 1 je prvý deň Vašej menštruácie). Liečba má pokračovať každý deň počas najmenej 7 dní.

Počiatočná dávka je obyčajne 75 – 150 IU denne (1 až 2 injekčné liekovky prášku), ale môže byť upravená v závislosti od Vašej odpovede na liečbu (maximálne do 225 IU – 3 injekčné liekovky prášku denne). Táto dávka sa má podávať najmenej 7 dní a až potom sa môže upraviť. Odporúča sa zvyšovať dávku vždy o 37,5 IU (polovica injekčnej liekovky s práškom) a nesmie prekročiť 75 IU na jednu úpravu dávky. Ak sa po 4 týždňoch liečby nedostaví odpoveď, liečebný cyklus sa má ukončiť.

Ak je odpoveď na liečbu dostatočná, podá sa jednorazová injekcia ďalšieho hormónu nazývaného ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke 5 000 až 10 000 IU jeden deň po podaní poslednej injekcie MENOPURU. Odporúča sa, aby ste mali pohlavný styk v deň podania hCG injekcie a na nasledujúci deň. Tiež môžete podstúpiť umelé oplodnenie (injekčné podanie spermie priamo do maternice). Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.

Váš lekár bude sledovať účinok liečby MENOPUROM. V závislosti od vývoja liečby môže liečbu MENOPUROM ukončiť a hCG injekciu Vám nepodať. V tomto prípade Vám odporučí, aby ste používali antikoncepciu (napr. kondóm) alebo sa vyhýbali pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.

Ženy, ktoré sa podrobujú metódam asistovanej reprodukcie:
Ak sa súčasne liečite GnRH agonistom (liek, ktorý pomáha hormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) pracovať), liečba MENOPUROM sa má začať približne 2 týždne po začiatku liečby s GnRH agonistom.
U pacientok, ktoré sa neliečia s GnRH agonistom, liečba MENOPUROM sa má začať na 2. alebo 3. deň menštruácie (deň 1 je prvý deň Vašej menštruácie).

Liečba má pokračovať každý deň po dobu najmenej 5 dní. Počiatočná dávka lieku je obyčajne 150–225 IU (2 alebo 3 injekčné liekovky s práškom). Táto dávka sa môže zvýšiť v závislosti od odpovede na liečbu, avšak maximálne do 450 IU (6 injekčných liekoviek s práškom) denne. Dávka sa nesmie zvyšovať o viac ako 150 IU na jednu úpravu dávky. Liečba obyčajne nemá trvať dlhšie ako 20 dní.

Ak sa vytvorí dostatok vačkov s vajíčkami, dostanete jednu injekciu lieku, ktorý sa nazýva ľudský choriový gonadotropín (hCG) v dávke až do 10 000 IU na vyvolanie ovulácie (uvoľnenie vajíčka).

Váš lekár Vás bude pozorne sledovať najmenej 2 týždne po podaní hCG injekcie.

Váš lekár bude sledovať účinok liečby MENOPUROM. V závislosti od Vašej odpovede na liečbu môže rozhodnúť o ukončení liečby MENOPUROM a injekciu hCG Vám nepodať. V tomto prípade Vám odporučí používať antikoncepciu (napr. kondóm) alebo sa vyhýbať pohlavnému styku do začiatku ďalšej menštruácie.

Sterilita u mužov:
Najskôr sa podáva ľudský choriový gonadotropín (hCG), kým sa nedosiahne normálna hladina testosterónu. Potom sa počas niekoľkých mesiacov podáva 75 – 150 IU MENOPURU (1 až 2 injekčné liekovky s práškom) trikrát týždenne v kombinácii s hCG. Ak nereagujete na liečbu po tomto období, Vaša liečba môže pokračovať po dobu 18 mesiacov alebo dlhšie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Ak Vás lekár požiada, aby ste si podávali MENOPUR sama, musíte dodržiavať všetky inštrukcie, ktoré Vám odporučil.
 
Prvá injekcia MENOPURU sa má podať pod dohľadom lekára.

ROZPUSTENIE MENOPURU:

MENOPUR sa dodáva ako prášok a pred podaním sa musí rozpustiť. Rozpúšťadlo, v ktorom sa má MENOPUR rozpustiť, sa dodáva spolu s práškom. Prášok MENOPURU sa smie rozpustiť len bezprostredne pred použitím. Ako postupovať:


- Pevne nasaďte dlhú hrubú ihlu (ihla na odobratie rozpúšťadla) na injekčnú striekačku.
- Odlomte hornú časť ampulky s rozpúšťadlom.
- Vložte ihlu do rozpúšťadla v ampulke.

- Odoberte celý obsah rozpúšťadla z ampulky do injekčnej striekačky.
- Ihlou prepichnite gumovú zátku injekčnej liekovky s práškom a pomaly vytlačte celý objem rozpúšťadla. Ihlu smerujte k stene injekčnej liekovky, aby sa nevytvárali vzduchové bubliny.
- Prášok sa má rýchlo rozpustiť (za 2 minúty) a vzniknutý roztok má byť číry.

- Krúživým pohybom jemne premiešajte, aby sa prášok rýchlejšie rozpustil. Nepretrepávajte, nakoľko to môže spôsobiť vznikvzduchových bublín.
Ak roztok nie je číry alebo ak obsahuje pevné čiastočky, nesmie sa použiť.
- Odoberte roztok späť do injekčnej striekačky.


Ak Vám lekár predpísal viac ako 1 injekčnú liekovku MENOPURU, môžete odobrať roztok (prvý roztok rozpusteného MENOPURU) späť do injekčnej striekačky a vstreknúť ho do druhej injekčnej liekovky s práškom. Môžete tak rozpustiť celkovo až tri injekčné liekovky s práškom – avšak urobte tak len vtedy, ak Vám to odporučil lekár.

Ak Vám lekár predpísal BRAVELLE v rovnakom čase ako MENOPUR, môžete zmiešať obidva lieky tak, že rozpustíte MENOPUR a vstreknete ho do injekčnej liekovky s BRAVELLE práškom. Nechajte prášok rozpustiť a odoberte potom tento kombinovaný roztok: môžete ich podať spolu namiesto toho, aby ste každý podávali zvlášť. '

INJEKČNÉ PODANIE MENOPURU:

- Keď už máte dávku, ktorú Vám predpísal lekár, v injekčnej striekačke, vymeňte ihlu za krátku tenkú ihlu (ihla na injekčné podanie).
- Držte injekčnú striekačku tak, aby ihla smerovala nahor a jemne
poklepte po striekačke, kým sa všetok vzduch nezhromaždí na povrchu.
Opatrne potlačte piest, kým sa na hrote ihly neobjaví prvá kvapka.

- Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám povedia, kam si máte injekciu podať (napr. predná strana stehna, brucho, atď).
- Vydezinfikujte si miesto vpichu.


- Pred podaním injekcie stlačte kožu tak, aby vytvorila záhyb a pichnite do neho ihlu jedným rýchlym pohybom pod uhlom 90o. Tlakom na piest vstreknite roztok a potom ihlu vytiahnite.
- Po vytiahnutí injekčnej ihly tlačte na miesto podania injekcie, aby sa zastavilo prípadné krvácanie. Mierna masáž miesta vpichu napomôže rozptýleniu roztoku pod kožou.

- Neodhoďte použité predmety do domového odpadu; tieto majú byť zlikvidované primeraným spôsobom.

Ak si zabudnete podať MENOPUR alebo si podáte viac MENOPURU, ako máte, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MENOPUR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liečba MENOPUROM môže spôsobiť nadmernú reakciu vaječníkov, najmä u žien s polycystickými vaječníkmi. Príznaky zahŕňajú: bolesti brucha, zväčšenie brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačku, prírastok telesnej hmotnosti, ťažkosti s dýchaním a zníženú tvorbu moču.

Ako komplikácie nadmernej reakcie vaječníkov sa môžu objaviť krvné zrazeniny a otočenie jedného z vaječníkov. Ak pocítite ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom ihneď svojho lekára, aj keď sa objavil niekoľko dní po podaní poslednej injekcie.

Pri použití MENOPURU môže dôjsť k alergickým (hypersenzitívnym) reakciám. Príznaky takýchto reakcií môžu zahŕňať: vyrážku, svrbenie, opuch hrdla a ťažkosti s dýchaním. Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte o tom ihneď svojho lekára.

Nasledujúce časté nežiaduce účinky sa vyskytujú u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientok:
- bolesť brucha
- bolesť hlavy
- nevoľnosť
- zväčšenie brucha
- bolesť v panvovej oblasti
- nadmerná stimulácia vaječníkov (vysoká aktivita)
- bolesť a reakcie v mieste podania injekcie (začervenanie, modrina, opuch a/alebo svrbenie)

U mužov môže dôjsť k zväčšeniu prsníkov, akné a prírastku telesnej hmotnosti.

Ak začnete pociťovať jeden alebo viacero týchto vedľajších účinkov alebo ak budete pociťovať iné príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MENOPUR

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Použite okamžite po nariedení.

Nepoužívajte MENOPUR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MENOPUR obsahuje

Liečivo je vysoko čistený (Highly Purified, HP) menotropín (vysoko čistený ľudský menopauzálny gonadotropín, HP-hMG), ktorý má aktivitu folikuly stimulujúceho hormónu (FSH) 75 IU a luteinizačného hormónu (LH) 75 IU v jednej injekčnej liekovke s práškom.

Ďalšie zložky prášku sú:
· monohydrát laktózy
· polysorbát 20
· hydroxid sodný
· kyselina chlorovodíková

Zložky rozpúšťadla sú:
· chlorid sodný
· kyselina chlorovodíková na úpravu pH
· voda na injekciu

Ako vyzerá MENOPUR a obsah balenia

MENOPUR je prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.
 
Veľkosť balenia:
5 injekčných liekoviek s práškom a 5 ampuliek s rozpúšťadlom
10 injekčných liekoviek s práškom a 10 ampuliek s rozpúšťadlom

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
organizačná zložka Slovakia
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 12/2011.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
MENOPUR 1200 IU plv iol 1x1200 IU+2x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.napl.+prísl.) Rp n/a
MENOPUR 600 IU plv iol 1x600 IU+1x1 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.napl.+prísl.) Rp 61,63
MENOPUR 75 IU plv iol 5x75 IU+5x1 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Rp 189,56

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.