ILLUZYCE 51,8 GBQ/ML RÁDIOFARMACEUTICKÝ ROZTOKOVÝ PREKURZOR pra ras 2x5 ml (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Vývoj cien
ILLUZYCE 922 cena
Kód 2178E
Registračné číslo EU/1/22/1680/002
Dátum registrácie 15.9.2022
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu BILLEV PHARMA ApS , Dánsko
Účinné látky
Indikačná skupina Rádiofarmaká (88)
Doba použiteľnosti 11 dny
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
V RÔZNE
V10 Terapeutické rádiofarmaká
V10X Iné terapeutické rádiofarmaká
V10XX Rôzne terapeutické rádiofarmaká
V10XX04 Lutécium (177Lu)

Nežiaduce účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • pokles počtu krviniek (doštičiek, červených alebo bielychkrviniek)
 • nevoľnosť (nauzea)
 • vracanie
Vedľajšie účinky hlásené u pacientov liečených na neuroendokrinné nádory:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • mierna dočasná strata vlasov
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • rakovina kostnej drene (myelodysplastický syndróm)
 • znížený počet bielych krviniek (neutropénia)
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb):
 • rakovina kostnej drene (akútna myeloidná leukémia)
Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
 • karcinoidná kríza (uvoľňovanie hormónov z nádorových buniek)
 • syndróm z rozpadu nádoru (rýchly rozpad nádorovýchbuniek)
 • znížený počet červených krviniek, krvných doštičiek a bielych krviniek (pancytopénia)
 • sucho v ústach
U pacientov, ktorí pred niekoľkými rokmi podstúpili liečbu neuroendokrinných nádorov pomocou nosičov rádioaktívne označenýc lutéciom (177Lu), bola hlásená rakovina kostnej drene (myelodysplastický syndróm a akútna myeloidná leukémia).
Po podaní lieku rádioaktívne označeného liekom Lutetium (
177Lu) chloride Billev sa bude uvoľňovať určité množstvo ionizujúceho žiarenia (rádioaktivity), čo znamená, že existuje určité riziko rakoviny a
vzniku vrodených chýb. V každom prípade potenciálny prínos podania rádioaktívne označeného lieku
prevyšuje riziko ožiarenia.
Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa pre liek, ktorý má byť rádioaktívne označený Lutetium ( 177Lu) chloride Billev.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.