DORITHRICIN MENTOL pas ord 40

potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po niekoľkých dňoch, musíte kontaktovať lekára
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Dorithricin a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Dorithricin
3. Ako používať Dorithricin
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Dorithricin
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Dorithricin A NA ČO SA POUŽÍVA

Dorithricin sú tvrdé pastilky, ktoré obsahujú tri liečivá: tyrotricín, benzalkóniumchlorid a benzokaín. Tyrotricín je antibiotikum vhodné na miestne použitie, pretože sa nevstrebáva sliznicou. Benzalkóniumchlorid je antiseptikum, ktoré ničí mnohé typy baktérií a niektoré druhy kvasiniek. Benzokaín je zložka, ktorá mierni bolesť tým, že spôsobuje miestne znecitlivenie.
Dorithricin sa používa na liečbu zápalu a bolesti hrdla spojenej s bolestivým prehĺtaním a na liečbu zápalu ústnej dutiny, hrtana, hltana a ďasien vyvolaného baktériami.
Dorithricin je dostupný v balení po 20 alebo 40 pastiliek.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Dorithricin

Nepoužívajte Dorithricin
- keď ste alergický (precitlivený) na tyrotricín, benzalkóniumchlorid, benzokaín alebo na niektorú z ďalších zložiek Dorithricinu.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dorithricin
- keď máte väčšie, čerstvé poranenia ústnej dutiny a hltanu.
- keď máte hnisavý zápal mandlí, o vhodnosti použitia Dorithricinu musí rozhodnúť lekár.

Používanie iných liekov
Pri používaní podľa návodu nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie s inými liekmi.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Neočakáva sa žiaden vplyv na tehotenstvo a dojčenie, napriek tomu sa však vždy pred použítím poraďte so svojím lekárom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Dorithricin neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Dorithricin
Dorithricin obsahuje sorbitol, preto tento liek nesmú používať ľudia s vrodenou neznášanlivosťou sorbitolu alebo fruktózy.
U pacientov s náchylnosťou k alergickým kožným reakciám (napr. alergický kontaktný exém) existuje možnosť reakcií precitlivenosti.

Diabetici

Sorbitol obsiahnutý v Dorithricine je náhradou za cukor a jeho obsah v jednej pastilke zodpovedá cca. 0,07 BE.


3. AKO POUŽÍVAŤ Dorithricin

Vždy používajte Dorithricin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je 1-2 pastilky každé 2-3 hodiny viackrát denne.

Spôsob použitia

Dorithricin sa nechá pomaly rozpustiť v ústach. Keďže u dojčiat a malých detí nemožno zaručiť správny spôsob použitia (cmúľanie), Dorithricin nie je vhodný pre dojčatá a malé deti. Liečba má pokračovať ešte jeden deň po odznení príznakov.

Ak použijete viac Dorithricinu ako máte
Pri používaní podľa návodu predávkovanie Dorithricinom nie je možné a dosiaľ nie sú známe žiadne prípady.
Po prehltnutí veľkého počtu pastiliek sa môžu prejaviť žalúdočno-črevné ťažkosti a zvýšená tvorba methemoglobínu (najmä u detí).
V prípade predávkovania sa majú vykonať opatrenia na zníženie absorpcie (napr. podanie aktívneho uhlia, výplach žalúdka) a v prípade potreby sa majú vykonať opatrenia proti methemoglobinémii.'

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Dorithricin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytnú alergické kožné reakcie, najmä na ester kyseliny benzoovej (benzokaín).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Dorithricin

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Nepoužívajte Dorithricin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Dorithricin obsahuje

- Liečivá sú tyrotricín 0,5 mg, benzalkóniumchlorid 1,0 mg a benzokaín 1,5 mg v jednej pastilke.
- Ďalšie zložky sú sorbitol, mastenec, ester sacharózy, dihydrát sodnej soli sacharínu, silica mäty piepornej, povidón a sodná soľ karmelózy.

Ako vyzerá Dorithricin a obsah balenia
Dorithricinokrúhle, ploché, tablety bielej farby s označením „Dorithricin“ na jednej strane, s vôňou po mäte piepornej.
Dorithricin je dostupný v balení po 20 a 40 obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Medice Pharma GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2008.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.