CARDIKET RETARD 120 cps plg 50x120 mg (blis.PP/PP)

SPC
spôsobuje relaxáciu hladkej svaloviny ciev a následné rozšírenie ciev a relaxáciu tepien a žíl. Okrem toho spôsobuje redistribúciu krvi do subendokardiálnych oblastí srdca, kde je prietok krvi obmedzený ateriosklerotickými léziami. Ďalšími účinkami lieku sú relaxácia hladkého svalstva bronchov, gastrointestinálneho traktu, žlčových a močových ciest. Dochádza tiež k relaxácii hladkej svaloviny maternice.

Indikácie

Dlhodobá liečba poruchy prekrvenia koronárnych srdcových ciev (ischemickej choroby srdca), prevencia záchvatov angíny pektoris (srdcovej bolesti), doliečovanie srdcového infarktu pri trvajúcich anginóznych ťažkostiach, liečba ťažkej srdcovej slabosti (chronickej insuficiencie) spolu so srdcovými glykozidmi a/alebo diuretickými liekmi a terapia vysokého tlaku v pľúcnom obehu (pulmonálna hypertenzia).

Kontraindikácie
Kontraindikácie sú choroby alebo stavy, pri ktorých sa určitý liek nesmie používať vôbec, alebo len po starostlivom posúdení lekárom, pretože predpokladaný prínos tu nie je v priaznivom pomere k možným poškodeniam.
Aby mohol lekár skutočne zodpovedne rozhodnúť, či daný stav je, alebo nie je kontraindikáciou, musí byť podrobne informovaný o predchádzajúcich ochoreniach, ich sprievodných javoch inej súčasnej liečbe i o určitých Vašich špeciálnych životných okolnostiach a zvyklostiach. Kontraindikácie sa môžu objaviť alebo rozpoznať taktiež až po určitom čase liečby týmto liekom. Tiež v týchto prípadoch je potrebné lekára informovať.

Cardiket retard 120 sa nesmie podávať pri:
- precitlivenosti na nitrozlúčeniny
- akútnom srdcovom infarkte s nízkymi plniacimi tlakmi
- akútnom zlyhaní krvného obehu (šok, obehový kolaps)
- špecifických ochoreniach srdca (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, konstriktívna perikarditída, perikardiálna tamponáda)
- kardiogénnom šoku
- u pacientov s vysokým krvným tlakom v pľúcnom obehu z neznámeho dôvodu (primárnou pľúcnou hypertenziou, pretože následkom možného zvýšeného prekrvenia nedostatočne prevzdušnených pľúcnych oddielov (hypoventilovaných alveolárnych oblastí) môže nastať zníženie obsahu kyslíka v tepnovej krvi (hypoxémia). Toto platí najmä pre pacientov s poruchami prekrvenia koronárnych srdcových ciev (ischemickou chorobou srdca).
- súčasnom podávaní sildenafilu (liek Viagra – podávaný k liečbe porúch erekcie).

Zvlášť dôsledná lekárska kontrola je nevyhnutná pri:
- nahromadení tuku v aorte (aortálnej stenóze), nahromadení tuku v chlopni (mitrálnej stenóze) alebo ich kombinácií
- sklone k obehovým poruchám z nízkeho krvného tlaku (ortostatickým poruchám obehovej regulácie)
- ochoreniach, ktoré sú sprevádzané zvýšeným vnútrolebkovým tlakom (doposiaľ bol ďalší vzostup tlaku pozorovaný iba pri vysokej vnútrožilovej dávke glyceroltrinitrátu).

Cardiket  retard 120 nie je určený na liečbu akútneho záchvatu anginy pectoris.

V tehotenstve a šestonedelí by sa mal izosorbiddinitrát, vzhľadom na nevyhnutnú zvláštnu opatrnosť, užívať len na výslovné lekárske odporúčanie.

Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali v časovej súvislosti a podávaním izosorbiddinitrátu, sa nemusia u každého pacienta prejaviť.

Často sa môžu na začiatku liečby objaviť bolesti hlavy („nitrátová bolesť hlavy“), ktoré podľa skúseností zvyčajne po niekoľkých dňoch ďalšej liečby odznejú.

Pri prvom použití alebo tiež pri zvýšení dávky, sa príležitostne pozoruje pokles krvného tlaku, ktorý môže byť sprevádzaný reflexným zvýšením tepovej frekvencie, ako i pocitom závratu a slabosti.

Zriedka sa môže objaviť i pocit nevoľnosti, vracanie, prchavé sčervenanie pokožky (flush) a alergické kožné reakcie.

Zriedka sa môžu pri silnom poklese krvného tlaku vystupňovať prejavy anginy pectoris.

Rovnako zriedkavo sa vyskytli kolapsové stavy, niekedy s poruchami srdcového rytmu so spomalením tepovej frekvencie (bradykardyckými poruchami srdcového rytmu) a náhlou stratou vedomia (synkopami). V ojedinelých prípadoch sa môže objaviť zápalové ochorenie kože (exfoliatívna dermatitída).

Tento liek môže i pri riadnom užívaní zmeniť reakčnú schopnosť natoľko, že sa zníži schopnosť aktívne sa podieľať na cestnej premávke alebo obsluhovať stroje. Toto platí vo zvýšenej miere pri súčasnom požívaní alkoholu.

Interakcie s ďalšími liekmi
Pôsobenie mnohých liekov sa môže pri súčasnom používaní iných liekov zmeniť. Spýtajte sa preto svojho lekára, ak trvalo užívate iné liečivá, alebo ste ich donedávna užívali, alebo ich hodláte užívať súbežne s týmto liekom. Váš lekár Vám povie, či za týchto okolností treba počítať s prípadnou neznášanlivosťou, alebo sú potrebné určité opatrenia, ako napr. stanovenie novej dávky, ak budete tieto liečivá užívať.'

Súčasné podávanie iných liekov znižujúcich krvný tlak (antihypertenzív), kalciových antagonistov, ďalších liekov rozširujúcich cievy (vazodilatátorov), tricyklických antidepresív a alkoholu, môže zosilniť vplyv Cardiketretard 120 na pokles krvného tlaku.
Tiež inhibítorY fosfodiesterázy 5, ako napr. Sildenafil, potencuje hypotenzívny účinok lieku Cardiket retard 120. Tento liek sa nesmie užívat súbežne s Cardiketom retard 120.

Cardiketretard 120 môže pri súčasnom podávaní dihydrogentamínu spôsobiť vzostup krvnej hladiny tohto lieku, a tým zosilniť jeho účinok.

Dávkovanie
Zvyčajne sa podáva jedenkrát denne jedna kapsula lieku Cardiket retard 120.
Úprava dávkovania u starších pacientov nie je podľa skúsenosti nutná.
Liek je určený pre dospelých pacientov.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Tento liek je určený predovšetkým na dlhodobú liečbu. Bez odporučenia lekára sa nesmie liečba prerušiť.

Spôsob podávania
Kapsula sa prehĺta nerozhryzená a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie
Osobitne starostlivé lekárske kontroly sú potrebné, pokiaľ sa liek Cardiket retard podáva pacientom s:
- ochorením svaloviny srdca (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia)
- so stlačením srdca nahromadenou tekutinou v osrdcovníkovom vaku (perikardiálna tamponáda)
- nízkym plniacim tlakom, napr. pri akútnom infarkte myokardu, zhoršenej funkcii ľavej komory (zlyhanie ľavej komory)
- zúžením aorty alebo mitrálnej chlopne (aortálna alebo mitrálna stenóza)
- ochoreniami sprevádzanými zvýšeným vnútrolebkovým tlakom
- sklonom k poruchám obehovej regulácie (ortostatické poruchy).
Bol pozorovaný rozvoj tolerancie a skrížená tolerancia k ostatným nitrátom.

Varovanie
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie
20, 50, 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Dátum poslednej revízie textu
December 2010


Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.