CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 180x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
né vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Calcichew-D3 Citron
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Calcichew-D3 CitronA NA ČO SA POUŽÍVA

Calcichew-D3 Citron sú žuvacie tablety obsahujúce vápnik a vitamín D3, z ktorých obidva sú dôležitými látkami pri tvorbe kosti. Calcichew-D3 Citron sa používa na predchádzanie a liečbu nedostatku vápnika a vitamínu D u starších pacientov a ako doplnok k špecifickej liečbe rednutia kostí (osteoporózy).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Calcichew-D3 Citron

Neužívajte Calcichew-D3 Citron
- keď máte nadmerné množstvá vápnika v krvi alebo v moči.
- keď máte tvorbu vápnikových kameňov v obličkách.
- keď máte nadmerné množstvá vitamínu D v krvi.
- keď ste alergický (precitlivený) na vápnik, vitamín D alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Calcichew-D3 Citron

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Calcichew-D3 Citron
- ak sa dlhodobo liečite. Prosím konzultujte to so svojim lekárom.
- ak trpíte zhoršenou funkciou obličiek alebo s vysokou tendenciou tvorby obličkových kameňov. Poraďte sa, prosím, s lekárom.
- ak máte sarkoidózu (ochorenie imunitného systému, ktoré môže zvyšovať hladiny vitamínu D v tele). Poraďte sa, prosím, s lekárom.
- ak máte osteoporózu a zároveň sa nemôžete pohybovať.
- ak užívate iné lieky obsahujúce vitamín D. Ďalšie dávky vápnika a vitamínu D sa majú užívať pod pozorným dohľadom lekára.

Deti
Calcichew-D3 Citron, žuvacie tablety, nie sú určené pre použitie u detí.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Uhličitan vápenatý sa môže vzájomne ovplyvňovať so vstrebávaním liekov s obsahom tetracyklínu, ak sa užil v rovnakom čase. Preto ich musíte užiť minimálne 2 hodiny pred alebo 4 ‑ 6 hodín po užití Calcichew-D3 Citron.
 
Lieky obsahujúce bisfosfonáty (používajú sa na liečbu osteoporózy) sa majú užívať minimálne jednu hodinu pred užitím Calcichew-D3 Citron.

Vápnik môže znížiť účinok levotyroxínu. Z tohto dôvodu sa má levotyroxín užívať minimálne štyri hodiny pred alebo štyri hodiny po užití Calcichew-D3 Citron.

Účinok chinolónových antibiotík sa môže znížiť, ak sa užívajú v rovnakom čase ako vápnik. Chinolónové antibiotiká užívajte dve hodiny pred alebo šesť hodín po užití Calcichew-D3 Citron.

Soli vápnika môžu znižovať absorpciu železa, zinku a stroncium ranelátu. Z tohto dôvodu sa majú prípravky s obsahom železa, zinku, alebo stroncium ranelátu užiť minimálne 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po užití Calcichew- D3 Citron.

Ďalšie liečivá, ktoré môžu vplývať alebo byť ovplyvnené liekom Calcichew-D3 Citron, sú tiazidové diuretiká a kardioglykozidy .

Užívanie Calcichew-D3 Citron s jedlom a nápojmi
Calcichew-D3 Citron sa môže užívať s jedlom a nápojmi alebo bez nich.

Tehotenstvo a dojčenie

Predtým, ako začnete užívať tento liek, sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Denný príjem vápnika počas tehotenstva nesmie presiahnuť 1 500 mg a 600 IU vitamínu D, pretože predávkovanie môže mať nepriaznivé účinky na nenarodené dieťa. Ak ste tehotná, môžete užívať Calcichew-D3 Citron v prípade, že trpíte nedostatkom vápnika a vitamínu D.

Ak dojčíte, môžete užívať Calcichew-D3 Citron, ale treba brať do úvahy fakt, že účinné látky lieku Calcichew-D3 Citron prechádzajú do materského mlieka, keď sa dieťaťu podáva ďalší vitamín D.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Nevykonali sa žiadne štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Účinok je však nepravdepodobný.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Calcichew-D3 Citron
Calcichew-D3 Citron obsahuje aspartám (E951), zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou. Calcichew-D3 Citron obsahuje sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Calcichew-D3 Citron

Vždy užívajte Calcichew-D3 Citron presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je jedna tableta dvakrát denne. Tablety sa môžu žuvať alebo cmúľať.

Ak užijete viac Calcichew-D3 Citron, ako máte
Ak ste užili viac Calcichew-D3 Citron, ako ste mali, okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Calcichew-D3 Citron
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Calcichew-D3 Citron môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u menej ako 1 zo 100 pacientov)
Pri vysokých dávkach sa môžu objaviť nadmerné množstvá vápnika v krvi alebo v moči.

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u menej ako 1 z 1000 pacientov)
Zápcha, plynatosť, nevoľnosť, bolesť žalúdka a hnačka.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u menej ako 1 z 10 000 pacientov)
Svrbenie, vyrážka a tráviace ťažkosti (dyspepsia). Milk-alkali syndróm (nazýva sa tiež Burnettov syndróm a zvyčajne sa pozoruje len pri požití nadmerných množstiev vápnika), príznakmi sú časté nutkanie na močenie, bolesť hlavy, strata chuti do jedla, nevoľnosť alebo vracanie, nezvyčajná únava alebo slabosť spolu so zvýšenými hladinami vápnika v krvi a poruchou funkcie obličiek.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Calcichew-D3 Citron

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Calcichew-D3 Citron po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.'

Plastový obal tabliet: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.
Blister: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte blister vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Calcichew-D3 Citron obsahuje

Liečivá v jednej tablete sú:
- 1250 mg uhličitanu vápenatého (čo zodpovedá 500 mg vápnika)
- 400 IU cholekalciferolu (vitamín D3) (10 mikrogramov).

Ďalšie zložky sú sorbitol (E420), povidón, izomalt (E953), príchuť (citrón), magnéziumstearát, aspartam (E951), mono- a diglyceridy mastných kyselín, tokoferol, sacharóza, modifikovaný kukuričný škrob, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, askorbát sodný a koloidný oxid kremičitý.

Ako vyzerá Calcichew-D3 Citron a obsah balenia
Calcichew-D3 Citron sú biele okrúhle žuvacie tablety. Môžu obsahovať malé škvrny.

Veľkosti balenia:
Obal tabliet: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 a 180 tabliet
Blister: 20, 30, 50, 50 x 1 (jednotlivá dávka), 60, 90, 100, 120, 168 a 180 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Plynárenská 7B
82109 Bratislava
Slovenská Republika

Výrobcovia:

Plastový obal tabliet:
Takeda Nycomed AS
Drammensveien 852
P.O.Box 205
N-1372 Asker
Nórsko

alebo

Takeda Pharma AS
55B Jaama Street,
63308 Polva
Estónsko

Tablety balené do blistrov:

Takeda Christiaens
Gentsesteenweg 615
1080 Brusel
Belgicko

alebo

Tjoapack B.V
Columbusstraat 4
7825 VR Emmen
Holandsko

alebo

Takeda Pharma AS
55B Jaama Street
63308 Polva
Estónsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Cal-D-or
Belgicko: Steovit Forte citroen 500 mg/400 I.E.
Česká republika: CALCICHEW D3 400 IU žvýkací tablety
Dánsko: Calcichew-D3 Forte
Fínsko: Calcichew D3 Forte sitruuna 500 mg/400 IU – purutabletti
Francúzsko: Calégom Vitamine D3
Nemecko: Calcimagon-D3
Grécko: Calcioral D3
Maďarsko: Calcichew-D3 500 mg/400 NE rágótabletta
Luxembursko: Steovit D3 citron 500 mg/400 I.E
Holandsko: Calci-Chew D3 500 mg/400 I.E., kauwtabletten
Nórsko: Calcigran Forte
Poľsko: Orocal D3 Lemon’
Rumunsko: CALCIU D3 PLUS 500 mg/400UI Comprimate masticabile
Španielsko: Mastical D sabor limón 500mg/400 UI comprimidos masticables
Slovenská Republika: Calcichew-D3
Švédsko: Calcichew-D3 Citron

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2015.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 15x1g/20 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 30x1g/20 µg (fľ.HDPE) Rp 2,59
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 40x1g/20 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 60x1g/20 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 90x1g/20 µg (fľ.HDPE) Rp 22,42
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 7x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 14x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 28x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 50x1x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 56x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 84x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 112x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 140x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 1 000 MG/800 IU tbl mnd 168x1g/20 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 20x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 30x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 50x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 60x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp 3,19
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 90x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 100x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 168x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 120x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 180x500 mg/10 µg (fľ.HDPE) Rp 10,90
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 20x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 30x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 50x1x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 50x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 60x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 90x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 100x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 120x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CALCICHEW-D3 CITRON 500 MG/400 IU tbl mnd 168x500 mg/10 µg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.