ALTFORALLE 0,02 MG/3 MG tbl flm 364(13x28)x0,02 mg/3 mg (21 akt.+7 plac.) (blis. PVC/PVDC/Al)

SPC
eploty a hlienu krčka maternice.

LluviEight, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred ďalšími pohlavne prenosnými chorobami.
Keď užívate tento liek, je potrebné, aby ste navštívili svojho lekára pravidelne, minimálne každých šesť až dvanásť mesiacov.
Ak máte akékoľvek neobvyklé príznaky, ako napríklad nevysvetliteľnú bolesť v hrudi, bolesť brucha alebo nôh, musíte sa okamžite poradiť so svojím lekárom.


Neužívajte LluviEight

· keď máte (alebo ste mali v minulosti) krvné zrazeniny (trombózu) v cievach nôh, pľúc (embóliu) alebo iných orgánov,
· keď máte (alebo ste mali v minulosti) srdcový infarkt alebo mozgovú mŕtvicu,
· keď máte (alebo ste mali v minulosti) ochorenie, ktoré môže viesť k srdcovému infarktu (napríklad anginu pectoris, ktorá spôsobuje závažnú bolesť v hrudi) alebo mozgovej mŕtvici (napríklad prechodnú alebo malú mozgovú príhodu bez následkov),
· keď máte akékoľvek ochorenie, ktoré môže zvyšovať riziko trombózy v tepnách. Týka sa to nasledujúcich ochorení:
  • diabetes (cukrovka) s poškodením ciev,
  • veľmi vysoký krvný tlak,
  • veľmi vysoká hladina tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),
· keď máte poruchu zrážania krvi (napríklad nedostatok proteínu C),
· keď máte (keď ste niekedy mali) určitú formu migrény (s takzvanými fokálnymi neurologickými príznakmi),
· keď máte (keď ste mali) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu),
· keď máte alebo ste v minulosti mali ochorenie pečene a funkcia pečene ešte nie je v normále,
· keď Vaše obličky nepracujú správne (obličkové zlyhávanie),
· keď máte alebo ste mali nádor pečene,
· keď máte (keď ste mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie,
· keď máte pošvové krvácanie z neobjasnenej príčiny,
· keď ste precitlivená na etinylestradiol alebo drospirenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek LluviEight. Môže to spôsobiť svrbenie, vyrážku alebo opuch.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní LluviEight

V niektorých situáciách budete musieť byť zvlášť opatrná počas užívania LluviEight alebo akejkoľvek inej hormonálnej antikoncepcie. Je možné, že budete potrebovať pravidelný lekársky dohľad. Ak sa Vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to svojmu lekárovi pred začatím užívania LluviEight. Taktiež sa máte sa poradiť so svojím lekárom, ak sa u Vás počas užívania LluviEight vyskytne alebo sa zhorší niektorý z nasledujúcich stavov:

· keď niekto z Vašich blízkych príbuzných má alebo mal rakovinu prsníka,
· keď máte akékoľvek ochorenie pečene alebo žlčníka,
· keď máte cukrovku,
· keď máte depresiu,
· keď máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (zápalové ochorenie čriev),
· keď máte HUS (hemolyticko-uremický syndróm; ochorenie krvi, ktoré poškodzuje obličky),
· keď máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek),
· keď máte epilepsiu (pozrite časť „Užívanie iných liekov”),
· keď máte SLE (systémový lupus erythematosus; ochorenie imunitného systému),
· keď máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo počas predošlého používania pohlavných hormónov, napríklad strata sluchu, porfýria (ochorenie krvi), tehotenský herpes (kožné vyrážky s hrbolčekom počas tehotenstva), Sydenhamova chorea (ochorenie postihujúce nervy, pri ktorom sa vyskytujú mimovoľné pohyby)
· keď máte alebo ste niekedy mali chloazmu (zlatohnedé pigmentové škvrny prevažne v oblasti tváre, takzvané „tehotenské škvrny“). V takomto prípade sa musíte vyhýbať priamemu slnečnému svetlu alebo ultrafialovému žiareniu.

Keď máte dedičný angioedém, prípravky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť príznaky angioedému. Ak sa u Vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hltana alebo ťažkosti s prehĺtaním či žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.

Chirurgické zákroky, dlhší pobyt na lôžku alebo ťažký úraz počas užívania LluviEight

Je dôležité, aby ste vopred oznámili Vášmu lekárovi, že užívate LluviEight, keďže za týchto okolností je zvýšené riziko vzniku žilovej trombózy a možno bude potrebné užívanie antikoncepcie prerušiť.

Váš lekár Vám povie, kedy môžete opäť začať užívať LluviEight. Zvyčajne je to asi dva týždne po tom, čo začnete znovu chodiť.

LluviEighta trombóza

Žilová trombóza

Užívanie akejkoľvek kombinovanej antikoncepcie, vrátane LluviEight, zvyšuje riziko vzniku žilovej trombózy (tvorba krvných zrazenín v cievach) v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadnu antikoncepciu.

Riziko vzniku žilovej trombózy u žien, ktoré užívajú antikoncepciu stúpa:

· s vekom,
· keď máte nadváhu,
· keď niekto z Vašich blízkych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu (trombózu) v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne,
· keď sa chystáte na operáciu (chirurgický zákrok) alebo keď budete dlhší čas pripútaná na lôžko, alebo ak ste mali ťažký úraz (aby ste vedeli, ako postupovať, pozrite vyššie uvedenú časť „Chirurgické zákroky, dlhší pobyt na lôžku alebo ťažký úraz počas užívania LluviEight“).

Tepnová trombóza
Užívanie kombinovanej antikoncepcie sa spája so zvýšených rizikom tepnovej trombózy (upchaním tepny), napríklad v srdcových cievach (srdcový infarkt) alebo cievach mozgu (mŕtvica).

Riziko tepnovej trombózy u u žien, ktoré užívajú kombinovanú antikoncepciu stúpa:

· keď fajčíte. Počas užívania LluviEightsa dôrazne odporúča prestať fajčiť, najmä ak máte viac ako 35 rokov,
· keď máte zvýšenú hladinu tukov v krvi (cholesterolu alebo triglyceridov),
· keď máte nadváhu,
· keď niekto z Vašich blízkych príbuzných mal v mladosti srdcový infarkt alebo mozgovú mŕtvicu,
· keď máte vysoký krvný tlak,
· keď máte migrény,
· keď máte problémy so srdcom (chybu srdcových chlopní, zmeny srdcového rytmu).

Ak spozorujete možné príznaky trombózy (pozri časť „Neužívajte LluviEight“ v časti 3), prestaňte užívať LluviEight a ihneď vyhľadajte svojho lekára.

LluviEighta rakovina

U žien, ktoré užívajú kombinovanú antikoncepciu, sa v trochu vyššej miere vyskytuje rakovina prsníka, ale nie je známe, či je to v dôsledku užívania antikoncepcie. Je napríklad možné, že u žien, ktoré užívajú antikoncepciu, sa odhalí viac nádorov, pretože ich lekár častejšie vyšetruje. Výskyt rakoviny prsníka po ukončení užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie postupne klesá.

Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali svoje prsníky a ihneď vyhľadali lekára, ak objavíte akúkoľvek hrčku.

V zriedkavých prípadoch sa u žien, ktoré užívajú kombinovanú antikoncepciu zistili nezhubné, a ešte zriedkavejšie zhubné obličkové nádory. Ak sa u Vás objaví náhla silná bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.

Užívanie iných liekov

Vždy povedzte lekárovi, ktorý Vám predpisuje LluviEight, ktoré lieky alebo rastlinné prípravky už užívate. Taktiež povedzte iným lekárom alebo zubárovi, ktorí Vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi, ktorý ich vydáva), že užívate LluviEight. Možno Vám poradia, že bude potrebné používať ďalšie antikoncepčné prostriedky (napríklad kondóm). Ak tak urobia, tiež Vám povedia, ako dlho ich máte používať.

· Niektoré lieky môžu zoslabiť antikoncepčný účinok LluviEight alebo môžu zapríčiniť neočakávané krvácanie.
· Ide o lieky na liečbu epilepsie (napríklad primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín) a tuberkulózy (napr. rifampicín), infekcie HIV (ritonavir) alebo iných infekčných chorôb (grizeofulvín, ampicilín, tetracyklíny) a liečivú rastlinu ľubovník bodkovaný.
· Ak chcete počas užívania LluviEight používať rastlinné prípravky, ktoré obsahujú ľubovník bodkovaný, máte sa vopred poradiť so svojim lekárom.
· LluviEight môže ovplyvniť účinok iných liekov, napríklad liekov obsahujúcich cyklosporín alebo liekov proti kŕčom, ktoré obsahujú lamotrigín (može to viesť k zvýšeniu počtu záchvatov).

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

UžívanieLluviEights jedlom a nápojmi
Tabletu antikoncepcie LluviEight užite každý deň s malým množstvom vody, ak je to potrebné. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, ale máte ich užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Laboratórne testy
Ak idete na vyšetrenie krvi, povedzte lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate hormonálnu antikoncepciu, pretože perorálna antikoncepcia môže ovplyvňovať výsledky niektorých testov.

Tehotenstvo
Ak ste tehotná, nemáte užívať LluviEight. Ak otehotniete počas užívania LluviEight, máte ju ihneď prestať užívať a máte vyhľadať svojho lekára.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie
Užívanie LluviEight sa počas dojčenia spravidla neodporúča. Ak chcete užívať antikoncepciu počas dojčenia, máte sa poradiť so svojim lekárom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neexistujú údaje, ktoré by naznačovali, že užívanie LluviEight ovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách LluviEight
LluviEight obsahuje laktózu.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤLLUVIEIGHT

LluviEight28 tabliet
Ak ste už pred LluviEight užívali inú antikoncepciu, viete, že väčšina antikoncepcií obsahuje 21 tabliet. Pri týchto druhoch antikoncepcie užívate jednu tabletu počas 21 dní a potom nasleduje týždeň, počas ktorého neužívate žiadne tablety (oddychový týždeň).

Systém, podľa ktorého sa budete riadiť pri užívaní LluviEight, je odlišný. Po užití 21 žltých alebo ružových tabliet musíte pokračovať a užívať 7 placebo tabliet, čiže nenastane „oddychový týždeň“, ale „placebo týždeň“ (týždeň, počas ktorého užívate placebo tablety v 4. rade). Keďže musíte užívať tabletu každý deň a medzi dvoma baleniami nie je oddychový týždeň, užívanie tabliet sa stane rutinou, a teda je menšie riziko, že zabudnete tabletu užiť.

V balení sú dva druhy farebných tabliet, usporiadané do radu. Jedno balenie (blister) obsahuje 28 tabliet.

Každý deň užite jednu tabletu LluviEight, v prípade potreby ju zapite malým množstvom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, máte ich však užívať každý deň v približne rovnakom čase.
Nezameňte tablety: užívajte žltú alebo ružovú tabletu raz denne počas prvých 21 dní a potom užívajte jednu bielu tabletu denne počas posledných 7 dní. Potom máte začať užívať nové balenie (21 žltých alebo ružových a 7 bielych tabliet). Medzi jednotlivými baleniami teda nie je žiadny oddychový týždeň.

Vzhľadom na odlišné zloženie tabliet je nevyhnutné začať s prvou tabletou v ľavom hornom rohu a potom užívať jednu tabletu každý deň. Na dodržanie správneho poradia postupujte podľa smeru šípiek na balení.

Príprava balenia

Aby sa zabezpečilo správne užívanie antikoncepcie, každé balenie (blister) LluviEight má sedem nalepovacích prúžkov, na ktorých sú vytlačené dni v týždni. Musíte vedieť, v ktorom dni týždňa začnete užívať tablety.
Podľa toho, v ktorom dni týždňa začnete užívat tablety, vyberte príslušnú nálepku. Ak napríklad začnete v stredu, použite nálepku s označením „ST“.
Príslušnú nálepku nalepte do ľavého horného rohu balenia, kde je miesto pre „Štart“. Teraz máte nad každou tabletou deň týždňa, takže môžete sledovať, či ste tabletu užili. Šípky označujú smer, v ktorom máte tablety užívať.
Počas 7 dní, keď užívate placebo tablety (placebo týždeň), sa obvykle objaví menštruácia (tzv. krvácanie z vysadenia). Menštruácia zvyčajne začne na 2. alebo 3. deň po poslednej aktívnej (žltej alebo ružovej) tablete obsahujúcej kombináciu etinylestradiolu a drospirenónu. Keď užijete poslednú bielu tabletu, máte začať užívať ďalšie balenie, dokonca aj vtedy, ak krvácanie ešte neskončilo. Znamená to, že máte začať užívať ďalšie balenie v presne v ten istý deň týždňa, ako v prípade predchádzajúceho balenia a menštruácia sa má objaviť v rovnaké dni každý mesiac.
Pokiaľ budete užívať LluviEight týmto spôsobom, budete chránená proti otehotneniu aj počas 7 dní, kedy užívate placebo tablety.

Kedy môžem začať užívať prvé balenie?

· Ak ste v predošlom mesiaci neužívali žiadnu hormonálnu antikoncepciu
LluviEight začnite užívať v prvý deň Vášho cyklu (to je prvý deň Vašej menštruácie). Ak začnete LluviEight užívať v prvý deň Vášho cyklu, ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete taktiež začať na druhý až piaty deň cyklu, vtedy však máte počas prvých 7 dní používať ďalšie antikoncepčné prostriedky (napríklad kondóm).

· Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti
LluviEight môžete začať užívať v deň, ktorý nasleduje po oddychovom týždni Vašej predchádzajúcej antikoncepcie (alebo po užití poslednej neaktívnej tablety). Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti, riaďte sa pokynmi svojho lekára.

· Prechod z metódy výlučne na báze progestínu (tableta alebo injekcia obsahujúca len progestín, vnútromaternicové teliesko alebo implantát uvoľňujúce len progestín)
Z užívania tabliet obsahujúcich len progestín môžete prejsť v ktorýkoľvek deň (ak ste mali implantát alebo vnútromaternicové teliesko, užite novú tabletu v deň ich vyňatia; ak ste používali injekcie, užite novú tabletu v deň, kedy má byť podaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých prípadoch sa počas prvých 7 dní užívania tabliet odporúča používať aj ďalšie ochranné prostriedky (napríklad kondóm).

· Po potrate
Riaďte sa pokynmi svojho lekára.

· Po pôrode
LluviEight môžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr, máte počas prvých 7 dní užívania LluviEight používať bariérovú antikoncepciu (napríklad kondóm).
Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr, ako ste (znova) začali užívať LluviEight, musíte sa najskôr ubezpečiť, že nie ste tehotná alebo musíte počkať do nasledujúcej menštruácie.

Keď si nie ste istá, kedy máte začať s užívaním tabliet, spýtajte sa svojho lekára.

· Ak dojčíte a chcete začať (znova) užívať LluviEight po pôrode.
Prečítajte si časť „Dojčenie“.

Ak užijete viac LluviEight, ako máte

Spôsobenie vážneho poškodenia po predávkovaní etinylestradiolom/drospirenónom nie je preukázané.

Ak ste však užili viacero tabliet naraz, môžu sa u Vás objaviť príznaky nevoľnosti alebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.

Ak ste užili priveľa tabliet LluviEight alebo ak ste zistili, že ich užilo dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť LluviEight

Tablety v štvrtom rade balenia sú placebo tablety. Ak ste zabudli užiť jednu z týchto tabliet, nebude to mať vplyv na spoľahlivosť LluviEight. Vynechanú placebo tabletu zahoďte, aby ste nepredĺžili placebo týždeň, čo by mohlo mať negatívny vplyv na spoľahlivosť LluviEight.
Pokiaľ zabudnete užiť tabletu v 1., 2. alebo 3. rade, máte postupovať nasledujúcim spôsobom:

· Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu hneď, ako si spomeniete, a ďalšie tablety užite vo zvyčajnom čase.
· Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 12 hodín,ochrana pred otehotnenímmôže byť znížená. Čím viac tabliet ste zabudli užiť, tým väčšie je riziko, že sa ochrana pred otehotnením zníži.

Riziko zníženej antikoncepčnej ochrany je najväčšie, ak ste zabudli užiť tabletu na začiatku užívania nového balenia (1. rad tabliet) a na konci tretieho týždňa (3. rad tabliet). Z tohto dôvodu máte dodržiavať nasledujúce pravidlá (pozri aj obrázok nižšie):

  • Viac ako jedna vynechaná tableta v tomto balení
Poraďte sa so svojím lekárom.

  • Jedna vynechaná tableta v 1. týždni
Užite vynechanú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase a počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie ochranné opatrenia, napríklad kondóm. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, existuje riziko, že môžete byť tehotná. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.

  • Jedna vynechaná tableta v 2. týždni
Užite vynechanú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Antikoncepčný účinok nie je znížený, nemusíte použiť ďalšie ochranné opatrenia.

  • Jedna vynechaná tableta v 3. týždni
Môžete si vybrať jednu z dvoch možností:

1. Užite vynechanú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Namiesto užívania 7 bielych placebo tabliet začnite hneď užívať tablety z ďalšieho balenia.

Menštruácia (krvácanie z vynechania) sa pravdepodobne dostaví po využívaní druhého balenia, avšak počas užívania tabliet z druhého balenia môže dôjsť ku špineniu alebo medzimenštruačnému krvácaniu.

2. Môžete tiež ukončiť užívanie aktívnych žltých alebo ružových tabliet a hneď začať užívať 7 bielych placebo tabliet (zaznamenajte si deň, kedy ste tabletu zabudli užiť). Ak chcete začať užívať nové balenie v deň, na ktorý ste boli zvyknutá, užívajte placebo tablety menej ako 7 dní.

Ak budete postupovať podľa jedného z týchto dvoch odporúčaní, budete chránená pred otehotnením.

· Ak ste zabudli užiť nejakú tabletu z balenia a v priebehu placebo týždňa sa krvácanie nedostavilo, môže to znamenať, že ste tehotná. Skôr než začnete užívať tablety z ďalšieho balenia, máte sa v tomto prípade poradiť s lekárom.

- Užívanie tohto balenia okamžite prerušte
- Začnite 7-dňový oddychový týždeň (maximálne 7 dní, vrátane dňa, v ktorom ste vynechali tabletu)
- Potom pokračujte s užívaním ďalšieho balenia
- Užite vynechanú tabletu a
- Dokončite užívanie balenia
- Namiesto 7-dňového oddychového týždňa začnite užívať tablety z ďalšieho balenia
- Užite vynechanú tabletu a
- Dokončite užívanie balenia
- Užite vynechanú tabletu
- 7 nasledujúcich dní používajte bariérovú (antikoncečnú) metódu
- Dokončite užívanie balenia
Mali ste v predchádzajúcom týždni pohlavný styk?
alebo'
Áno
V 3. týždni
V 2. týždni
V 1. týždni
Len 1 vynechaná tableta (užitá s oneskorením viac ako 12 hodín)
Poraďte sa s lekárom
Viac než 1 vynechaná tableta v 1 balení

Nie
Čo mám urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky ?

Ak vraciate v priebehu 3 – 4 hodín po užití aktívnej žltej alebo ružovej tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že liečivá z antikoncepčnej tablety sa nemusia v tele úplne vstrebať. Situácia je podobná, ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke musíte čo najskôr užiť novú tabletu z náhradného balenia, najlepšie do 12 hodín od času, kedy zvyčajne užívate tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už ubehlo viac ako 12 hodín, riaďte sa podľa pokynov v časti „Ak zabudnete užiť LluviEight“.

Krvácanie medzi menštruáciami

Počas prvých mesiacov užívania LluviEight môžete neočakávane krvácať (krvácanie mimo placebo týždňa). Ak máte takéto krvácanie dlhšie než niekoľko mesiacov alebo ak sa takéto krvácanie začne po niekoľkých mesiacoch, musí Váš lekár zistiť jeho príčinu.

Čo mám urobiť, ak v placebo týždni nedôjde ku krvácaniu?

Ak ste užívali všetky žlté alebo ružové tablety správne, nevracali ste ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že by ste boli tehotná.

Ak nemáte dvakrát za sebou menštruáciu, môžete byť tehotná. Ihneď navštívte svojho lekára. Nezačnite užívať ďalšie balenie, kým nemáte istotu, že nie ste tehotná.

Oddialenie menštruácie: čo mám vedieť?

LluviEight0,02 mg/3 mg
Aj keď sa to neodporúča, menštruáciu (krvácanie z vysadenia) možno oddialiť až na koniec ďalšieho balenia, ak neužijete biele placebo tablety zo 4. radu a hneď začnete užívať ďalšie balenie LluviEight. Počas užívania tohto druhého balenia sa môže objaviť špinenie (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo medzimenštruačné krvácanie. Po zvyčajnom placebo týždni, t.j. keď užívate 7 bielych tabliet, začnite užívať nové balenie.

Pred rozhodnutím oddialiť menštruáciu sa máte poradiť so svojim lekárom.

Zmena prvého dňa menštruácie: čo mám vedieť?

Ak užívate tablety podľa pokynov, menštruácia (krvácanie z vysadenia) bude začínať počas placebo týždňa. Ak tento deň musíte zmeniť, môžete tak urobiť skrátením (ale nikdy nie predĺžením) placebo týždňa. Ak Váš placebo týždeň začína napríklad v piatok a Vy chcete, aby začínal v utorok (o 3 dni skôr), musíte začať užívať tablety z nového balenia o 3 dni skôr, ako by ste zvyčajne začali. Ak placebo týždeň príliš skrátite (napr. na 3 dni alebo menej), môže sa stať, že sa počas tohto obdobia krvácanie z vysadenia (menštruácia) nedostaví vôbec. V dôsledku toho môže dôjsť k špineniu (kvapky krvi alebo krvavé škvrny) alebo krvácaniu.
Ak si nie ste istá, ako máte postupovať, poraďte sa so svojim lekárom a požiadajte, aby Vás vyšetril.

Ak prestanete užívať LluviEight

LluviEight môžete prestať užívať, kedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných účinných metódach antikoncepcie.

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Prestaňte užívať LluviEight, ak

LluviEight prestaňte užívať a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete možné znaky trombózy, ako sú:

· silná bolesť a/alebo zápal jednej z Vašich nôh,
· náhla a silná bolesť v hrudi, ktorá môže vyžarovať do ľavej ruky,
· náhle ťažkosti s dýchaním,
· náhly kašeľ bez zjavnej príčiny,
· akákoľvek nezvyčajná, silná alebo pretrvávajúca bolesť hlavy alebo zhoršenie migrény,
· čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie,
· ťažkosti s rozprávaním alebo neschopnosť hovoriť,
· závrat alebo mdloba,
· slabosť, nezvyčajné pocity alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj LluviEight môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

LluviEight0,02 mg/3 mg
· Časté vedľajšie účinky (postihujúce viac ako 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 žien): citová labilita, bolesť hlavy, bolesť brucha (bolesť žalúdka), akné, bolesť v prsníkoch, zväčšenie prsníkov, bolestivá alebo nepravidelná menštruácia, prírastok telesnej hmotnosti.
· Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce viac ako 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 žien): infekcia v pošve, opar (herpes simplex, na perách), alergické reakcie, ktoré môžu byť niekedy závažné (angioedém) s opuchom kože a/alebo slizníc, zvýšená chuť do jedla, depresia, nervozita, poruchy spánku, znížené libido (záujem o sex), pocit mravčenia, závraty (vertigo), poruchy videnia, nepravidelný alebo nezvyčajne rýchly tep srdca, krvné zrazeniny (trombóza) v cievach nôh alebo v pľúcach (pulmonálna embólia), zvýšený krvný tlak, migréna, kŕčové žily, bolesť hrdla, opuch žalúdka alebo čriev, nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha, vypadávanie vlasov, svrbenie, vyrážka, suchá koža, seboroická dermatitída (ochorenie kože), bolesť šije, bolesť končatín, svalové kŕče, infekcia močového mechúra, hrčky v prsníkoch, tvorba mliečnej tekutiny v bradavkách, cysty na vaječníkoch, návaly horúčavy, vynechanie menštruácie, veľmi silná menštruácia, výtok z pošvy, suchosť v pošve, bolesť brucha, ster z krčka maternice mimo normy, zadržiavanie tekutín, nedostatok energie, nadmerný pocit smädu, zvýšené potenie, úbytok telesnej hmotnosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LLUVIEIGHT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Dátum exspirácie

Nepoužívajte LluviEight po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli po „Nepoužívajte po:“ alebo „EXP:“

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

ČoLluviEight0,02 mg/3 mg obsahuje
Aktívne tablety:
Liečivá sú etinylestradiol 0,02 mg a drospirenón 3 mg.
Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, predželatinizovaný škrob (kukuričný), povidón, sodná soľ kroskarmelózy, polysorbát 80, magnéziumstearát.
Obal: polyvinylalkohol,čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172).

Placebo tablety:
Jadro tablety: bezvodá laktóza, povidón, magnéziumstearát.
Obal: polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, mastenec.

Ako vyzerá LluviEight a obsah balenia

LluviEight0,02 mg/3 mg
Aktívne tablety sú ružové, okrúhle filmom obalené tablety.
Placebo tablety sú biele, okrúhle filmom obalené tablety.
· LluviEight je dostupná v škatuli s 1, 2, 3, 6 a 13 baleniami (blistrami), každý s obsahom 28 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Laboratorios León Farma, S.A.
C/ La Vallina s/n
Pol. Ind. Navatejera
24008 León
Španielsko

Výrobca
Laboratorios León Farma, S.A.
C/ La Vallina s/n
Pol. Ind. Navatejera
24008 León
Španielsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2010.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.