S počtom liekov pribúdajú negatívne účinky

Vývoj a výroba liekov sa stali významným priemyslovým odvetvím so všetkými neresťami ako sú úplatkárstvo, nekalá súťaž apod. Vo väčšine vyspelých zemi sa za lieky vydáva cca 10% z celkovej sumy určenej pre zdravotníctvo a tento podiel rapídne rastie.

So zvyšujúcim sa počtom súčasne podávaných liekov sa zvyšuje aj percento výskytu očakávaných a neočakávaných nežiaducich účinkov.

Nežiaduci účinok [NÚ]

Nežiaduci účinok lieku [NÚ] je každá škodlivá a nechcená reakcia, ktorá vznikla po podaní lieku v určených dávkach. Nežiaduce účinky sú neočakávané a nepredvídateľné reakcie bez vzťahu k zvyčajnému účinku a normálnej dávke. Keď sa užíva rovnaké liečivo, jedna osoba môže trpieť nežiaducimi účinkami, iná nie. Pretože u niektorých pacientov je riziko vzniku nežiaducich účinkov väčšie ako u iných, lekári si overujú, či chorý príslušný liek môže užívať.

Neočakávaný nežiaduci účinok [NÚ]

Neočakávaný nežiaduci účinok [NÚ] je nežiaduci účinok lieku, ktorého povaha, závažnosť alebo účinok nie je v zhode so súhrnom charakteristických vlastností lieku, po prípade s príbalovou informáciou pre pacienta (príbalovom letákom).

Neočakávaný nežiaduci účinok vzniká na základe podmienok u konkrétneho pacienta.

Účinky lieku

Účinky lieku súvýsledkom pôsobenia zložiek lieku na ľudský organizmus.

Vedľajšie účinky lieku sú známe, často sa vyskytujúce očakávané reakcie na podaný liek.
18 novembra 2011
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.