Prvá pomoc pri otrave liekmi

Pri otrave vždy konzultujte poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na 24-hod. pohotovostnej linke Národného toxikologického informačného centra ( www.ntic.sk ) 02/5477 4166 alebo 0911 166 066.

0850 111 313 – lekár radí, ako poskytnúť prvú pomoc
 
Ak sa stretnete s otravou liekom, je dôležité poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť urýchlene lekársku pomoc. Tabuľka priorít „Nebezpečných príznakov“ pri poskytovaní pomoc Vám pomôže odhadnúť stav a stanoviť poradie dôležitosti zásahov. Táto informácia Vám dovolí zachovať pokoj a rozvahu aj v kritickej situácii otravy liekom.
 
Tabuľka nebezpečných príznakov
 
Vykonajte naliehavý zásah, ak u postihnutého pozorujete jeden alebo viac nasledujúcich príznakov:
 • ospalosť alebo bezvedomie
 • plytké, nepravidelné alebo zastavené dýchanie
 • vracanie
 • záchvaty alebo kŕče.
Na čo treba pamätať
 
Účinná liečba otravy liekmi závisí od zásahu lekára a od rýchlosti určenia typu a množstva užitého lieku. Zhromaždite dôkazy, ktoré pomôžu určiť diagnózu a účinne pomôcť. Keď ste podali prvú pomoc, prezrite prázdny alebo otvorený obal z lieku. Každý liek odložte aj s obalom (alebo striekačkou) a odovzdajte zdravotnej sestre alebo lekárovi. Zvratky vezmite na analýzu v nemocnici.
 
1. Základná prvá pomoc
 
Dýchanie z úst do úst
 
Ak nepozorujete pohyby hrudníka a necítite prúdenie vydychovaného vzduchu, ihneď začnite poskytovať umelé dýchanie z úst do úst.
 1. Postihnutého položte na chrbát na pevnú podložku. Vyčistite mu ústnu dutinu od zvratkov alebo iných cudzích predmetov, ktoré by mohli zablokovať dýchacie cesty a vyberte zubnú protézu.
 2. Jednu ruku položte postihnutému pod šiju a miernym zdvihnutím mu zakloňte hlavu, nadvihnite bradu a súčasne tlačte na čelo. Táto poloha umožní ľahko otvoriť ústa.
 3. Prstami ruky položenej na čele stlačte postihnutému nosové dierky a druhou rukou pevne uchopte bradu, aby sa otvorili ústa. Hlboko sa nadýchnite, pevne priložte svoje ústa na ústa postihnutého a rýchlo dva razy vdýchnite. V umelom vdychovaní pokračujte každých 5 sekúnd.
 4. Po každom vdychu sledujte pohyb hrudníka a počúvajte, či postihnutý vydychuje. V tejto činnosti pokračujte, kým postihnutý nezačne sám dýchať, alebo až do príchodu lekára.
Vonkajšia masáž srdca
 
Je to spôsob na obnovenie zastavenej činnosti srdca, ktorý sa praktizuje súčasne s umelým dýchaním z úst do úst. Tento úkon môže vykonávať len človek so skúsenosťou alebo patričným výcvikom. Pod vonkajšou masážou srdca rozumieme opakované prikladanie dlaní obidvoch rúk na stred hrudníka a silné stláčanie frekvenciou 80 stlačení za minútu. Po každých 15 stlačeniach majú nasledovať dva vdychy z úst do úst. Táto činnosť má pokračovať až do obnovenia dýchania.
 
Meranie pulzu
 
Ak postihnutý nezačal dýchať po dvoch vdychoch z úst do úst, zmerajte mu pulz v krčnej oblasti. Ak pulz nie je hmatateľný, začnite s masážou srdca, ak s tým máte skúsenosti.
 
Stabilizovaná poloha
 
Pri bezvedomí alebo ospalosti je najbezpečnejšie uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy. Postihnutý môže ľahko dýchať, a ak vracia, zabráni sa zaduseniu zvratkami. Priotráveného treba uložiť do stabilizovanej polohy, keď sa mu poskytla prvá pomoc, napr. dýchanie z úst do úst, a keď nie je podozrenie na šok. Postihnutého položte na brucho s pokrčenou jednou nohou a zdvihnutou rukou na tej istej strane. Hlavu otočte na tú istú stranu, a to tak, aby brada prečnievala cez podložku. Postihnutého prikryte prikrývkou alebo ho teplo oblečte.
 
2. Čo robiť pri záchvate?
 
Niektoré otravy vyvolávajú záchvat. Záchvat sa vyskytuje u ľudí pri vedomí, ale aj v bezvedomí. Postihnutý zvyčajne spadne na zem, myká sa alebo vykonáva nekoordinované pohyby končatinami a celým telom. Ak ste svedkom záchvatu, zapamätajte si nasledujúce body:
 • nepokúšajte sa postihnutého znehybniť
 • nedávajte mu nič do úst
 • pokúste sa zabezpečiť, aby sa postihnutý nezranil nárazom do okolitých predmetov alebo nábytku
 • po záchvate uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.
3. Čo robiť pri anafylaktickom šoku?
 
Anafylaktický šok vzniká ako následok rôznych alergických reakcií na liečivo. Krvný tlak rýchlo klesá a dýchacie cesty sa zužujú. Reakcia zvyčajne nastáva niekoľko minút po podaní liečiva. Hlavnými príznakmi sú:
 • bledosť
 • tlak v hrudníku
 • ťažkosti s dýchaním
 • vyrážky
 • opuch tváre
 • kolabs.
 1. Predovšetkým treba zabezpečiť dýchanie. Pri zastavenom dychu treba okamžite začať s poskytovaním umelého dýchania z úst do úst.
 2. Ak postihnutý normálne dýcha, položte ho na podložku tvárou nahor, nohy zdvihnite nad úroveň srdca aby sa zabezpečila primeraná cirkulácia krvi. Na podpretie nôh použite stolček, škatuľu a podobne.
 3. Postihnutého prikryte dekou alebo inou vhodnou prikrývkou. Nedávajte mu nič do úst.
4. Ako vyvolať vracanie?
 
Za určitých okolností je vhodné vyvolať vracanie a tak vylúčiť liečivo zo žalúdka skôr, než sa absorbuje. Pokúsiť sa o to treba len po dôkladnom zvážení a nikdy nie vtedy, ak je postihnutý v bezvedomí. Najjednoduchším spôsobom, ako vyvolať vracanie, je podať ipekakuanový sirup, ktorý by mal byť v domácej lekárničke. Odporúčané dávky sú 10 ml pre dieťa do 18 mesiacov, 15 ml od 18 mesiacov do dvoch rokov a 30 ml pre dospelých. Vracanie vyvolá za 20 – 30 minút. Nezasúvajte prsty do hrdla. Ak dôjde k vracaniu, zapamätajte si nasledujúce:
 1. Zabezpečte, aby sa postihnutý dostatočne predklonil a tak sa zabránilo zaduseniu alebo vdýchnutiu zvratkov.
 2. Zvratky uschovajte na neskoršiu analýzu.

Podajte vodu na vypláchnutie ústnej dutiny. Voda sa musí vypľuť, nie prehltnúť.

19 novembra 2011
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Great website
(0)
photo gfhfgh
(0)
photo ffsdfsd
(0)
photo Nespavosť
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.