Lieková závislosť

Termín lieková závislosť je širší, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Zvyčajne sa dáva do súvislosti s ilegálne užívanými drogami, ako je heroín, alebo s nadmerným požívaním alkoholu. Milióny ľudí sú však závislí od iných látok, vrátane stimulancií, ako je kofeín, nachádzajúci sa v káve a čaji, nikotín, nachádzajúci sa v tabaku, a niektorých liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis, ako sú analgetiká, hypnotiká a trankvilizéry (anxiolytiká).

 
Psychická a somatická závislosť
 
Lieková závislosť postihuje ľudí neschopných kontrolovať užívanie substancií vyvolávajúcich závislosť. Poznáme jej dva typy. Psychická závislosť je emocionálny stav potreby látky, ktorej prítomnosť v tele má príjemný účinok alebo ktorej neprítomnosť vyvoláva nepríjemný stav. Somatická závislosť, ktorá veľmi často zahŕňa aj psychickú závislosť, znamená fyziologickú adaptáciu na drogu alebo alkohol, charakterizovanú vážnymi somatickými poruchami – syndrómom vynechania – v priebehu predĺženej periódy abstinencie. Somatická závislosť od drogy je ďalej charakterizovaná vývojom tolerancie na účinky drogy. Hranica medzi toleranciou a letálnou dávkou je niekedy extrémne malá. Lieková závislosť sa vo svete označuje aj slovom addikcia a je definovaná ako neuvážené užívanie látok, ktoré vyústi do somatického, psychického a spoločenského poškodenia užívateľa, pričom sa v užívaní pokračuje napriek takémuto poškodeniu.
 
Liečivá vyvolávajúce závislosť

Mnohí pacienti, ktorí musia pravidelne užívať lieky, sa obávajú, že sa stanú od nich závislými. V skutočnosti iba niekoľko skupín liečiv vyvoláva fyzickú závislosť, predovšetkým tie, ktoré ovplyvňujú náladu alebo správanie. Takéto lieky obsahujú heroín a narkotické analgetiká (morfín, petidín a iné), hypnotiká a anxiolytiká (benzodiazepíny a barbituráty), tlmivé látky (alkohol) a stimulanciá nervového systému (amfetamíny, kokaín a nikotín). Ak chcete zistiť, či liek, ktorý užívate, je schopný vyvolať liekovú závislosť, pozrite si jeho príslušný profil v príbalovom letáku. Užívanie nikotínu vo forme tabaku a kontrolované alebo nekontrolované užívanie narkotických analgetík pravidelne vyvoláva liekovú závislosť, ak sa užívajú dlhodobo. Na druhej strane treba povedať, že nie všetci, ktorí požívajú alkoholické nápoje, sa stanú alkoholikmi. Preto aj definícia alkoholika je zložitá. Často používaná znie: alkoholik je osoba, u ktorej sa prejavilo somatické, psychické, spoločenské alebo profesionálne poškodenie, ktoré je dôsledkom pravidelnej a nadmernej konzumácie alkoholických nápojov.
 
Rozpoznanie nebezpečenstva liekovej závislosti

 

Medzi faktory, ktoré určujú riziko vývoja somatickej závislosti, patrí charakteristika samotnej látky, dávka, frekvencia a doba užívania. Na druhej strane ani prítomnosť týchto faktorov nemusí vždy znamenať vývoj závislosti. Do tohto procesu, v ktorom môžu byť zahrnuté ďalšie doteraz nepoznané činitele, vstupujú aj psychologické a fyziologické faktory, ktoré sú unikátne pre každého jedinca. Napríklad, ak sa narkotické analgetiká používajú na odstránenie akútnej intenzívnej bolesti v ohraničenom krátkom časovom intervale v zdravotníckom zariadení, vývoj dlhodobej závislosti je vzácny. Ak sa narkotické analgetikum alebo iná podobná látka užíva nie zo zdravotných dôvodov, riziko vzniku fyzickej závislosti je vysoké. Takéto riziko je časté aj pri nízkom dávkovaní narkotických analgetík, ak sa užíva dlhodobo, napríklad pri liečbe chronickej bolesti. Doteraz nie je presne známe, čo vedie k liekovej závislosti. Zdá sa, že rozhodujúcimi faktormi sú individuálne fyzické a psychické vlastnosti, podobne ako vplyv okolia, zamestnania a životného štýlu. Motivácia a informovanosť hrajú menšiu úlohu. Neuvážené užívanie určitých liekov takisto spôsobuje liekovú závislosť. Benzodiazepíny môžu vyvolávať závislosť, a preto v súčasnosti lekári neodporúčajú užívať také liečivá, ako sú hypnotiká alebo anxiolytiká, dlhšie ako pár týždňov. Aj lieky znižujúce chuť do jedla si vyžadujú prísnu lekársku kontrolu. Podobne amfetamíny sa v súčasnosti nepredpisujú ako anorektiká, lebo sa veľmi často zneužívajú.

 

 
Liečba liekovej závislosti

 

Ak sa u niekoho vyvinie lieková závislosť, bunky jeho organizmu sú adaptované na nové chemicky zmenené prostredie. Zmeniť tieto podmienky na normálny stav je komplexný medicínsky proces. Pacient musí úplne prestať užívať liečivo, čo sa nezaobíde bez dlhodobej rehabilitácie. Prvý krok, detoxifikácia, má rôzne formy. Pri alkoholickej závislosti abstinencia sa môže zaviesť náhle. Iné liečivá sa vysadzujú postupne alebo sa nahradia bezpečnejšími liečivami. Treba však povedať, že je veľa škôl a liečebných centier, ktoré odporúčajú metódu náhleho prerušenia na dosiahnutie detoxifikácie pre rôzne substancie, vrátane alkoholu. Syndróm vynechania môže byť mierny, prudký a niekedy smrteľný, preto je na mieste požiadavka lekárskeho dozoru. Na odstránenie príznakov možno použiť lieky. Keď sa organizmus zbaví liečiva, je nevyhnutné uskutočniť rehabilitáciu. Liečba, ako je napríklad užívanie disulfiramu (Antabus) u alkoholikov, psychoterapia, osobné konzultácie, ako aj skupinová liečba a rôzne psychoterapeutické prístupy, môžu hrať významnú úlohu.

 

 

 

27 novembra 2011
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Great website
(0)
photo gfhfgh
(0)
photo ffsdfsd
(0)
photo Nespavosť
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.