Liek ako vzorka

V snahe dôrazne propagovať a predávať svoje lieky farmaceutický priemysel poskytuje lekárom vzorky svojich liekov. Od roku 1960 dodnes ročný finančný objem liekových vzoriek vzrástol 15-krát. Táto alarmujúca štatistika vyvolala v celom svete zmeny v zákonoch o liekoch.

 
Od 1.12.2011 i v SR nadobúda platnosť nový zákon č. 362/2011 o liekoch a tam nájdete všetky informácie o klinických skúškach a liekových vzorkách.
 
Nové ustanovenia zvyšujú bezpečnostné rozpätie liekových vzoriek, ale riziko z ich použitia zostáva. Lekár často odôvodňuje svoj počin tým, ževzorky liekov sú používané len skúšobne, aby sa zistilo či je liek účinný a prijateľný. Lekárnik zasa tým, že vzorka je len akási skúška pred nákupom veľkého množstva liekov.
 
Konzumenti liekov by mali vedieť, že lieková vzorka
  • môže byť distribuovaná bez návodu na použitie čo môže viesť k závažným chybám a nežadúcím účinkom
  • nemusí byť riadne skladovaná, čo môže ovplyvniť jej účinnosť a stabilitu
  • nemusí byť riadne označená, čo môže viesť k zneužitiu
  • nemusí byť riadne zaevidovaná, takže v prípade rizika je ťažké sa s pacientom skontaktovať
  • môže byť zneužitá aj zo strany pacientov.
Konzumenti liekov by mali dbať na svoje bezpečie
  • Uistite sa, že vzorka lieku spĺňa podmienky Zákona o liekoch č. 362/2011.
  • Starostlivo dodržiavajte všetky pokyny uvedené na etikete alebo pokyny lekára
  • Dbajte, aby na etikete bol dátum platnosti. Je možné, že vzorka už dlhšiu dobu je uložená v ordinácii lekára.
  • Ak užívate akýkoľvek iný liek (na predpis alebo bez neho), uistite sa, že nevzniknú liekové interakcie.
  • Nepoužívajte žiadne liekové vzorky bez vedomia vášho lekára.

 

29 novembra 2011
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.