Liek ako vzorka

V snahe dôrazne propagovať a predávať svoje lieky farmaceutický priemysel poskytuje lekárom vzorky svojich liekov. Od roku 1960 dodnes ročný finančný objem liekových vzoriek vzrástol 15-krát. Táto alarmujúca štatistika vyvolala v celom svete zmeny v zákonoch o liekoch.

 
Od 1.12.2011 i v SR nadobúda platnosť nový zákon č. 362/2011 o liekoch a tam nájdete všetky informácie o klinických skúškach a liekových vzorkách.
 
Nové ustanovenia zvyšujú bezpečnostné rozpätie liekových vzoriek, ale riziko z ich použitia zostáva. Lekár často odôvodňuje svoj počin tým, ževzorky liekov sú používané len skúšobne, aby sa zistilo či je liek účinný a prijateľný. Lekárnik zasa tým, že vzorka je len akási skúška pred nákupom veľkého množstva liekov.
 
Konzumenti liekov by mali vedieť, že lieková vzorka
  • môže byť distribuovaná bez návodu na použitie čo môže viesť k závažným chybám a nežadúcím účinkom
  • nemusí byť riadne skladovaná, čo môže ovplyvniť jej účinnosť a stabilitu
  • nemusí byť riadne označená, čo môže viesť k zneužitiu
  • nemusí byť riadne zaevidovaná, takže v prípade rizika je ťažké sa s pacientom skontaktovať
  • môže byť zneužitá aj zo strany pacientov.
Konzumenti liekov by mali dbať na svoje bezpečie
  • Uistite sa, že vzorka lieku spĺňa podmienky Zákona o liekoch č. 362/2011.
  • Starostlivo dodržiavajte všetky pokyny uvedené na etikete alebo pokyny lekára
  • Dbajte, aby na etikete bol dátum platnosti. Je možné, že vzorka už dlhšiu dobu je uložená v ordinácii lekára.
  • Ak užívate akýkoľvek iný liek (na predpis alebo bez neho), uistite sa, že nevzniknú liekové interakcie.
  • Nepoužívajte žiadne liekové vzorky bez vedomia vášho lekára.

 

29 novembra 2011
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.