Nové liečivo na trhu SR, registrácie 11 a 12/2020

Idefirix 11 mg prášok na infúzny koncentrát
reg. č.    EU/1/20/1471/ 
liečivo: Imlifidáza 
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Liek Idefirix je indikovaný na desenzibilizáciu vysoko imunizovaných dospelých pacientov podstupujúcich transplantáciu obličky 

Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/20/1468/ 
liečivo: Elexakaftor, ivakaftor, tezakaftor  
terapeutická skupina: Antiasmatikum  
terapeutická indikácia: Liečba cystickej fibrózy (cystic fibrosis, CF). 

Blenrep 100 mg prášok na infúzny koncentrát
reg. č. EU/1/20/1474/
liečivo: Belantamab-mafodotín  
terapeutická skupina:Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Liečba mnohopočetného myelómu u dospelých pacientov. 

Rozlytrek tvrdé kapsuly 
reg. č. EU/1/20/1460/ 
liečivo: Entrektinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Liečba dospelých a pediatrických pacientov vo veku 12 rokov a starších so solídnymi nádormi exprimujúcimi fúziu génov rodiny
NTRK. 

Jyseleca filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/20/1480/
liečivo: Filgotinib 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Liečba stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy. 

Ayvakyt filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/20/1473/
liečivo: Avapritinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Lliečba dospelých pacientov s neresekovateľnými alebo metastatickými gastrointestinálnymi stromálnymi nádormi (gastrointestinal stromal tumours, GIST) s výskytom mutácie D842V v receptore alfa pre doštičkový rastový faktor (platelet-derived growth factor receptor alpha, PDGFRA).

Adakveo 10 mg/ml infúzny koncentrát
reg. č.EU/1/20/1476/  
liečivo: Krizanlizumab  
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia: Adakveo sa používa na prevenciu opakujúcich sa bolestivých kríz, ktoré sa vyskytujú u pacientov vo veku 16 rokov a starších s
kosáčikovitou anémiou.

Calquence 100 mg tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/20/1479/ 
liečivo: Akalabrutinib  
terapeutická skupina: Cytostatikum
terapeutická indikácia: Liečba v minulosti neliečenej chronickej lymfocytovej leukémie (chronic lymphocytic leukaemia, CLL).

Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu
reg. č. EU/1/20/1528/
liečivo: Očkovacia látka proti COVID-19  
terapeutická skupina: Imunopreparát
terapeutická indikácia: Očkovacia látka Comirnaty je indikovaná na aktívnu imunizáciu na prevenciu ochorenia COVID-19
spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 u osôb vo veku 16 rokov a starších.
 

02 januára 2021
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Nespavosť
(0)
photo Recept
(0)
photo Spanok
(0)
photo Spánok
(3)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.