Nové liečivo na trhu SR, registrácie 10/2021

Verquvo filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1561/033
liečivo: Vericiguat
terapeutická skupina: Vazodilatant 
terapeutická indikácia: Verquvo je indikované dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického srdcového zlyhávania so zníženou ejekčnou frakciou, ktorí sú stabilizovaní po nedávnej dekompenzačnej udalosti vyžadujúcej i.v. liečbu.

Dobutamin hameln koncentrát na infúzny roztok
reg. č.41/0171/21-S 
liečivo: Dobutamín 
terapeutická skupina: Kardiakum  
terapeutická indikácia: Dobutamin hameln je indikovaný u pacientov, ktorí potrebujú pozitívne inotropnú podporu pri liečbe srdcovej dekompenzácie v dôsledku zníženej kontraktility, pri kardiogénnom šoku, v rámci echokardiografického vyšetrenia (dobutamínová záťažová echokardiografia).

Skysona 2 – 30 × 106 buniek/ml infúzna disperzia
reg. č.EU/1/21/1563/ 
liečivo: Geneticky modifikovaná autológna populácia obohatená o bunky CD34+, ktorá obsahuje hematopoetické kmeňové bunky (HSC) transdukované ex vivo lentivírusovým vektorom (LVV) kódujúcim ABCD1 komplementárnu kyselinu deoxyribonukleovú (cDNA) pre ľudský adrenoleukodystrofický proteín (ALDP).
terapeutická skupina: Iné lieky na nervový systém.  
terapeutická indikácia: Liečba ranej cerebrálnej adrenoleukodystrofie u pacientov mladších ako 18 rokov s genetickou mutáciou ABCD1, pre ktorých nie je k dispozícii darca súrodeneckých krvotvorných kmeňových buniek (haematopoietic stem cell - HSC) zodpovedajúci ľudskému leukocytovému antigénu (human leukocyte antigen - HLA).

Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/21/1565/
liečivo: Relugolix, estradiol, noretisterón 
terapeutická skupina: Hormón
terapeutická indikácia: Ryeqo je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných príznakov myómov maternice u dospelých žien v reprodukčnom veku.

Klisyri 10 mg/g masť
reg. č. EU/1/21/1558/ 
liečivo: Tirbanibulín 
terapeutická skupina: Dermatologikum   
terapeutická indikácia: Klisyri je indikovaný dospelým na lokálnu liečbu nehyperkeratonickej, nehypertrofickej aktinickej
keratózy (1. stupeň na Olsenovej škále) tváre alebo pokožky hlavy.

Imcivree 10 mg/ml injekčný roztok
reg. č.EU/1/21/1564/
liečivo: Setmelanotid
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená
terapeutická indikácia: Imcivree je indikovaný na liečbu obezity a reguláciu pocitu hladu súvisiace s geneticky potvrdeným deficitom bialelického proopiomelanokortínu (POMC) vedúcim k strate funkcie vrátane PCSK 1 alebo s bialelickým deficitom leptínového receptora (LEPR) u dospelých a detí vo veku 6 rokov a starších.

Evrenzo filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1574/
liečivo: Roxadustát
terapeutická skupina: Antianemikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov so symptomatickou anémiou spojenou s chronickým ochorením obličiek (chronic kidney disease, CKD).

Enspryng 120 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
reg. č. EU/1/21/1559/
liečivo: Satralizumab
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia:Liečba ochorení zo spektra neuromyelitis optica (neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD) u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku od 12 rokov, ktorí sú séropozitívni na protilátky proti akvaporínu-4 (AQP4-IgG).

Bylvay tvrdé kapsuly 
reg. č. EU/1/21/1566/
liečivo: Odevixibat
terapeutická skupina: Choleretikum, cholekinetikum   
terapeutická indikácia: Liečba progresívnej familiárnej intrahepatálnej cholestázy (progressive familial intrahepatic cholestasis, PFIC) u pacientov vo veku 6 rokov a starších. 

Abecma 260 – 500 x 106 bunková infúzna disperzia
reg. č. EU/1/21/1539/
liečivo: Idekabtagén-vikleucel (CAR+ životaschopné T bunky)
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená  
terapeutická indikácia:Liečba recidivujúceho a refraktérneho mnohopočetného myelómu.

01 októbra 2021
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.