Nové liečivo na trhu SR, registrácie 06/2021

Nexpovio 20 mg filmom obalené tablety
reg. č.EU/1/21/1537/ 
liečivo: Selinexor  
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba mnohopočetného myelómu.

Kesimpta 20 mg injekčný roztok 
reg. č.EU/1/21/1532/ 
liečivo: Ofatumumab  
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s relabujúcimi formami sclerosis multiplex(RSM) s aktívnym ochorením prejavujúcim sa klinickými príznakmi alebo na zobrazovacích vyšetreniach.

Byfavo 20 mg prášok na injekčný roztok
reg. č. EU/1/20/1505/
liečivo: Remimazolam 
terapeutická skupina: Hypnotikum, sedativum   
terapeutická indikácia: Byfavo je indikovaný na procedurálnu sedáciu u dospelých.

Sogroya 10 mg/1,5 ml injekčný roztok v naplnenom pere
reg. č. EU/1/20/1501/
liečivo: Somapacitan 
terapeutická skupina: Hormón  
terapeutická indikácia: Sogroya je indikovaná ako náhrada endogénneho rastového hormónu (Growth Hormone, GH) u dospelých s deficienciou rastového hormónu (Adult Growth Hormone Deficiency, AGHD).

Retsevmo tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/20/1527/
liečivo: Selperkatinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Liečba karcinómomov.

Pemazyre tablety 
reg. č.EU/1/21/1535/ 
liečivo: Pemigatinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba lokálne pokročilého alebo metastatického cholangiokarcinómu s fúziou alebo zmenou usporiadania receptora 2 fibroblastového rastového faktora (FGFR2), u ktorých došlo k progresii ochorenia po najmenej jednej predchádzajúcej línii systémovej liečby.

Ontozry filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1530/
liečivo: Cenobamát 
terapeutická skupina: Antiepileptikum
terapeutická indikácia: Ontozry je indikovaný na podpornú liečbu fokálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých pacientov s epilepsiou, ktorí nedosiahli adekvátnu kontrolu napriek anamnéze liečby najmenej 2 antiepileptikami.

Netilmicin NewLine Pharma 3 mg/ml očné roztokové kvapky  
reg. č. 64/0106/21-S
liečivo: Netilmicín
terapeutická skupina: Oftalmologikum   
terapeutická indikácia: Liečba povrchových infekcií oka a jeho adnexov spôsobených baktériami citlivými na netilmicín.

Orladeyo 150 mg tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/21/1544/
liečivo: Berotralstat 
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia: Prevencia opakovaných záchvatov hereditárneho angioedému (hereditary angioedema, HEA) u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku od 12 rokov.

Jemperli 500 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1538/
liečivo: Dostarlimab
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: JEMPERLI je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientok s recidivujúcim alebo pokročilým karcinómom endometria (endometrial cancer, EC) s deficientným systémom opravy chybného párovania báz (mismatch repair deficient, dMMR)/s vysokým stupňom mikrosatelitovej nestability (microsatellite instability-high, MSI-H), ktorý progredoval počas predchádzajúcej liečby režimom obsahujúcim platinu alebo po nej.

Copiktra tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/21/1542/  
liečivo: Duvelizdib
terapeutická skupina: Cytostatikum     
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov v týchto indikáciách: Relapsujúca alebo refraktérna chronická lymfocytová leukémia (chronic lymphocytic leukaemia, CLL) po najmenej dvoch predchádzajúcich liečbach a Folikulový lymfóm (follicular lymphoma, FL), ktorý je refraktérny voči najmenej dvom predchádzajúcim systémovým liečbam.

07 júna 2021
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Great website
(0)
photo gfhfgh
(0)
photo ffsdfsd
(0)
photo Nespavosť
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.