Nové liečivo na trhu SR, registrácie 06/2021

Nexpovio 20 mg filmom obalené tablety
reg. č.EU/1/21/1537/ 
liečivo: Selinexor  
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba mnohopočetného myelómu.

Kesimpta 20 mg injekčný roztok 
reg. č.EU/1/21/1532/ 
liečivo: Ofatumumab  
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s relabujúcimi formami sclerosis multiplex(RSM) s aktívnym ochorením prejavujúcim sa klinickými príznakmi alebo na zobrazovacích vyšetreniach.

Byfavo 20 mg prášok na injekčný roztok
reg. č. EU/1/20/1505/
liečivo: Remimazolam 
terapeutická skupina: Hypnotikum, sedativum   
terapeutická indikácia: Byfavo je indikovaný na procedurálnu sedáciu u dospelých.

Sogroya 10 mg/1,5 ml injekčný roztok v naplnenom pere
reg. č. EU/1/20/1501/
liečivo: Somapacitan 
terapeutická skupina: Hormón  
terapeutická indikácia: Sogroya je indikovaná ako náhrada endogénneho rastového hormónu (Growth Hormone, GH) u dospelých s deficienciou rastového hormónu (Adult Growth Hormone Deficiency, AGHD).

Retsevmo tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/20/1527/
liečivo: Selperkatinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Liečba karcinómomov.

Pemazyre tablety 
reg. č.EU/1/21/1535/ 
liečivo: Pemigatinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba lokálne pokročilého alebo metastatického cholangiokarcinómu s fúziou alebo zmenou usporiadania receptora 2 fibroblastového rastového faktora (FGFR2), u ktorých došlo k progresii ochorenia po najmenej jednej predchádzajúcej línii systémovej liečby.

Ontozry filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1530/
liečivo: Cenobamát 
terapeutická skupina: Antiepileptikum
terapeutická indikácia: Ontozry je indikovaný na podpornú liečbu fokálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých pacientov s epilepsiou, ktorí nedosiahli adekvátnu kontrolu napriek anamnéze liečby najmenej 2 antiepileptikami.

Netilmicin NewLine Pharma 3 mg/ml očné roztokové kvapky  
reg. č. 64/0106/21-S
liečivo: Netilmicín
terapeutická skupina: Oftalmologikum   
terapeutická indikácia: Liečba povrchových infekcií oka a jeho adnexov spôsobených baktériami citlivými na netilmicín.

Orladeyo 150 mg tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/21/1544/
liečivo: Berotralstat 
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia: Prevencia opakovaných záchvatov hereditárneho angioedému (hereditary angioedema, HEA) u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku od 12 rokov.

Jemperli 500 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1538/
liečivo: Dostarlimab
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: JEMPERLI je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientok s recidivujúcim alebo pokročilým karcinómom endometria (endometrial cancer, EC) s deficientným systémom opravy chybného párovania báz (mismatch repair deficient, dMMR)/s vysokým stupňom mikrosatelitovej nestability (microsatellite instability-high, MSI-H), ktorý progredoval počas predchádzajúcej liečby režimom obsahujúcim platinu alebo po nej.

Copiktra tvrdé kapsuly
reg. č. EU/1/21/1542/  
liečivo: Duvelizdib
terapeutická skupina: Cytostatikum     
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov v týchto indikáciách: Relapsujúca alebo refraktérna chronická lymfocytová leukémia (chronic lymphocytic leukaemia, CLL) po najmenej dvoch predchádzajúcich liečbach a Folikulový lymfóm (follicular lymphoma, FL), ktorý je refraktérny voči najmenej dvom predchádzajúcim systémovým liečbam.

07 júna 2021
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.