Nové liečivo na trhu SR, registrácie 01/2022

Ronapreve 120 mg/ml + 120 mg/ml injekčný/infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1601/
liečivo: Kazirivimab a Imdevimab
terapeutická skupina:  n 
terapeutická indikácia: Liečba a prevencie ochorenia COVID-19 u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších
s 40 kg (závažný priebeh ochorenia).

Regkiron 60 mg/ml koncentrát na infúzný roztok
reg. č. EU/1/21/1597/
liečivo: Regdanvimab  
terapeutická skupina: Antivirotikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s koronavírusovým ochorením 2019 (COVID-19), u ktorých nie je potrebné doplnkové podávanie kyslíka a ktorí majú zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Voxzogo prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 
reg. č.EU/1/21/1577/  
liečivo: Vozoritid
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia:Liečba achondroplázie u pacientov vo veku 2 rokov a starších, ktorých epifýzy nie sú uzavreté.  

Minjuvi 200 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
reg. č.EU/1/21/1570/ 
liečivo: Tafasitamab
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný v kombinácii s lenalidomidom, po ktorom nasleduje monoterapia liekom MINJUVI na liečbu dospelých pacientov s recidivujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), ktorí nespĺňajú podmienky pre autológnu transplantáciu kmeňových buniek (autologous stem-cell transplant, ASCT).

Meldonium Pharmexon 500 mg tvrdé kapsuly
reg. č. 41/0249/21-S 
liečivo: Meldón
terapeutická skupina: Kardiakum  
terapeutická indikácia: Prídavná liečba miernej chronickej srdcovej nedostatočnosti.

Xevudy 500 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1562/
liečivo: Sotrovimab 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 rokov a starších a s telesnou hmotnosťou najmenej 40 kg) s ochorením COVID-19, ktorí nevyžadujú suplementáciu kyslíkom a u ktorých je zvýšené riziko progresie ochorenia do závažnej formy COVID-19.

Trodelvy 200 mg prášok na koncentrát na infúzný roztok
reg. č.EU/1/21/1592/ 
liečivo: Sacituzumab govitekan
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Trodelvy je v monoterapii indikovaný na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým trojito negatívnym karcinómom prsníka (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC), ktorí dostali dve alebo viac predchádzajúcich systémových terapií, z ktorých bola minimálne jedna na pokročilé ochorenie. 

Qinlock 50 mg tablety
reg. č. EU/1/21/1569/
liečivo: Ripretinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s pokročilým gastrointestinálnym stromálnym tumorom (GIST), ktorí boli predtým liečení tromi alebo viacerými inhibítormi kinázy vrátane imatinibu.

Nuvaxovid injekčná disperzia
reg. č. EU/1/21/1581/
liečivo: mikrogramov „spike“ proteínu vírusu SARS-CoV-2*a adjuvans Matrix-M. Adjuvans Matrix-M v jednej dávke (0,5 ml) obsahuje: frakciu A (42,5 mikrogramov) a frakciu C (7,5 mikrogramov) extraktu Quillaja saponaria Molina (kvilája mydlová).
* vyrobené technológiou rekombinantnej DNA s použitím bakulovírusového expresného systému v hmyzej bunkovej línii, ktorá je odvodená z buniek Sf9 druhu Spodoptera frugiperda (sivkavec).
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Vakcína proti COVID-19 

Gavreto 100 mg tvrdé capsuly
reg. č. EU/1/21/1555/ 
liečivo: Pralzetinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum
terapeutická indikácia: Gavreto je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (non-small cell lung cancer, NSCLC) s pozitivitou fúzie génu RET (REarranged during Transfection), ktorí predtým neboli liečení inhibítorom RET.

Cibinqo filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1593/
liečivo: Abrocitinib
terapeutická skupina: Dermatologikum  
terapeutická indikácia: Cibinqo je indikovaný na liečbu stredne ťažkej až ťažkej atopickej dermatitídy u dospelých, ktorí sú kandidátmi na systémovú terapiu.

Brukinsa 80 mg tvrdé kapsuly
reg. č.EU/1/21/1576/ 
liečivo: Zanubrutinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou (WM), ktorí dostávali najmenej jednu predchádzajúcu liečbu, alebo v liečbe prvej línie u pacientov, u ktorých nie je vhodné použiť chemoimunoterapiu.

Artesunat Amivas 110 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
reg. č. EU/1/21/1582/
liečivo: Artesunát  
terapeutická skupina: Antiparazitikum 
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný na počiatočnú liečbu závažnej malárie u dospelých a detí. 

Aspaveli 1080 mg infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1595/ 
liečivo: Pegcetakoplan  
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou (PNH), ktorí sú anemickí po liečbe inhibítorom C5, po dobu aspoň 3 mesiacov.

Rybrevant 350 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1594/
liečivo: Amivantamab
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s inzerčnými mutáciami aktivujúceho receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR) Exon 20 po zlyhaní liečby na báze platiny.

04 februára 2022
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Great website
(0)
photo gfhfgh
(0)
photo ffsdfsd
(0)
photo Nespavosť
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.