Nové liečivo na trhu SR, registrácie 01/2022

Ronapreve 120 mg/ml + 120 mg/ml injekčný/infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1601/
liečivo: Kazirivimab a Imdevimab
terapeutická skupina:  n 
terapeutická indikácia: Liečba a prevencie ochorenia COVID-19 u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších
s 40 kg (závažný priebeh ochorenia).

Regkiron 60 mg/ml koncentrát na infúzný roztok
reg. č. EU/1/21/1597/
liečivo: Regdanvimab  
terapeutická skupina: Antivirotikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s koronavírusovým ochorením 2019 (COVID-19), u ktorých nie je potrebné doplnkové podávanie kyslíka a ktorí majú zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19.

Voxzogo prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok 
reg. č.EU/1/21/1577/  
liečivo: Vozoritid
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia:Liečba achondroplázie u pacientov vo veku 2 rokov a starších, ktorých epifýzy nie sú uzavreté.  

Minjuvi 200 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
reg. č.EU/1/21/1570/ 
liečivo: Tafasitamab
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný v kombinácii s lenalidomidom, po ktorom nasleduje monoterapia liekom MINJUVI na liečbu dospelých pacientov s recidivujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-lymfómom (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), ktorí nespĺňajú podmienky pre autológnu transplantáciu kmeňových buniek (autologous stem-cell transplant, ASCT).

Meldonium Pharmexon 500 mg tvrdé kapsuly
reg. č. 41/0249/21-S 
liečivo: Meldón
terapeutická skupina: Kardiakum  
terapeutická indikácia: Prídavná liečba miernej chronickej srdcovej nedostatočnosti.

Xevudy 500 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1562/
liečivo: Sotrovimab 
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 rokov a starších a s telesnou hmotnosťou najmenej 40 kg) s ochorením COVID-19, ktorí nevyžadujú suplementáciu kyslíkom a u ktorých je zvýšené riziko progresie ochorenia do závažnej formy COVID-19.

Trodelvy 200 mg prášok na koncentrát na infúzný roztok
reg. č.EU/1/21/1592/ 
liečivo: Sacituzumab govitekan
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Trodelvy je v monoterapii indikovaný na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým trojito negatívnym karcinómom prsníka (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC), ktorí dostali dve alebo viac predchádzajúcich systémových terapií, z ktorých bola minimálne jedna na pokročilé ochorenie. 

Qinlock 50 mg tablety
reg. č. EU/1/21/1569/
liečivo: Ripretinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s pokročilým gastrointestinálnym stromálnym tumorom (GIST), ktorí boli predtým liečení tromi alebo viacerými inhibítormi kinázy vrátane imatinibu.

Nuvaxovid injekčná disperzia
reg. č. EU/1/21/1581/
liečivo: mikrogramov „spike“ proteínu vírusu SARS-CoV-2*a adjuvans Matrix-M. Adjuvans Matrix-M v jednej dávke (0,5 ml) obsahuje: frakciu A (42,5 mikrogramov) a frakciu C (7,5 mikrogramov) extraktu Quillaja saponaria Molina (kvilája mydlová).
* vyrobené technológiou rekombinantnej DNA s použitím bakulovírusového expresného systému v hmyzej bunkovej línii, ktorá je odvodená z buniek Sf9 druhu Spodoptera frugiperda (sivkavec).
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Vakcína proti COVID-19 

Gavreto 100 mg tvrdé capsuly
reg. č. EU/1/21/1555/ 
liečivo: Pralzetinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum
terapeutická indikácia: Gavreto je indikovaný v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (non-small cell lung cancer, NSCLC) s pozitivitou fúzie génu RET (REarranged during Transfection), ktorí predtým neboli liečení inhibítorom RET.

Cibinqo filmom obalené tablety 
reg. č. EU/1/21/1593/
liečivo: Abrocitinib
terapeutická skupina: Dermatologikum  
terapeutická indikácia: Cibinqo je indikovaný na liečbu stredne ťažkej až ťažkej atopickej dermatitídy u dospelých, ktorí sú kandidátmi na systémovú terapiu.

Brukinsa 80 mg tvrdé kapsuly
reg. č.EU/1/21/1576/ 
liečivo: Zanubrutinib 
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s Waldenströmovou makroglobulinémiou (WM), ktorí dostávali najmenej jednu predchádzajúcu liečbu, alebo v liečbe prvej línie u pacientov, u ktorých nie je vhodné použiť chemoimunoterapiu.

Artesunat Amivas 110 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
reg. č. EU/1/21/1582/
liečivo: Artesunát  
terapeutická skupina: Antiparazitikum 
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný na počiatočnú liečbu závažnej malárie u dospelých a detí. 

Aspaveli 1080 mg infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1595/ 
liečivo: Pegcetakoplan  
terapeutická skupina: Imunopreparát  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou (PNH), ktorí sú anemickí po liečbe inhibítorom C5, po dobu aspoň 3 mesiacov.

Rybrevant 350 mg koncentrát na infúzny roztok
reg. č. EU/1/21/1594/
liečivo: Amivantamab
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s inzerčnými mutáciami aktivujúceho receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR) Exon 20 po zlyhaní liečby na báze platiny.

04 februára 2022
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.