Lieky s novou účinnou látkou na trhu - reg. 09/2016

Entresto filmom obalené tablety 
liečivo: Sakubitril a valsartan  
terapeutická skupina: Kardiaká  
terapeutická indikácia: Lečba symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. 

Nucala prášok na injekčný roztok
liečivo: Mepolizumab 
terapeutická skupina: Antiastmatiká   
terapeutická indikácia: Prídavná liečba ťažkej refraktérnej eozinofilnej astmy.

Cotellic 20 mg filmom obalené tablety
liečivo: Kobimetinib  
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: V kombinácii s vemurafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF v kombinácii s vemurafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF.

Praxbind 2,5 g/50 ml injekčný/infúzny roztok
liečivo: Idarucizumab  
terapeutická skupina: Detoxikant  
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný dospelým pacientom liečeným liekom Pradaxa (dabigatranetexilát) v prípadoch, keď sa vyžaduje rýchla reverzia antikoagulačných účinkov dabigatranu:pri neodkladných chirurgických/urgentných zákrokoch a pri život ohrozujúcom alebo nekontrolovanom krvácaní.

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmom obalené tablety
liečivo: Elvitegravir,kobicistát,emtricitabín a tenofovir-alafenamid 
terapeutická skupina: Chemoteraupevtikum  
terapeutická indikácia: Liečba infekcie HIV.

Orkambi 200 mg/125 mg filmom obalené tablety
liečivo: Lumakaftor a ivakaftor 
terapeutická skupina: Antiastmatikum  
terapeutická indikácia: Liečba cystickej fibrózy (CF). 

Ravicti 1,1 g/ml perorálna kvapalina
liečivo: Glycerolfenylbutyrát 
terapeutická skupina: Váriá   
terapeutická indikácia: Prídavná terapia na chronickú liečbu dospelých i pediatrických pacientov vo veku s poruchami močovinového cyklu. 

Briviact 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok
Briviact 10 mg/ml perorálny roztok

liečivo: Brivaracetam 
terapeutická skupina: Antiepileptikum   
terapeutická indikácia: Prídavná terapia pri liečbe parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnejgeneralizácie u pacientov s epilepsiou vo veku od 16 rokov.

Tagrisso filmom obalené tablety
liečivo: Osimertinib
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Liečba dospelým pacientom s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s pozitívnou mutáciou T790M receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR).

Oncaspar 750 U/ml  inekčný/infúzný roztok
liečivo: Pegaspargáza 
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Oncaspar je indikovaný ako zložka antineoplastickej kombinovanej liečby akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL) u pediatrických pacientov od narodenia do veku 18 rokov a u dospelých pacientov

Zurampic 200 mg filmom obalené tablety
liečivo: Lesinurad  
terapeutická skupina: Antiseptikum
terapeutická indikácia: Prídavná liečba hyperurikémie u pacientov s dnou. 

Portrazza 800mg koncentát na infúzny roztok
liečivo: Necitumumab  
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: V kombinácii s chemoterapiou gemcitabínom a cisplatinou je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim skvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc, s expresiou receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR), ktorí ešte nedostávali chemoterapiu pre toto ochorenie.

Primovist 0,25 mmol/ ml, injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka
liečivo: Kyselina gadoxetová  
terapeutická skupina: Diagnostikum
terapeutická indikácia: Liek je určený len na diagnostické použitie pomocou intravenózneho podania.

Wakix filmom obalené tablety
liečivo: Pitolisant  
terapeutická skupina: Vária 1
terapeutická indikácia: Liečba narkolepsie s kataplexiou alebo bez nej 

Taltz 80 mg injekčný roztok  
liečivo: Ixekizumab  
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Liečba stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých

Lonsurf filmom obalené tablety 
liečivo: Tipiracil a trifluridín  
terapeutická skupina: Cytostatikum
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom 

Empliciti prášok na prípravu infúzneho koncentrátu  
liečivo:Elotuzumab  
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Liečba mnohopočetného myelómu u dospelých pacientov 

01 septembra 2016
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo zápal čriev
(0)
photo Antipsychotiká
(0)
photo Lieky na alergiu
(0)
photo Alergia
(2)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.