Lieky s novou účinnou látkou na trhu, reg. 09/2018

Alpivab 200 mg infúzny koncentrát
reg. č. EU/1/18/1269/ 
liečivo: Peramivir  
terapeutická skupina: Antibiotikum 
terapeutická indikácia: Liečba nekomplikovanej chrípky u dospelých a detí od 2 rokov. 

Lokelma prášok na perorálnu suspenziu
reg. č.EU/1/17/1173/
liečivo: Kyselina kremičitá 
terapeutická skupina: Vária  
terapeutická indikácia: Liečba hyperkaliémie u dospelých pacientov.

Mylotarg 5 mg prášok na infúzny koncentrát
reg. č. EU/1/18/1277/
liečivo:Gemtuzumab  
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: MYLOTARG je indikovaný s daunorubicínom (DNR) a cytarabínom (AraC) na kombinovanú liečbu pacientov vo veku 15 rokov a starších s predtým neliečenou de novo CD33 pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou (AML), okrem akútnej promyelocytovej leukémie (APL) 

Rubraca filmom obalené tablety 
reg. č.EU/1/17/1250
liečivo: Rukaparib  
terapeutická skupina: Cytostatikum  
terapeutická indikácia:Liečba dospelých pacientok s vysokým štádiom karcinómu epitelu ovária, vajíčkovodov alebo primárneho peritoneálneho karcinómu citlivého na platinu, s relapsom alebo progresiou, s mutáciou génu BRCA (germinatívnou a/alebo somatickou). 

Biktarvy 50 mg/200 mg/25 mg filmom obalené tablety
reg. č. EU/1/18/1289/
liečivo:Biktegravir, emtricitabín,tenofovir-alafenamid  
terapeutická skupina: Chemoterapeutikum  
terapeutická indikácia: Liečba dospelých, ktorí sú infikovaní vírusom ľudskej imunodeficiencie typu 1 (HIV-1) bez známeho súčasného alebo minulého dôkazu vírusovej rezistencie voči triede integrázových inhibítorov, emtricitabínu alebo tenofovir.

18 septembra 2018
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Antidepresíva
(0)
photo tebokan
(4)
photo palexia
(0)
photo Baclofen
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.