Spotreba liekov pod drobnohľadom

V októbri 2017 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala materiál, z ktorého vyplýva, že na Slovensku je spotreba liekov jedna z najvyšších. Pre tých, ktorí nevedia, čím sa OECD zaoberá, jej poslaním je napomáhať ekonomickému rozvoju, eliminovať nezamestnanosť, stabilizovať a rozvíjať medzinárodné finančné trhy; s OECD spolupracuje Európska komisia, všetky členské štáty EÚ a ďalších takmer 70 štátov; Slovensko je členom OECD od roku 2000.

Média a politici pochopiteľne materiál komentujú aj dnes a tvrdia, že okolité krajiny sú v oblasti spotreby liekov efektívnejšie a občania SR by mali svoju konzumáciu liekov korigovať. Nič nové. Spomínate si na materiály z dielne MZ SR "Pýtajte sa lekára" a "Lieky šetria"? Kampane bez výsledku skončili, ale zaplatili ich daňoví poplatníci. A prečo boli neúspešné? - pretože nepoznám zdravého človeka, ktorý by si bezdôvodne naordinoval jedy, obsiahnuté v liekoch. Keď ma trápi zdravie, buď okamžite idem k lekárovi, alebo si kúpim voľno predajný liek na upokojenie symptómov a keď sa po 1-2 dňoch môj stav nezlepší, zamierim v lekárovi.

  • Sami si ordinujeme veľa liekov, alebo nám veľké množstvo jedného lieku predpisujú v ordinácii?
  • Konzumujeme veľa liekov, alebo platíme veľa za lieky?

Odpovede na tieto otázky dávajú čísla o spotrebe liekov podľa typu výdaja v mernej jednotke (MJ), množstvo balení.

Celková spotreba liekov podľa typu výdaja

  rok: 2011 2012 % 2013 2014 2015 % 2016
I a S: lieky vydané na predpis plne alebo čiastočne hradené zo ver. zdravotného poistenia (VZP) množstvo balení (mil. ks bal) 91.000 84.100 0.00 84.100 83.700 83.600 0.48 83.200
úhrada poisťovní (mil.€) 897.500 813.700 1.39 825.000 853.000 875.400 4.18 912.000
doplatok pacientov (mil.€) 176.000 149.700 -0.47 149.000 140.000 136.700 3.12 141.100
A: lieky, ktoré ZP uhradili poskytovateľom zdr. starostlivosti (súčasť výkonu v ambulánci) množstvo balení (mil. bal) 24.000 24.500 4.90 25.700 26.700 14.400 0.00 14.400
úhrada poisťovní (mil.€) 185.000 190.240 -3.20 184.200 199.000 236.000 13.50 267.800
VP: lieky vydané z verejnej lekárne bez receptu občanom množstvo balení (mil.bal) 36.000 35.000 8.29 37.900 35.600 37.300 0.54 37.500
úhrada v hotovosti (mil.€) 120.000 124.600 17.98 147.000 147.000 162.000 4.94 170.000
N: lieky vydané z verejnej lekárne na recept bez úhrady z VZP množstvo balení (mil.bal) chýba štatistika   9.200 9.400 10.100 -0.99 10.000
úhrada v hotovosti (mil.€)       64.200 68.400 72.900 1.51 74.000
H: lieky vydané pre nemocnice
*pre vlastnú nemocnicu
*na žiadanku nemocniciam
*pre zmluvnú nemocnicu
množstvo balení (mil.bal) chýba štatistika   14.775 16.320 16.660 -0.48 16.580
úhrada poisťovní (mil.€)       119.663 119.230 124.270 14.40 142.170

Zoznam liekov hradených v plnej výške zo zdravotného poistenia (I, A), liekov hradených čiastočne zo zdravotného poistenia (S, AS) a liekov hradených v plnej výške pacientom (VP, N) je v každej krajine iný. Kritéria na zaradenie liekov do jednotlivých skupín na Slovensku určuje MZ SR, lieky zaraďuje a zoznam mení 12x do roka. Štatistiku a výkazy vedie a spracováva jeho príspevková organizácia Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a report zasiela OECD. NCZI spotrebu liekov sleduje ako v MJ EUR, tak aj v MJ množstvo balení.

Vychádzajúc z uvedeného v tabuľke, analýza spotreby liekov podľa typu výdaja (I,S,A,VP,N,H) v rokoch 2015 a 2016 poukazuje na to, že:

Medziročne vrástla úhrada ZP u liekov na predpis plne a čiastočne hradené ZP o 4,18%, zvýšili sa aj priame platby občanov v lekárni o 3,12% . Pritom množstvo spotrebovaných liekov, vyjadrené v MJ množstvo balení, sa zvýšilo len o 0,48%. Z toho dedukujem, že sa skôr zvýšili ceny liekov na predpis plne a čiastočne hradené ZP, prípadne sa z nich predpisovali viac drahé lieky; je dobre vedieť, či lekári nemajú stanovené limity na lieky a v akej MJ.

Obdobná je situácia u liekov, ktoré zdravotný pracovník aplikuje pacientovi v ambulancii a ZP ich hradí ako výkon lekára (ambulantné lieky). Tu je spotreba vyjadrená v MJ množstvo balení, ani nevzrástla, ale došlo k 13,50% navýšeniu úhrad z verejného zdravotného poistenia (ZP). Ako som už viac razy upozorňovala, väčšinu "ambulantných" liekov hradí občan priamou platbou v lekárni, ale ich nákup si od ZP žiada ambulancia (viac o tom nájdete v článku Aj vám lekár predpísal ambulantný liek? )

Spotreba liekov, ktoré občania nakupovali bez receptu (voľno predajné lieky), vyjadrené v MJ množstvo balení, medziročne klesla o 0,54%, ale občania z vlastnej peňaženky, mimo povinného zdravotného poistenia, v r. 2016 zaplatili o 4,94% viac ako v r. 2015.

Spotreba liekov na recept bez úhrady, vyjadrená v MJ množstvo balení, v r. 2016 dokonca o necelé 1% klesla, občania v lekárni ale priamou platbou zaplatili o 1,51% viac ako v roku 2015. Tieto lieky (podľa mňa) by mali mať úradne určenú cenu MZ SR (max. dovoznú cenu), aj keď ju ZP nehradí. Dôvod: aj keď sú bez úhrady ZP, sú to lieky na lekársky predpis a ich ceny majú patriť do kategórie regulovaných.

Zarážajúca je spotreba liekov vydaných nemocniciam. Spotreba týchto liekov, vyjadrená v MJ množstvo balení, má klesajúcu tendenciu, ale úhrada ZP týchto liekov v r. 2016 vzrástla o neuveriteľných 14,40%.

Spotreba liekov 2015/2016 je veľmi odlišná od spotreby 2012/2013.

Množstvo liekov končí „v koši“ - nesprávna diagnóza, pacient dostal recept na veľké množstvo lieku, ktorý mu „nesadol" (neznášanlivosť, závažné nežiaduce účinky apod.)

Keď vezmem do úvahy vyššie uvedené, konštatujem, že budúca spotreba liekov v MJ množstvo balení bude stúpať aj z dôvodu starnutia populácie.

Autor: Ing. Hanka Rážová,
Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov

15 februára 2018
Diskusia k článku (1)
26.2.2019 Reagovať
Můj subj. názor je ten, že je zjištění je jeden velký blud a lež!
Na Slovensku je problém ten, že lékaři se bojí cokoliv předepsat. Slovensko a potažmo lékaři mají hlavu v jistých místech, kdy léčba bolesti je na úrovni minulého století, ze zaracetu se tu dělá "heroin" (prý je to extrémně silný lék), nehledě na to, že lékaři tu pomalu nemají s čím pracovat (omezenost ATC stromu, který je tak oholený, že pomalu není ani co předepisovat).
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Nespavosť
(0)
photo Recept
(0)
photo Spanok
(0)
photo Spánok
(3)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.