Spotreba liekov pod drobnohľadom

V októbri 2017 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala materiál, z ktorého vyplýva, že na Slovensku je spotreba liekov jedna z najvyšších. Pre tých, ktorí nevedia, čím sa OECD zaoberá, jej poslaním je napomáhať ekonomickému rozvoju, eliminovať nezamestnanosť, stabilizovať a rozvíjať medzinárodné finančné trhy; s OECD spolupracuje Európska komisia, všetky členské štáty EÚ a ďalších takmer 70 štátov; Slovensko je členom OECD od roku 2000.

Média a politici pochopiteľne materiál komentujú aj dnes a tvrdia, že okolité krajiny sú v oblasti spotreby liekov efektívnejšie a občania SR by mali svoju konzumáciu liekov korigovať. Nič nové. Spomínate si na materiály z dielne MZ SR "Pýtajte sa lekára" a "Lieky šetria"? Kampane bez výsledku skončili, ale zaplatili ich daňoví poplatníci. A prečo boli neúspešné? - pretože nepoznám zdravého človeka, ktorý by si bezdôvodne naordinoval jedy, obsiahnuté v liekoch. Keď ma trápi zdravie, buď okamžite idem k lekárovi, alebo si kúpim voľno predajný liek na upokojenie symptómov a keď sa po 1-2 dňoch môj stav nezlepší, zamierim v lekárovi.

  • Sami si ordinujeme veľa liekov, alebo nám veľké množstvo jedného lieku predpisujú v ordinácii?
  • Konzumujeme veľa liekov, alebo platíme veľa za lieky?

Odpovede na tieto otázky dávajú čísla o spotrebe liekov podľa typu výdaja v mernej jednotke (MJ), množstvo balení.

Celková spotreba liekov podľa typu výdaja

  rok: 2011 2012 % 2013 2014 2015 % 2016
I a S: lieky vydané na predpis plne alebo čiastočne hradené zo ver. zdravotného poistenia (VZP) množstvo balení (mil. ks bal) 91.000 84.100 0.00 84.100 83.700 83.600 0.48 83.200
úhrada poisťovní (mil.€) 897.500 813.700 1.39 825.000 853.000 875.400 4.18 912.000
doplatok pacientov (mil.€) 176.000 149.700 -0.47 149.000 140.000 136.700 3.12 141.100
A: lieky, ktoré ZP uhradili poskytovateľom zdr. starostlivosti (súčasť výkonu v ambulánci) množstvo balení (mil. bal) 24.000 24.500 4.90 25.700 26.700 14.400 0.00 14.400
úhrada poisťovní (mil.€) 185.000 190.240 -3.20 184.200 199.000 236.000 13.50 267.800
VP: lieky vydané z verejnej lekárne bez receptu občanom množstvo balení (mil.bal) 36.000 35.000 8.29 37.900 35.600 37.300 0.54 37.500
úhrada v hotovosti (mil.€) 120.000 124.600 17.98 147.000 147.000 162.000 4.94 170.000
N: lieky vydané z verejnej lekárne na recept bez úhrady z VZP množstvo balení (mil.bal) chýba štatistika   9.200 9.400 10.100 -0.99 10.000
úhrada v hotovosti (mil.€)       64.200 68.400 72.900 1.51 74.000
H: lieky vydané pre nemocnice
*pre vlastnú nemocnicu
*na žiadanku nemocniciam
*pre zmluvnú nemocnicu
množstvo balení (mil.bal) chýba štatistika   14.775 16.320 16.660 -0.48 16.580
úhrada poisťovní (mil.€)       119.663 119.230 124.270 14.40 142.170

Zoznam liekov hradených v plnej výške zo zdravotného poistenia (I, A), liekov hradených čiastočne zo zdravotného poistenia (S, AS) a liekov hradených v plnej výške pacientom (VP, N) je v každej krajine iný. Kritéria na zaradenie liekov do jednotlivých skupín na Slovensku určuje MZ SR, lieky zaraďuje a zoznam mení 12x do roka. Štatistiku a výkazy vedie a spracováva jeho príspevková organizácia Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a report zasiela OECD. NCZI spotrebu liekov sleduje ako v MJ EUR, tak aj v MJ množstvo balení.

Vychádzajúc z uvedeného v tabuľke, analýza spotreby liekov podľa typu výdaja (I,S,A,VP,N,H) v rokoch 2015 a 2016 poukazuje na to, že:

Medziročne vrástla úhrada ZP u liekov na predpis plne a čiastočne hradené ZP o 4,18%, zvýšili sa aj priame platby občanov v lekárni o 3,12% . Pritom množstvo spotrebovaných liekov, vyjadrené v MJ množstvo balení, sa zvýšilo len o 0,48%. Z toho dedukujem, že sa skôr zvýšili ceny liekov na predpis plne a čiastočne hradené ZP, prípadne sa z nich predpisovali viac drahé lieky; je dobre vedieť, či lekári nemajú stanovené limity na lieky a v akej MJ.

Obdobná je situácia u liekov, ktoré zdravotný pracovník aplikuje pacientovi v ambulancii a ZP ich hradí ako výkon lekára (ambulantné lieky). Tu je spotreba vyjadrená v MJ množstvo balení, ani nevzrástla, ale došlo k 13,50% navýšeniu úhrad z verejného zdravotného poistenia (ZP). Ako som už viac razy upozorňovala, väčšinu "ambulantných" liekov hradí občan priamou platbou v lekárni, ale ich nákup si od ZP žiada ambulancia (viac o tom nájdete v článku Aj vám lekár predpísal ambulantný liek? )

Spotreba liekov, ktoré občania nakupovali bez receptu (voľno predajné lieky), vyjadrené v MJ množstvo balení, medziročne klesla o 0,54%, ale občania z vlastnej peňaženky, mimo povinného zdravotného poistenia, v r. 2016 zaplatili o 4,94% viac ako v r. 2015.

Spotreba liekov na recept bez úhrady, vyjadrená v MJ množstvo balení, v r. 2016 dokonca o necelé 1% klesla, občania v lekárni ale priamou platbou zaplatili o 1,51% viac ako v roku 2015. Tieto lieky (podľa mňa) by mali mať úradne určenú cenu MZ SR (max. dovoznú cenu), aj keď ju ZP nehradí. Dôvod: aj keď sú bez úhrady ZP, sú to lieky na lekársky predpis a ich ceny majú patriť do kategórie regulovaných.

Zarážajúca je spotreba liekov vydaných nemocniciam. Spotreba týchto liekov, vyjadrená v MJ množstvo balení, má klesajúcu tendenciu, ale úhrada ZP týchto liekov v r. 2016 vzrástla o neuveriteľných 14,40%.

Spotreba liekov 2015/2016 je veľmi odlišná od spotreby 2012/2013.

Množstvo liekov končí „v koši“ - nesprávna diagnóza, pacient dostal recept na veľké množstvo lieku, ktorý mu „nesadol" (neznášanlivosť, závažné nežiaduce účinky apod.)

Keď vezmem do úvahy vyššie uvedené, konštatujem, že budúca spotreba liekov v MJ množstvo balení bude stúpať aj z dôvodu starnutia populácie.

Autor: Ing. Hanka Rážová,
Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov

15 februára 2018
Diskusia k článku (1)
26.2.2019 Reagovať
Můj subj. názor je ten, že je zjištění je jeden velký blud a lež!
Na Slovensku je problém ten, že lékaři se bojí cokoliv předepsat. Slovensko a potažmo lékaři mají hlavu v jistých místech, kdy léčba bolesti je na úrovni minulého století, ze zaracetu se tu dělá "heroin" (prý je to extrémně silný lék), nehledě na to, že lékaři tu pomalu nemají s čím pracovat (omezenost ATC stromu, který je tak oholený, že pomalu není ani co předepisovat).
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.