Národný informačný systém e-zdravie & prístup k dokumentácii pacienta

Médiá a  sociálne siete už dlhší čas verejnosti hlásili, že od 1. januára  2018 sa postupne zavádza 10 rokov  budovaný  projekt elektronického zdravotníctva, tzv. systém e-zdravie. Povinné ukladanie dát do Centrálneho úložiska a predovšetkým erecept na začiatku by mali do zdravotníckeho systému priniesť úsporu 100 miliónov eur.

Hlavou mi preleteli udalosti roku 2011, konkrétne zavedenie generickej substitúcie a generickej preskripcie s očakávanou úsporou 55 miliónov eur a potom veta Náš exodus – váš exitus. Vtedy sa hovorilo, že úspora pôjde na postupné zvýšenie platov lekárov v priebehu 5 rokov. Kde skončí tých 100 miliónov eur?

Odhodila som pochmúrnu myseľ a začala som sa tešiť z odvážneho kroku ministra zdravotníctva Tomáša Druckera.

E-zdravie  – národný informačný systém – okrem  toho, že sa očakáva, že vnesie do systému poriadok a disciplínu a zvýši bezpečnosť pacienta, zasiahne aj do privátnych zdravotných záznamov o pacientovi. Preto som sa s dopytom o právach pacienta k vlastným zdravotným záznamom obrátila na Národné centrum zdravotníckych informácií. Krátke resumé zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom  zdravotníckom informačnom systéme ezdravie v časti o prístupe k dokumentácii pacienta a jeho práve dať súhlas uvádzam nižšie.

Prístup lekára k dokumentácii pacienta

· K úplnej dokumentácii pacienta zo zákona má prístup len jeho všeobecný lekár. Lekár – špecialista má prístup v rozsahu svojich záznamov.

· Pre prístup k dokumentácii nad rámec zákona sa vyžaduje Súhlas pacienta. Pacient svoj súhlas prejaví tým, že oznámi lekári – špecialistovi svoje eID (v prechodnom období prostredníctvom rodného čísla).

K zdravotným informáciám o pacientovi majú lekári prístup nasledovne:

Všeobecný lekár má:

· prístup k celej zdravotnej dokumentácii okrem psychiatrických záznamov – na základe  rodného čísla

· prístup k psychiatrickým záznamom – na základe súhlasu  pacienta po vložení eID inteligentného terminálu a poskytnutia súhlasu [buď a) zadaním cez tlačidlo „áno/nie“ na inteligentnom termináli alebo b) zadaním BOK-u (Bezpečnostný ochranný kód občianskeho preukazu) na inteligentnom termináli. Poznámka: alternatíva b) sa používa v prípade, že pacient si zaškrtol na stránke www.npz.sk „Pristupovať k údajom iba prostredníctvom BOK“].

Lekár / špecialista – 2-úrovňová autentifikácia má:

· prístup k pacientskemu sumáru, v ktorom sa nachádzajú život zachraňujúce údaje. Rozsah pacientskeho sumára stanovuje v súčasnosti zákon č. 153/2013 Z. z., § 6. Poznámka: ak pacient nemá občiansky preukaz (OP) s elektronickým čipom, prístup je na základe rodného čísla po podpise rozšíreného  informovaného súhlasu; ak má pacient OP s elektronickým čipom, tak vložením ho do inteligentného terminálu.

· k ostatným zdravotným údajom – na základe súhlasu pacienta po vložení eID inteligentného terminálu a poskytnutí súhlasu [buď a) zadaním cez tlačidlo „áno/nie“na inteligentnom termináli alebo b) zadaním BOK-u na inteligentnom termináli. Poznámka: alternatíva b) sa používa v prípade, že pacient si zaškrtol na www.npz.sk „Pristupovať k údajom iba prostredníctvom BOK“].

V zmysle  zákona  153/2013 Z. z. prevádzkovateľom systému ezdravie je NCZI. Prevádzka a údržba ročne niečo stoja. Budú to hradiť zdravotné poisťovne, to znamená pacienti cez zdravotné odvody. Koľko to však bude, daňový poplatník netuší. Dúfa aspoň v benefity: správne určenie diagnózy, včasné určenie diagnózy, žiadne čakacie zoznamy, bezpečná farmakoterapia a v neposlednom rade, že diagnóza na úmrtnom liste už nežijúceho pacienta sa bude zhodovať so zistením  patológa po vykonaní pitvy.

Autor: Hanka Rážová

Zdroj: ZN č.2, 11.január 2018

05 januára 2018
Diskusia k článku (1)
26.2.2019 Reagovať
Co mám dělat, když odmítám a nechci, aby můj lékař zasílal informace o mě na statní děravý systém?
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.