Podľa vzťahu k patentovej ochrane delíme lieky na originály a generiká

originálny liek - prvý zaregistrovaný liek s novoobjaveným liečivom na svetovom trhu s liekmi. Po dobu platnosti patentovej ochrany liečiva (20 - 25 rokov) ďalší výrobcovia nesmú liek kopírovať ani predávať. Originálne lieky bývajú drahšie, pretože v cene lieku sú zahrnuté náklady na jeho výskum a vývoj, prípadne náklady na výskum ďalších nových liekov. Bez originálnych liekov by nedochádzalo  k objavom nových liečivých látok a k pokroku v liečbe chorôb.

generický liek - liek bez patentovej ochrany, lacnejší  variant originálneho lieku. Generický liek môže byť zaregistrovaný až po uplynutí patentnej ochrany originálneho lieku. Potom  má pacient na výber rôzne značky od rôznych výrobcov  a pokiaľ obsahujú rovnakú liečivú látku, v rovnakej forme a sile, ide o rovnaké lieky, iba  s inými obchodnými názvami. Generické lieky sa na trh uvádzajú pod iným názvom ako tzv. originálny liek,  nakoľko uplynutie patentovej ochrany sa nedotýka ochrany názvu lieku zaregistrovaného ako ochranná známka. Bez generických liekov by nebol zdravotný systém finančne udržateľný a schopný zaistiť dostupnosť liekov všetkým pacientom.

Zámenou originálneho lieku za generikum môže pacient ušetriť na cene.  Ale pozor! Existujú situácie, kedy sa generická zámena neodporúča, alebo iba s veľkou opatrnosťou. Týka sa to špecifických vlastností liečivej látky, choroby, alebo pacienta. Jedná sa napríklad o lieky obsahujúce liečivo warfarin, ktorý slúži na riedenie krvi, alebo niektoré látky používané na liečbu epilepsie. Opatrnosť je nutná u niektorých psychofarmák, prípadne  liekov upravujúcich správny rytmus srdca (antiarytmik). Tiež chorí  s alergiami, astmou  či cukrovkou by sa mali vždy u svojho lekára ubezpečiť, či  môžu užívať lacnejší generický prípravok.

generická proskripcia - lekár na recept nenapíše konkrétny názov lieku, ale iba názov liečivej látky, prípadne uvedie  i liekovú formu. Konkrétny liek potom vyberie lekárnik.   Na Slovensku je generická preskripcia povinná. MZ SR si od nej sľubuje, že pokiaľ lekári  píšu na recepty iba liečivé látky, nevystavujú sa nežiaducemu tlaku farmaceutických firiem, pretože už nemôžu preferovať konkrétnu „značku“. Konkrétne lieky lekári naďalej predpisujú vtedy, ak ide o omamné a psychotropné látky, lieky s viacerými účinnými látkami či vysoko špecifickými molekulami.

09 novembra 2015
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.