Lieky s novou účinnou látkou na trhu, reg. 12/2018

Kymriah 1,2 x 106 – 6 x 108 bunková infúzna disperzia
reg. č. EU/1/18/1297/
liečivo: Tisagenlekleucel  
terapeutická skupina: zatiaľ nepridelená  
terapeutická indikácia: Liečba pediatrických a mladých dospelých pacientov vo veku do 25 rokov s B bunkovou akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL), ktorá je refraktérna, v relapse po transplantácii, alebo
v druhom alebo neskoršom relapse; liečba dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým lymfómom B buniek (DLBCL) po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby.

Braftovi 50 mg tvrdé kapsuly
Braftovi 75 mg tvrdé kapsuly

reg. č.EU/1/18/1314/
liečivo:Enkorafenib  
terapeutická skupina: Cytostatikum   
terapeutická indikácia: Enkorafenib je v kombinácii s binimetinibom indikovaný na liečbu dospelých pacientov
s neresekovateľným a metastazujúcim melanómom s mutáciou V600 génu BRA.

Ilumetri 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
reg. č.EU/1/18/1323/
liečivo: Tildrakizumab 
terapeutická skupina: Imunopreparát 
terapeutická indikácia: Liečba stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov.
 

03 decembra 2018
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Spánok
(0)
photo Potencia
(0)
photo diabet 2typu
(2)
photo Antidepresíva
(0)
photo tebokan
(4)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.