COVID-19: Možnosti liečby, potencionálne liečivá a vakcíny

S koronavírusom CoV-2, ktorý v r. 2020 dosiahol rozmer pandémie, sa lekári zoznamujú postupne. Je to nový druh vírusu, ktorý vyvoláva infekčné ochorenie  COVID-19.

Ochorenie je už súčasťou Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH11) pod kódom U07. Zatiaľ môžeme hovoriť iba o experimentálnej liečbe a neexistuje liečivo, ktoré je vyslovene indikované na U07- COVID -19.

Známe lieky, ktoré sú najperspektívnejšie, sú  primárne určené na liečbu iných ochorení. Ich použitie v neindikovaných situáciách ako je táto, sa starostlivo zvažuje z dôvodu bezpečnosti, alebo aspoň aby prínos prevyšoval riziko.

Dnes pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa konajú klinické skúšky potenciálnych liečiv Remdesivir (neregistrovaný liek); Chlorochin alebo Hydroxychlorochin (registrované lieky na liečbu malárie, reumatoídnu artritídu), lopinavir/ritonavir (registrované lieky na liečbu HIV infekcie) a lopinavir/ritonavir v kombinácii s interferonom beta (interferony sú registrované napr. na liečbu sklerózy multiplex). V čínskom odporúčaní  sú uvedené interferóny na inhalačné podanie, lopinavir/ritonavir, ribavirin, chirochin a umifernovir.

Predpoklad, že niektoré z nich v blízkej dobe budú vo väčšom množstve distribuované  širokej populácii na liečbu COVID -19 sa javí ako nereálny, ale to posúďte sami z prehľadu niektorých testovaných liečiv:

ANTIMALARIKÁ

Chlorochin (C18H26ClN3) a Hydroxychlorochin (C18H26ClN3O) sú príbuzné liečivá, ktoré bývajú často nesprávne zamieňané. Obe liečivá sú určené na liečbu malárie, reumatoídnej artritídy a lupusu. Chlorochin má horší bezpečnostný profil a jeho použitie sa nepreferuje.

Hydroxychlorochin má vyššie protivírusové aktivity in vitro (tj. laboratorne) a nižšiu toxicitu, ale i napriek tomu hrozí riziko z predávkovania, vzniku liekových interakcií (napr. antidiabetiká), srdcové komplikácie, spojené s rizikom poklesu hladiny cukru v krvi a iné.

Z výsledku štúdie, kde 26 pacientom s chorobou COVID-19 bol podaný Hydroxychlorochin a u 6 pacientov súčasne s antibiotikom Azitromicin, vyplynulo, že liečba Hydroxychlorochinom prispela k významnému zníženiu  vírusovej nálože, azitromicín účinok posilnil. Lekári ale upozorňujú, že táto kombinovaná liečba je veľmi, veľmi riskantná z hľadiska možného vzniku fatálnych srdcových arytmií. Pri dlhodobom podávaní a prekročení odporúčanej dennej dávky môže dôjsť aj na poškodenie zraku.

ANTIVIROTIKA

Remdesivir je nové antivírusové liečivo, zabraňuje množeniu vírusov. Vyvinula ho kalifornská firma Gilead Sciences v spolupráci s americkým armádnym lekárskym výskumným ústavom infekčných chorôb AMU. Podáva sa vnútrožilovo  vo vysokom množstve po dobu 10 dní. Pôvodne mal slúžiť na liečbu nakazených krvácavou horúčkou ebola v Kongu, epidémiu sa ale podarilo zastaviť a testy lieku boli prerušené. Dňa 6. 2. 2020 v Číne začali klinicky hodnotiť remdesivir a 17. 3. 2020 bol remdesivir schválený s dočasným povolením na šesť mesiacov v ČR na použitie u infikovaných pacientov SARS CoV2 vo vážnom stave. Správy o účinnosti tohto liečiva v Číne, Nemecku a USA sú rozporuplné a firma Gilead Sciences pozastavila jeho dodávky mimo USA.

Lopinavir/ritonavir je kombinácia 2 liečivých látok s protivírusovým pôsobením. Lieky s obsahom týchto liečiv sú registrované v EU na liečbu infekcií vyvolaných vírusom imunodeficiencie (HIV-1). Použitie kombinácie Lopinavir/ritonavir  na 199 pacientov hospitalizovaných s chorobou COVID-19 ukázala iba 48% účinnosť, je to malá dôkazná vzorka.

Lopinavir/ritonavir v kombinácii s interferonom beta je zvažovaný ako možný variant liečby COVID-19 na základe použitia u infekcie MERS. Zatiaľ výsledky nie sú konzistentné. Interferon beta stimuluje protivírusovú odpoveď vrodenej imunity a potlačuje schopnosť zmnoženia vírusu SARS in vitro (tj. laboratórne). Skutočný klinický prínos je potrebné ešte overiť klinickými štúdiami.

Favipiravir je antivirotikum, používané na liečbu chrípky v Japonsku. Žiadny liek s týmto liečivom nie je registrovaný v EU. V Číne je v licencii vyrábaný ako generikum pre potreby tamojších klinických hodnotení. Tie ukazujú, že favipiravir účinkuje skôr v začiatočnej  fáze ochorenia COVID-19.

Atazanavir je antivirotikum, ktoré je v EU registrované na liečbu dospelých infikovaných vírusom imunodeficiencie (HIV-1). Vo Švajčiarsku je uvádzaný ako liek druhej voľby na liečbu ťažkej formy choroby COVID-19, a to v kombinácii s ritonavirom.

Umifenovir je antivirotikum, používané na liečbu chrípky v Rusku a v Číne. V porovnaní s faviravirom dopadol pri skúšaní  horšie. Zrejme by mohol lepšie účinkovať v kombinácii s inými antivirotikami.

U antivirotík darunavir a cobicistat doposiaľ nebol preukázaný účinok pri liečbe choroby COVID-19. Pri antivirotikách ribavirin a baloxavir je nutné počkať na výsledky ďalších klinických štúdií.

BIOLOGICKÉ/BIOTECHNOLOGICKÉ

Interferony sú proteíny nešpecifickej imunity, ktoré ukazujú schopnosť potlačovať množenie sa vírusu SARS in vitro. V súčasnej dobe špecialisti pracujú na štúdiách, ktorými by sa overil ich skutočný prínos v boji s ochorením COVID-19.

Tocilizumab je bielkovina vyrobená zo špeciálnych imunitných buniek (monoklonálna protilátka), ktorá zmierňuje zápal v tele.  Liek s touto účinnou látkou je registrovaný v EU ako biologická liečba reumatoídnej artritídy a CRS. Predbežné údaje z čínskeho klinického hodnotenia dvadsiatich pacientov s kritickou infekciou SARS-CoV-2 uvádza rýchle zníženie horúčky a zníženú potrebu kyslíkovej terapie. Ďalšie údaje  sú ale veľmi obmedzené.

Konvalescentná plazma je plazma od pacienta, ktorý už prekonal ochorenie COVID-19. Plazma obsahuje dostatočné množstvo protilátok. Dostupnosť tejto liečby, diskutovaná na odbornej úrovni, je limitovaná množstvom potenciálnych darcov.

Liečba kmeňovými bunkami Medzinárodná spoločnosť na výskum kmeňových buniek (ISSCR) vydala vyhlásenie, že v súčasnosti neexistuje žiadny schválený postup založený na kmeňových bunkách na liečbu ochorenia COVID-19.

Vakcíny proti SARS-CoV-2

- 48 kandidátskych vakcín je v predklinickom testovaní. 

-   1 vakcína (USA) je v klinickom hodnotení fázy 1 (testuje sa po prvý raz na ľuďoch).

-   1 vakcína (Čína) je v klinickom hodnotení fázy 2 (testuje sa na 100-150 pacientoch s diagnózou COVID-19).

Existujú ešte fáza 3 a 4, ale žiadna rozpracovaná vakcína na ochorenie COVID-19 nedosiahla fázu testovania 3 a 4, kde sa preukazuje bezpečnosť a účinnosť novej vakcíny u typického pacienta, ktorý by ju mohol používať; potvrdí sa účinné množstvo vakcíny; identifikovali sa nežiaduce účinky alebo dôvody, prečo by sa liečba nemala podávať ľuďom s príslušným stavom (kontraindikácie) atd.

Sledujte nás, článok budeme priebežne dopĺňať.

 

23 apríla 2020
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Recept
(0)
photo Spanok
(0)
photo Spánok
(3)
photo Potencia
(1)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.