Ako je to s úhradou liekov, ktoré predpíše lekár pacientovi na pohotovosti

Na Asociáciu na ochranu spotrebiteľov liekov, o.z. (AOSL) sa často obracajú novinári a občania. V poslednom období  AOSL odpovedala na nižšie uvedené  otázky. V rámci informovanosti používateľov portálu Liekinfo.sk sme sa rozhodli rozhovor s prezidentkou AOSL uverejniť.

Čím je špecifická situácia na Slovensku, pokiaľ ide o lieky a pacientov? Na čo by ste nás chceli upozorniť?

Nemyslím si, že je na Slovensku situácia, pokiaľ ide o lieky a pacientov,  v mnohom iná ako v iných štátoch. Na Slovensku sú dobre formulované zdravotnícke zákony, ale systém nedostatočne využíva svoj potenciál a zlyháva kontrola na všetkých úrovniach. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátny ústav na kontrolu liečiv sú úzko spojené  s MZ SR,  a preto z môjho pohľadu nie sú nezávislé. Ak kontrola nefunguje, potom alebo ľudia, ktorí kontrolujú, nemajú silné kompetencie, alebo nie je  záujem o dodržiavanie zákonov. Kauzy, ktoré vychádzajú na povrch, tomu nasvedčujú.

Mnoho lekárov sa sťažuje, že pacienti navštevujú pohotovosti príliš často aj s banálnymi ochoreniami a nechávajú si predpisovať lieky... Aký je váš názor na tento problém?

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) poskytuje v nevyhnutnom  rozsahu ambulantnú starostlivosť občanom v prípadoch náhlej zmeny zdravotného stavu, zhoršenie priebehu ochorenia vzniknutého v dobe mimo pravidelnú prevádzku  ambulantných zdravotníckych  zariadení.

LSPP je verejná služba, nie je určená na  bežné vyšetrenia alebo liečebné výkony, ktoré je možné si vyžiadať v dobe bežnej dennej prevádzky  zdravotníckych zariadení. Na LSPP sú ošetrovaní aj pacienti, ktorí nemajú  bydlisko v spádovom území a nie sú schopní sa dostaviť ku svojmu lekárovi. 

Ako je to s úhradou liekov, ktoré predpíše lekár pacientovi na pohotovosti? Prepláca mu všetko zdravotná poisťovňa, alebo v čom je rozdiel oproti bežnej návšteve svojho lekára?

Táto otázka je ukážkový prípad toho, ako pacient dopláca na svoju neinformovanosť a neznalosť zákonov.

Ambulantná pohotovosť (LSPP- lekárska služba prvej pomocí) je zriadená v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov -  o zdravotnej starostlivosti, o liečebnom poriadku, o výkone prác vo verejnom záujme atď., a to preto, lebo jednou zo základných úloh štátu v oblasti organizácie služieb zdravotnej starostlivosti je zabezpečiť okrem iného   nepretržitú dostupnosť zdravotnej starostlivosti občanom štátu. 

V ambulantnej pohotovosti (LSPP) sú ošetrení pacienti po ordinačných hodinách všeobecného lekára (od 15 hod do 7. hod rannej) a to v prípadoch,  keď  došlo k náhlej zmene zdravotného stavu, alebo k zhoršeniu priebehu ochorenia. 

Ambulantná pohotovosť (LSPP) je verejná služba a nie je určená na  bežné vyšetrenia alebo liečebné výkony, ktoré je možné si vyžiadať v dobe bežnej dennej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Vykonáva ju pohotovostný lekár  podľa rozpisu,  a to už nie je bežná návšteva u "svojho" lekára. Pohotovostný lekár môže byť špecialista z odboru chirurgie, kardiológie, neurológie, alebo geriatrie, atd.

Teraz sa dostávam k vašej otázke, ako je to s úhradou liekov, ktoré predpíše lekár pacientovi na pohotovosti.

Keby sa pacient viac zajímal o svoje lieky, vedel by, že niektoré lieky zo zoznamu s úhradou ZP (kategorizačný zoznam) majú podmienečnú úhradu. Vysvetlím to na príklade kategorizovaného lieku Concor COR tbl flm 30x2,5 mg.

Ten má stanovenú predajnú cenu v lekárni 3,64 EUR; úhrada ZP je 1,09 EUR, doplatok pacienta je 2,55 EUR. Ďalej je potrebné vedieť, že ZP hradí 1,09 EUR iba za predpokladu, že lekár, ktorý recept vystavil je buď geriater, alebo internista, alebo kardiológ, alebo nefrológ, alebo klinický farmakológ, a takže na recepte je uvedená diagnóza (Dgn) - chronické středné ťažké až ťažké srdcové zlyhaní,  keďže je tam i obmedzenie na indikácie v znení:" Hradená liečba sa môže indikovať pri stabilnom chronickom stredne ťažkom až ťažkom srdcovom zlyhaní".

Pohotovostný lekár toto nemusí spĺňať. Preto sa nedá uplatniť úhrada ZP a pacient v lekárni platí plnú sumu za liek.

Ing. H. Rážová – prezident AOSL

16 decembra 2017
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.