XALOPTIC int opo 3x2,5 ml (fľ. LDPE)

POUŽÍVA

Liečivo lieku Xaloptic je jedným zo skupiny liekov známych ako prostaglandíny. Znižuje tlak vo Vašich očiach vďaka zvýšeniu prirodzeného odtoku tekutiny z vnútra oka do krvného riečiska.

Xaloptic sa používa na liečbu glaukómu nazývaného glaukóm s otvoreným uhlom a tiež pri stave známom ako očná hypertenzia (vysoký krvný tlak v očiach). Obe tieto ochorenia sú spojené so zvýšením tlaku vo Vašich očiach a prípadne môžu postihovať Váš zrak.

Xaloptic sa tiež používa na liečbu zvýšeného očného tlaku a glaukómu vo všetkých vekových skupinách detí a novorodencov.


2. Skôr ako použijete XALOPTIC

Xaloptic sa môže používať u dospelých mužov a žien (vrátane starších osôb) a u detí od narodenia do 18 rokov. Xaloptic sa nesledoval u predčasne narodených detí (menej ako 36 týždňov gestačného veku).

Nepoužívajte Xaloptic
- keď ste alergický (precitlivený) na latanoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Xalopticu
- keď ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť
- ak dojčíte dieťa

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Xalopticu

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi predtým, než použijete Xaloptic, alebo ho podáte Vášmu dieťaťu, alebo si myslíte, že nasledujúce sa týka Vášho dieťaťa:
- ak Vy alebo Vaše dieťamáte ťažkú astmu alebo keď Vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná
- ak Vy alebo Vaše dieťa používate aj iné očné instilácie
- ak Vy alebo Vaše dieťamáte podstúpiť očný chirurgický zákrok (vrátane chirurgie šedého zákalu)
- ak Vy alebo Vaše dieťamáte problémys očami (ako bolesť oka, podráždenie alebo zápal, zahmlené videnie)
- ak Vy alebo Vaše dieťatrpíte na suché oči
- ak Vy alebo Vaše dieťanosíte kontaktné šošovky. Môžete aj naďalej používať Xaloptic, ale správajte sa podľa pokynov pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.


Užívanie iných liekov

Xaloptic môže reagovať s inými liekmi. Ak Vy alebo Vaše dieťaužívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov (alebo očných kvapiek), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa,alebo lekárnikovi.
Ak používate iné typy očných instilácií, zvlášť instilácie obsahujúce tiomersal, musíte počkať najmenej 5 minút s ich aplikáciou po použití Xalopticu.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Xaloptic sa nesmie používať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Použitie očnej instilácie môže spôsobiť rozmazané videnie. Ak sa vyskytnú takéto nežiaduce účinky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje musíte s opatrnosťou, pokiaľ nezistíte, ako na Vás tento liek pôsobí.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Xaloptic
Ak Vy alebo Vaše dieťanosíte kontaktné šošovky, musia sa pred použitím Xaloptic odložiť. Po použití Xaloptic musíte počkať 15 minút, kým vrátite kontaktné šošovky naspäť. Pozrite návod pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.


3. Ako používať XALOPTIC

Xaloptic presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše dieťa. Ak si nie ste istý, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Xalopticu
- Xaloptic obsahuje benzalkóniumchlorid.
- Môže spôsobiť podráždenie očí.
- Vyvarujte sa kontaktu s kontaktnými šošovkami.
- Ak Vy alebo Vaše dieťanosíte kontaktné šošovky, musia sa pred použitím Xaloptic odložiť. Po použití Xaloptic musíte počkať 15 minút, kým vrátite kontaktné šošovky naspäť. Pozrite návod pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.
- Je známe, že zafarbuje kontaktné šošovky.

Inštrukcie pre použitie

Aby ste Xaloptic používali správne, dodržiavajte nasledovné pokyny:

1. Umyte si ruky a pohodlne si sadnite alebo sa postavte.
2. Odkrúťte ochranný uzáver.
3. Použite prst a jemne potiahnite spodné viečko Vášho postihnutého oka.
4. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak aby sa nedotklo oka.
5. Jemne stlačte fľaštičku tak, aby sa jedna kvapka dostala do postihnutého oka a potom uvoľnite spodné viečko.
6. Zatlačte prstom na kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu, zatiaľ čo máte oko zatvorené.
7. Ak Vám lekár odporučil, kvapnite aj do Vášho druhého oka.
8. Ochranný uzáver nasaďte naspäť na fľaštičku.

Dávkovanie
Zvyčajné dávkovanie pre dospelých (vrátane starších osôb) a detíje jedna kvapka raz denne do postihnutého oka. Najlepšie je aplikovať večer. Nepoužívajte Xaloptic viackrát ako raz denne, pretože účinnosť liečby sa pri častejšej aplikácii môže znížiť.
Používajte Xaloptic ako Vám povedal Váš lekár alebo lekár, ktorý lieči Vaše dieťa, pokiaľ Vám nepovie, aby ste prestali.

Ak ste použili viac Xalopticu, ako ste mali
Pri stlačení fľaštičky musíte byť vždy opatrný, aby ste si aplikovali do postihnutého oka len 1 kvapku.
Ak ste aplikovali príliš veľa kvapiek do oka, môže to viesť k podráždeniu oka a oči môžu slziť a sčervenať. Toto by malo prejsť, ale ak Vás to znepokojuje, poraďte sa s Vašim lekárom alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa. Kontaktujte čo najskôr svojho lekára, ak Vy alebo Vaše dieťanáhodne prehltnete Xaloptic.

Ak ste zabudli použiť Xaloptic
Ak ste si zabudli podať očnú roztokovú instiláciu v obvyklom čase, počkajte do času nasledujúcej dávky. Nepodajte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Xaloptic

Ak chcete prestať užívať Xaloptic, musíte to povedať Vášmu lekárovi alebo lekárom, ktorý lieči Vaše dieťa.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky sa častejšie pozorujú u detí v porovnaní s dospelými ako nádcha a svrbivý nos a horúčka.

Tak ako všetky lieky, aj Xaloptic môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky:

Nepoužívajte viac kvapky a ihneď vyhľadajte Vášho lekára, ak máte:
- bolesti očí

Povedzte svojmu lekárovi, ak:
- máte rozmazané videnie
- máte problémy s čítaním alebo pozeraním detailov
- máte červené oči
- ste dýchavičný
- pociťujete sipot
- máte pocit tiesne na hrudníku.

Ostatné možné vedľajšie účinky:

Veľmi časté: (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)
- postupná zmena farby oka, ktorá môže byť trvalá. Dúhovka (farebná časť oka) môže zhnednúť a vyzerať tmavšia.
- podráždenie oka (môžete mať pocit, že je niečo vo Vašom oku)
- zmeny na riasach (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšenie počtu).

Časté: (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
- Vaše oko (oči) môžu zadržať vodu a ostanú červené alebo bolestivé.

Menej časté: (postihujú 1 až 10 pacientov z 1000)
- Vaše očné viečko (viečka) môžu vyzerať opuchnuté, nafúknuté'
- kožná vyrážka.

Zriedkavé: (postihujú 1 až 10 pacientov z 10000)
- viečko (viečka) alebo koža okolo očí môže vyzerať tmavšie (táto zmena môže byť viac viditeľná, ak si liečite len jedno oko)
- riady môžu rásť „zlým“ smerom (povedzte svojmu lekárovi, ak takého riady spôsobia podráždenie)
- zvýšenie počtu, stmavnutie, zhrubnutie a predĺženie jemných chĺpkov na viečku
- zápal dúhovky, farebnej časti oka (iritída/uveitída); opuch sietnice oka (makulárny edém), príznaky opuchu alebo poškriabania/poškodenia okolia oka, opuch v okolí oka (periorbitálny edém), riasy rastúce dvojradovo
- astma
- zhoršenie astmy a dýchavičnosť (problémy s dýchaním)
- palpitácie (zvýšené búšenie srdca alebo ak srdce začne biť nepravidelne)
- bolesť hlavy, závraty a bolesť svalov alebo kĺbov.

Veľmi zriedkavé: (postihujú menej ako 1 pacienta z 10000)
- zhoršenie anginy u pacientov s existujúcim ochorením
- bolesť na hrudníku.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi, ktorý lieči Vaše dieťa, alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ XALOPTIC

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Xaloptic po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Pred otvorením uchovávajte a prepravujte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C), chráňte pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.
Otvorená fľaška: Uchovávajte pri teplote do 25 °C a používajte počas 4 týždňov.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Xaloptic obsahuje

- 1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.
2,5 ml očnej roztokovej instilácie (obsah fľaše) obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu.

- Ďalšie zložky sú chlorid sodný 4,1 mg/ml, benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý hydrogénfosforečnan sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Xaloptic a obsah balenia
Xaloptic je bezfarebná priehľadná kvapalina, prakticky bez častíc.

Xaloptic je dostupný v nasledovných veľkostiach balenia:
1fľaštička x 2,5 ml
3 fľaštičky x 2,5 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Str.
83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Výrobca
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Str.
83-200 Starogard Gdański, Poľsko

FAMAR S. A.
63, Ag. Dimitrou Aven
174 56 Alimos, Athens, Grécko

FARMIGEA S.p.A
VIA G.B. OLIVA, 8 – 56121 PISA (PI)
Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Nemecko: Xaloptic 50 Mikrogramm/ml Augentropfen
Litva: Xaloptic 0,005% (0,05 mg/ml) akiu lašai, tirplas
Poľsko, Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Estónsko, Rumunsko, Slovensko:
Xaloptic

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2014.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.