ULTRACORTENOL ung oph 1x5 g (tuba Al)

rnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je očná masť Ultracortenola na čo sa používa
2. Skôr ako použijete očnú masť Ultracortenol
3. Ako používať očnú masť Ultracortenol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať očnú masť Ultracortenol
6. Ďalšie informácie1. ČO JE očná masť Ultracortenol A NA ČO SA POUŽÍVA

Očná masť Ultracortenol je liek, ktorý obsahuje v 1 g masti 5 mg liečiva prednisoloni pivalas (pivalát prednizolónu). Pivalát prednizolónu patrí do skupiny liečiv označovaných ako syntetické kortikosteroidy.
 
Očná masť Ultracortenol sa používa u dospelých a detí starších ako 12 rokov na liečbu zápalových stavov spojovky, mihalníc a očnej gule (bulbu), rohovky a predného časti oka, ako sú:
- alergické ochorenia oka
- zápal okrajových mazových žliazok mihalníc (nehnisavá blefaritída)
- nehnisavý zápal spojovky (nehnisavá konjunktivitída)
- poranenie rohovky chemickými látkami, žiarením, popálením, alebo po vniknutí cudzieho telesa
- zápal dúhovky a zápal dúhovky a vráskovca (iritída a iridocyklitída)
- ružovka (rosacea) s postihnutím očí
- bodkový povrchový zápal rohovky (keratitis superficialis punctata)
- zápal episkléry (episkleritída)
- prevencia a liečba odhojenia štepu rohovky
- okrajové zvredovatenie rohovky (marginálne ulcerácie rohovky).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE očnú masť Ultracortenol

Nepoužívajte očnú masť Ultracortenol
· keď ste alergický (precitlivený) na prednizolón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ultracortenolu.
· keď máte hubovú (mykotickú) alebo tuberkulóznu (mykobakteriálnu) infekciu oka.
· keď máte vírusové ochorenia, ako sú herpes simplex keratitis (zápal rohovky vyvolaný vírusom herpes simplex), vakcínia (akútne infekčné ochorenie vyvolané vakcínou proti pravým kiahňam), varicella (ovčie kiahne) a pri väčšine iných vírusových ochoreniach rohovky a spojovky.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní očnej masti Ultracortenol
· ak máte máte zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm, zelený zákal). Dlhodobé používanie kortikosteroidov môže spôsobiť vratné zvýšenie vnútroočného tlaku. U ľudí so sklonom k tomuto ochoreniu a tých, u ktorých je zistený glaukóm, je potrebné kontrolovať vnútroočný tlak pravidelne, obzvlášť pri dlhodobej liečbe.
· ak máte cukrovku (diabetes mellitus). Môžete mať sklon ku vzniku zvýšeného vnútroočného tlaku a/alebo vzniku sivého zákalu (katarakty).
· ak máte ochorenie, ktoré spôsobuje stenčenie rohovky alebo očného bielka (skléry). Pri dlhodobom používaní lokálnych kortikosteroidov v nich môžu vzniknúť trhliny.
· ak sa Vaše ochorenie nezlepší po 7 – 8 dňoch liečby, poraďte sa so svojím lekárom. Kortikosteroidy môžu potláčať prejavy alebo zhoršovať infekcie oka.

Používanie iných liekov
Účinky očnej masti Ultracortenol a iných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ak používate alebo ste v poslednom čase používali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
U tehotných a dojčiacich žien sa prednizolón má podávať, iba ak možný prínos liečby pre matku preváži možné riziko pre plod.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak sa u Vás vyskytne neostré videnie po použití očnej masti Ultracortenol, neveďte vozidlo, nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ očnú masť UltracortenoL

Vždy používajte očnú masť Ultracortenol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a spôsob podávania

Prúžok masti dlhý približne 5 mm naneste do dolného spojovkového vaku 2 až 4-krát denne. Trvanie liečby určí lekár.

Obsah tuby zostáva sterilný až do otvorenia pôvodného uzáveru. Nedotýkajte sa oka alebo okolia oka špičkou tuby, pretože to môže mať za následok mikrobiálne znečistenie lieku. Tubu ihneď po použití uzavrite.

Ak je potrebné podať do oka viac ako jeden liek, medzi podaniami jednotlivých liekov zachovajte odstup najmenej 5 minút.

O dĺžke liečby rozhodne lekár. Ak nedôjde k zlepšeniu po 7- 8 dňoch, liečbu je potrebné prerušiť a lekár má prehodnotiť stav pacienta.

U chronických ochorení a po dlhodobej liečbe je potrebné liečbu vysadzovať postupne, predlžovaním prestávok medzi podaniami lieku.


Použitie u starších ľudí
Nie sú údaje, ktoré by naznačovali potrebu upraviť dávkovanie u starších ľudí.

Použitie u detí
S použitím u detí mladších ako 12 rokov nie sú skúsenosti.

Ak použijete viac očnej masti Ultracortenol, ako máte
Ak použijete viac Ultracortenolu, ako máte, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete použiť očnú masť Ultracortenol
Ak zabudnete použiť liek, použite ďalšiu dávku v obvyklom čase. Nepoužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. '

Ak prestanete používať očnú masť Ultracortenol
Používajte očnú masť Ultracortenol tak dlho, ako Vám to odporučí lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj očná masť Ultracortenol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Bezprostredne po podaní sa môže vyskytnúť neostré videnie. Hlásený bol pocit pálenia a pichania v oku, sčervenanie a pocit cudzieho telieska v oku.

Vedľajším účinkom miestnej liečby glukokortikoidmi môže byť zvýšenie vnútroočného tlaku s možným vznikom glaukómu (poškodenie zrakového nervu, zníženie zrakovej ostrosti a výpadky v zrakovom poli), vznik zákalu šošovky (zadnej subkapsulárnej katarakty), infekcie oka v dôsledku zníženej odolnosti organizmu, predĺžené hojenie a stenčenie rohovky a/alebo trhliny v očnej guli.

V súvislosti s používaním oftalmologík (liekov určených na liečbu ochorení očí) obsahujúcich kortikosteroidy sa tiež vyskytol pokles očného viečka (ptóza) a rozšírenie zrenice (mydriáza). Hoci celkové účinky nie sú časté, vyskytlo sa niekoľko prípadov celkového účinku po miestnom podaní kortikosteroidov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ očnú masť Ultracortenol

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte dlhšie ako jeden mesiac od prvého otvorenia.
Nepoužívajte Ultracortenol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo očná masť Ultracortenol obsahuje
· Liečivo je prednisoloni pivalas (pivalát prednizolónu). V 1 g očnej masti je 5 mg liečiva.
· Ďalšie zložky sú cetyl- a stearylalkohol, vosk z ovčej vlny, biely vazelín, tekutý parafín a voda na injekciu.

Ako vyzerá očná masť Ultracortenol a obsah balenia
Ultracortenol je biela, masť v tube. Tuba obsahuje 5 g masti.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Anstalt zur gewerblichen Produktion von Heilmitteln und Arzneiwaren GmbH (AGEPHA)
Söding, Rakúsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.