STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek sa má prehltnúť celý Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Obzvlášť nepodávať počas 2 a 3.tr.gravidity

Cena

Max. predajná cena:

9,70 €

Úhrada poisťovne:

7,20 €

Pacient platí:

2,50 €(25,77%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
STADAPRESS cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 41890
Registračné číslo 58/0282/04-S
Dátum registrácie 2.12.2004
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu STADA Arzneimittel AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypotenzíva (58)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C09 Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém
C09B Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, kombinácie
C09BA Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín a diuretiká
C09BA06 Kvinapril a diuretiká

Na čo sa STADAPRESS používa?

STADAPRESS sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak bez zjavnej zdravotnej príčiny). STADAPRESS nemáte používať ako Vašu prvú liečbu esenciálnej hypertenzie.

STADAPRESS máte použiť, ak dostatočne nezabrala Vaša predchádzajúca liečba samotným chinaprilom.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému. Menej časté: trombocytopénia. Psychické poruchy: Časté: nespavosť, únava, ospalosť, depresívna nálada. Menej časté: poruchy spánku, nervozita. Zriedkavé: depresia, zmätenosť. Poruchy nervového systému: Časté: závraty, porucha rovnováhy, somnolencia. Menej časté: parestézia, synkopa. Zriedkavé: neuropatia.Ochorenia oka: Zriedkavé: amblyopia, poruchy zraku. Poruchy ucha a vnútorného ucha:
Zriedkavé: hučanie v ušiach. Poruchy srdca: Menej časté: palpitácie, tachykardia, angina pectoris, asystólia. Veľmi zriedkavé: poruchy rytmu. Cievne poruchy: Časté: hypotenzia.Menej časté: vazodilatácia. Veľmi zriedkavé: infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárna príhoda, pravdepodobne sekundárna po extenzívnej hypotenzii u vysoko rizikových pacientov, Raynaudov fenomén. Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Časté: kašeľ. Zriedkavé: bronchospazmus, zhoršenie astmy, nádcha. Gastrointestinálne poruchy: Časté: nauzea, vracanie, hnačka. Menej časté: dyspepsia, bolesť brucha, anorexia, sucho v ústach, flatulencia, poruchy trávenia. Zriedkavé: zmena chuti, zápcha, pankreatitída.Veľmi zriedkavé: ileus. Poruchy pečene a žlčových ciest: Zriedkavé: poruchy funkcie pečene.Veľmi zriedkavé: hepatitída. Poruchy kože a podkožného tkaniva: Menej časté: vyrážka, svrbenie, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, potenie, alopécia, fotosenzitivita. Zriedkavé: pemfigus, vyrážky podobné psoriáze. Veľmi zriedkavé: erythema multiforme, onycholýza.V prípade závažných kožných reakcií sa liečba musí okamžite ukončiť a vyžaduje sa dohľad lekára. Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí: Zriedkavé: myalgia, artralgia, bolesť chrbta. Poruchy obličiek a močových ciest: Zriedkavé: porucha funkcie obličiek, hyperkalémia. Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: Menej časté: impotencia.
Celkové poruchy: Časté: bolesť hlavy, únava, bolesť v hrudi. Menej časté: asténia. Zriedkavé: angioedém (s opuchom tváre, pier, jazyka, hrtana). Výskyt angioneurotického edému je vyšší u pacientov čiernej pleti. Vyskytli sa zriedkavé prípady agranulocytózy a syndrómu zahŕňajúceho horúčku, zápal seróznych blán, vaskulitídu, myalgiu, artralgiu/artritídu, pozitívny ANA titer, zvýšenie SR, eozinofíliu a leukocytózu.
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC)

Upozornenie

Som odborník

Alternatívy lieku podľa ceny

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 10x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 14x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 20x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 28x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 30x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp 1,43
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 42x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 50x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 56x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 98x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 10/12,5 MG tbl flm 500(5x100)x10 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 10x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 14x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 20x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 28x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp 0,87
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 42x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 50x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 56x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 98x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 100x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp 4,22
STADAPRESS 20/12,5 MG tbl flm 500(5x100)x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PA/PVC) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.