RUBRACA 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x300 mg (fľ.HDPE)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 8167C
Registračné číslo EU/1/17/1250/003
Dátum registrácie 24.5.2018
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Clovis Oncology Ireland Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XX Iné cytostatiká
L01XX55 Rukaparib

Na čo sa RUBRACA používa?

Rubraca obsahuje účinnú látku rukaparib. Rubraca je protinádorový liek, taktiež známy ako „inhibítor PARP (poly adenozín-difosfát-ribóza polymeráza)“.

Pacientky so zmenami (mutáciami) v génoch nazývaných BRCA sú vystavené riziku rozvoja rôznych typov nádorov. Rubraca blokuje enzým, ktorý opravuje poškodenú DNA v rakovinových bunkách, čím ich usmrcuje.

Rubraca sa používa na liečbu nádoru vaječníka spôsobeného zmenami
v géne BRCA. Používa sa potom, čo nádor reagoval na predchádzajúcu liečbu chemoterapiou.Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.
Ak spozorujete niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi
– možno bude potrebná bezodkladná lekárska pomoc:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10):
 • dýchavičnosť, pocit únavy, bledá koža alebo rýchly tlkot srdca – to všetko môžu byť prejavy nízkeho počtu červených krviniek (anémie),
 • krvácanie alebo tvorba modrín následkom zranenia trvajúce dlhší čas než zvyčajne – môžu to byť prejavy nízkeho počtu krvných doštičiek (trombocytopénie),
 • horúčka alebo infekcia – môžu to byť prejavy nízkeho počtu bielych krviniek (neutropénie).

Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10):
 • strata chuti do jedla,
 • zmeny chuti konzumovaných potravín,
 • pocit únavy,
 • pocit závratu,
 • napínanie na vracanie (nevoľnosť),
 • nevoľnosť (vracanie),
 • hnačka,
 • popálenie od slnka,
 • zmeny v krvných testoch – zvýšené hladiny kreatinínu v krvi,
 • zmeny v krvných testoch – zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.

Časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10):
 • vysoké hladiny cholesterolu,
 • ťažkosti s dýchaním,
 • horúčka,
 • tráviace ťažkosti,
 • pálenie záhy,
 • svrbenie,
 • vyrážka.

Menej časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100):
 • sčervenanie, opuch a bolesť na dlaniach rúk alebo naspodku chodidiel,
 • červené kožné škvrny.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.