RIVOTRIL 2,5 MG/ ML gtt por 1x10 ml/25 mg (fľ.skl.jant.))

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

1,68 €

Úhrada poisťovne:

1,44 €

Pacient platí:

0,24 €(14,29%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
RIVOTRIL cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: AGG, NEU, PSY
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 03029
Registračné číslo 21/0223/73-CS
Dátum registrácie 30.12.1973
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Roche Slovensko, s.r.o., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antiepileptiká, antikonvulzíva (21)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N03 Antiepileptiká
N03A Antiepileptiká
N03AE Deriváty benzodiazepínu
N03AE01 Klonazepam

Na čo sa RIVOTRIL používa?

Rivotril patrí do skupiny liekov nazývaných „antiepileptiká“.

Vykazuje vlastnosti, ktoré sú spoločné pre benzodiazepíny: pôsobia proti kŕčom, uvoľňujú svalové napätie, zmierňujú úzkosť a majú upokojujúce účinky.

Rivotril vám bol predpísaný na liečbu epilepsie.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Pomerne často sa vyskytujú nasledujúce nežiaduce účinky: únava, ospanlivosť, malátnosť, znížené svalové napätie, svalová slabosť, závrat, svetloplachosť, porucha koordinácie pohybov, spomalená reakcia. Tieto účinky sú zvyčajne prechodné a vo všeobecnosti ustupujú spontánne v priebehu liečby alebo po znížení dávky. Čiastočne je im možné predísť pomalým zvyšovaním dávky od začiatku liečby.

Sú známe prípady zníženej koncentrácie, nepokoja, zmätenosti a dezorientácie. Počas používania benzodiazepínov v liečebných dávkach sa môže vyskytnúť časovo ohraničená strata pamäti na udalosti po skončení bezvedomia, ktorej riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Tieto účinky sa môžu spájať s neprimeraným správaním.

U pacientov liečených Rivotrilom sa môže vyskytnúť depresia, hoci tiež môže mať súvislosť so základným ochorením.

Pozorovali sa nasledujúce nezvyčajné reakcie: dráždivosť, precitlivenosť, agresívne správanie, nepokoj, nervozita, nepriateľstvo, úzkosť, poruchy spánku, nočné mory a živé sny.

V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytovať žihľavka, svrbenie, vyrážka, prechodné vypadanie vlasov, zmeny v pigmentácii, žalúdočná nevoľnosť, nepríjemné pocity v hornej časti brucha, bolesť hlavy, znížený počet krvných doštičiek, strata sexuálnej túžby, neschopnosť dosiahnuť erekciu a únik moču. Počas liečby benzodiazepínmi boli hlásené alergické reakcie a veľmi málo prípadov ťažkej alergickej reakcie.

Najmä pri dlhodobej liečbe alebo pri liečbe vysokými dávkami sa môžu vyskytovať vratné poruchy, ako je spomalenie reči alebo zlá výslovnosť (dyzartria), znížená koordinácia pohybov a chôdze (ataxia) a poruchy zraku (dvojité videnie, nystagmus).

Môže sa vyskytovať útlm dýchania, najmä po podaní Rivotrilu formou injekcie do žily. Tento účinok sa môže zhoršiť pri existujúcom upchaní dýchacích ciest, pri poškodení mozgu, alebo pri súbežnom užívaní liekov tlmiacich dýchanie. Tomuto nežiaducemu účinku je možné zvyčajne vyhnúť sa opatrnou úpravou dávkovania podľa individuálnych požiadaviek.

U dojčiat a mladších detí môže Rivotril spôsobovať zvýšenú tvorbu slín a hlienov v prieduškách. Z toho dôvodu sa má venovať osobitná pozornosť udržaniu priechodnosti dýchacích ciest.

U pacientov, ktorí užívajú benzodiazepíny boli hlásené pády a zlomeniny. Riziko pádov a zlomenín sa zvyšuje pri súbežnom užívaní sedatív (liekov s tlmivým účinkom na centrálnu nervovú sústavu), vrátane alkoholických nápojov a u starších pacientov.

Počas dlhodobej liečby je možný pri niektorých druhoch epilepsie častejší výskyt epileptických záchvatov.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich
U dojčiat a malých detí môže Rivotril spôsobovať zvýšenú tvorbu slín a hlienov v prieduškách. Z toho dôvodu sa má venovať osobitná pozornosť udržaniu priechodnosti dýchacích ciest.

V ojedinelých prípadoch bolo hlásené vratné predčasné vytvorenie sekundárnych pohlavných znakov u detí (parciálna puberta precox).

Sú známe prípady zníženej koncentrácie, nepokoja, zmätenosti a dezorientácie. Počas užívania benzodiazepínov v terapeutickom dávkovaní sa môže vyskytnúť anterográdna amnézia, ktorej riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Amnézia môže byť dôvodom neprimeraného správania sa pacienta .
Pri niektorých druhoch epilepsie je možný častejší výskyt záchvatov počas dlhodobej liečby . U pacientov liečených liekom Rivotril sa môže vyskytnúť depresia, hoci tiež môže mať súvislosť so základným ochorením.
Počas liečby liekom Rivotril sa pozorovali nasledovné paradoxné reakcie: vzrušivosť, predráždenosť, agresívne správanie, agitovanosť, nervozita, nepriateľstvo, úzkosť, poruchy spánku, nočné mory a živé sny .
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytovať urtikária, pruritus, vyrážka, prechodné vypadanie vlasov, zmeny v pigmentácii, nevoľnosť, dyskomfort v oblasti epigastria, bolesti hlavy, zníženie počtu trombocytov (trombocytopénia), pokles pohlavného pudu (strata libida), impotencia a inkontinencia moču. V ojedinelých prípadoch sa vyskytlo reverzibilné predčasné vytvorenie sekundárnych pohlavných znakov u detí (parciálna puberta precox). Počas liečby benzodiazepínmi sa opísal výskyt alergických reakcií a vo veľmi ojedinelých prípadoch došlo k rozvoju anafylaktickej reakcie .
Najmä pri dlhodobej liečbe alebo pri liečbe vysokými dávkami môže dôjsť k vzniku reverzibilných porúch, ako je dyzartria, znížená koordinácia pohybov a chôdze (ataxia) a poruchy zraku (dvojité videnie, nystagmus).
Taktiež môže dôjsť k útlmu dýchania, najmä po intravenóznom podaní klonazepamu. Tento účinok môže byť vystupňovaný pri existujúcej obštrukcii dýchacích ciest, pri poškodení mozgu alebo pri súčasnom užívaní liekov tlmiacich dýchanie. Tomuto nežiaducemu účinku je možné sa vyhnúť opatrnou úpravou dávkovania podľa individuálnych požiadaviek.
U dojčiat a malých detí môže Rivotril vyvolávať zvýšenú tvorbu slín a bronchiálnych sekrétov. Z toho dôvodu je nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť priechodnosti dýchacích ciest.


Užívaním benzodiazepínov môže vzniknúť fyzická a psychická závislosť na tieto prípravky. Riziko vzniku závislosti sa zvyšuje s dávkou a trvaním liečby a je osobitne výrazné u predisponovaných pacientov s anamnézou alkoholizmu alebo nadmerného užívania liekov. Po vytvorení fyzickej závislosti vedie náhle vysadenie liečby k rozvoju abstinenčných
symptómov. Počas dlhodobej liečby sa môžu abstinenčné príznaky dostaviť po dlhšom užívaní lieku, najmä vo vysokých dávkach alebo vtedy, ak sa denná dávka rýchlo zníži alebo náhle vysadí. Medzi abstinenčné príznaky patrí: tremor, potenie, agitovanosť, poruchy spánku, bolesti hlavy, bolesti svalov, extrémna úzkosť, nepokoj, napätie, zmätenosť, podráždenosť a epileptické záchvaty, ktoré môžu mať súvislosť so základným ochorením. V ťažších prípadoch môže dôjsť k rozvoju nasledovných symptómov: derealizácia, depersonalizácia, hyperacusis, necitlivosť a mravenčenie na končatinách, svetloplachosť, precitlivelosť na hluk a fyzický styk a halucinácie. Vzhľadom na to, že riziko vzniku abstinenčných príznakov je vyššie po náhlom vysadení liečby, je potrebné sa mu vyhnúť a liečbu, aj keď je len krátka, je potrebné ukončiť postupným znižovaním dennej dávky .
Ak sa u vás vyskytnú iné nežiaduce účinky ako sú uvedené v tejto písomnej informácii, obráťte sa na vášho lekára.
RIVOTRIL 2,5 MG/ ML gtt por 1x10 ml/25 mg (fľ.skl.jant.))

Upozornenie

Som odborník
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.