REPARIL-DRAGÉES tbl obd 40x20 mg (blis.PVC/Al)

/b>
Lokalizované opuchy, bolestivé vertebrálne syndrómy, krčná a bedrová diskopatia, traumtatické opuchy, profylaxia a liečba pooperačných opuchov, poruchy žilovej funkcie končatín, varixy, tromboflebitída, vred
predkolenia, podporná liečba zápalu šľachových pošiev.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Počiatočná dávka je 3x denne 40 mg (2 obalené tablety), udržiavacia dávka 3x denne 20 mg (1 obalená tableta).
Deti užívajú 2-3x denne 20 mg (1 obalená tableta). Tablety sa užívajú sa po jedle a zapíjajú sa vodou.

4.3. Kontraindikácie
Známa precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku. Opuchy kardiálneho, renálneho a hepatogénneho pôvodu, renálna insuficiencia. Sklon k trombóze, perorálna steroidná antikoncepcia,
1. trimester gravidity.

4.4. Špeciálne upozornenia
U pacientov s renálnym ochorením treba zvážiť pomer prínosu a rizika liečby a odporúčajú sa kontroly renálnych funkcií.

4.5. Liekové a iné interakcie
Možný zosilnený účinok antikoagulancií a zvýšené riziko nefrotoxicity pri kombinácii s inými nefrotixickými liekmi.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Liek sa nesmie užívať v prvom trimestri gravidity. Reparil-Dragées sa môže užívať počas 2. a 3. trimestra gravidity iba po starostlivom zvážení, ak očakávaný prínos pre matku prevýši potenciálne riziko pre plod. Nie je známe, či sa escín vylučuje do materského mlieka.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek neovplyvňuje pozornosť.

4.8. Nežiaduce účinky
Sklon k trombózam, zažívacie ťažkosti (napr. nevoľnosť, hnačka, vracanie), kožné a alergické reakcie, hypermenorea, hypotenzia. Pri podávaní vysokých dávok sa zaznamenali nefrotoxické účinky.

4.9. Predávkovanie
Pri predávkovaní sa v rámci prvej pomoci podáva 10 g aktívneho uhlia, prípadne sa vykoná výplach žalúdka. Pri vracaní a hnačke symptomatická liečba. Je nutné sledovať činnosť obličiek, pri výskyte kŕčov
sa podáva diazepam a pri kolike atropín.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistikum, venofarmakum
ATC kód: M01AX
Miestom účinku escínu je cievna stena. Pri patologicky zvýšenej permeabilite escín inhibuje exudáciu tým, že redukuje prienik tekutiny do tkanív a zrýchľuje ústup edému. Mechanizmus účinku je založený na zmene permeability postihnutých stien kapilár. Okrem toho escín zvyšuje kapilárny odpor, zastavuje
zápalové procesy a zlepšuje mikrocirkuláciu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Metabolizmus perorálne podávaného 3H-escínu sa sledoval u potkanov a myší. Jedna tretina až jedna štvrtina jednotkovej aktivity meranej v krvi myší predstavovala nezmenený escín. U potkanov sa jedna
šestina až jedna sedmina absorbovanej dávky vylúčila v nezmenenom stave žlčou a močom. Po perorálnom podávaní 3H-escínu predstavovala priemerná absorpcia z tráviaceho traktu 12-16% z podávanej dávky. Vylučovanie prebiehalo obličkami alebo žlčníkom.'

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Experimentálne štúdie o mutagénnom a tumorogénnom potenciáli nie sú známe. V závislosti od druhu zvierat je po perorálnej dávke LD50 v rozsahu 44-700 mg/kg. Tieto hodnoty sú približne 154-2450-krát vyššie než ľudská terapeutická dávka.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1. Zoznam pomocných látok
Lactosum monohydricum, povidonum, magnesii stearas, saccharosum, talcum, acaciae gummi, titanii dioxidum E 171, silica colloidalis anhydrica, copolymerum MA/MMA 1:1, macrogolum 8000, natrii
hydroxidum, carmellosum natricum, triethylis citras, dimeticoni emulsio SE 4, cera alba, cera carnauba.

6.2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti
5 rokov.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávajte pri teplote 15 - 25°C, v pôvodnom obale, aby bol liek chránený pred vzdušnou vlhkosťou.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka. Veľkosť balenia: 40, 100 obalených tabliet.

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom
Na perorálne podávanie.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
MADAUS GmbH
Kolín nad Rýnom, SRN

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
85/0186/71-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE
Dátum registrácie: 31.12.1971

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
máj 2007

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
REPARIL-DRAGÉES tbl obd 100x20 mg (blis.PVC/Al) Vp 11,53

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.