REFACTO AF 250 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liek obsahuje cukry Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

176,04 €

Úhrada poisťovne:

158,97 €

Pacient platí:

17,07 €(9,70%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
REFACTO AF cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 13143
Registračné číslo EU/1/99/103/001
Dátum registrácie 13.4.1999
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Pfizer Europe MA EEIG, Belgicko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 Antihemoragiká (hemostatiká)
B02B Vitamín K a iné hemostatiká
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII

Na čo sa REFACTO AF používa?

ReFacto AF obsahuje ako účinnú látku moroktokog alfa, ľudský koagulačný faktor VIII. Faktor VIII je nevyhnutný pre zrážanie krvi a na zastavenie krvácania. U pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) tento faktor chýba alebo nepracuje správne.

ReFacto AF sa používa na liečbu a prevenciu (profylaxiu) krvácania u dospelých a detí každého veku (vrátane novorodencov) s hemofíliou A.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Alergické reakcie

Ak sa objaví vážna, náhla alergická (anafylaktická) reakcia , podanie infúzie musí byť okamžite zastavené. Musíte okamžite kontaktovať vášho lekára, ak máte akýkoľvek z nasledujúcich včasných príznakov alergickej reakcie:
 • Vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie po celom tele
 • Opuch pier a jazyka
 • Ťažkosti s dýchaním, chrčanie pri dýchaní, pocit zovretia v hrudníku
 • Všeobecný pocit, že sa cítite chorý
 • Závraty a strata vedomia

Závažné príznaky vrátane ťažkostí s dýchaním a (takmer) strata vedomia si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Vážna, náhla alergická (anafylaktická) reakcia je menej častá (postihuje až 1 zo 100 používateľov).

Tvorba inhibítorov

U pacientov s hemofíliou A sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti faktoru VIII. Ak sa tieto inhibítory objavia, príznakom môže byť potreba zvýšeného množstva ReFacto AF potrebného na zastavenie krvácania a/alebo pretrvávajúce krvácanie po liečbe. V týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre hemofíliu. Váš lekár Vás môže sledovať kvôli tvorbe inhibítorov. V klinickej štúdii sa objavila tvorba inhibítorov u približne 2 % pacientov užívajúcich ReFacto AF.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov)
 • vracanie
 • tvorba inhibítorov u pacientov, ktorí neboli nikdy predtým liečení liekmi s obsahom faktora
VIII
 • Spoľahlivé krvné testy môžu ukázať zvýšenie proteínov (protilátok), ktoré sú produkované proti ováriu škrečka čínskeho (bunky sa používajú k produkcii proteínu rekombinantného faktora v ReFacto AF) a faktora VIII. Avšak nie je známe, že by tieto proteíny spôsobovali akýkoľvek
klinický účinok alebo že by spôsobovali vznik akéhokoľvek symptómu..

Časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 z 10 používateľov)
 • krvácanie
 • tvorba inhibítorov u pacientov, ktorí boli predtým liečení liekmi s obsahom faktora VIII
 • bolesť hlavy, nevoľnosť
 • bolesť kĺbov, bolesť svalov
 • únava, horúčka
 • komplikácie pri zavádzaní katétra ako aj pri permanentnom katétre do žíl

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 zo 100 používateľov)
 • závažné alergické reakcie, závraty, točenie hlavy, žihľavka, svrbenie, vyrážka, návaly tepla
 • bolesť na hrudníku, dychová nedostatočnosť, zrýchlený tep
 • hnačka, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka
 • zmena chuti
 • triaška, potenie, svalová slabosť
 • nespavosť
 • kašeľ
 • reakcie v mieste vpichu (vrátane pálenia a pichania v mieste podania injekcie), nepohodlie a opuchy v mieste podania
 • mierne zvýšenie srdcových enzýmov
 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
REFACTO AF 1 000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x1000 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx 741,72
REFACTO AF 1000 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1000 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Rx 45,92
REFACTO AF 2 000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x2000 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx 1693,72
REFACTO AF 2000 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x2000 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Rx 1357,13
REFACTO AF 250 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x250 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx n/a
REFACTO AF 3 000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x3000 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx n/a
REFACTO AF 500 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x500 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx 375,69
REFACTO AF 500 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Rx 26,72
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.