POSTINOR-2 tbl 2x0,75 mg

POSTINOR-2?
- Ako často môžete užiť POSTINOR-2?
- Čo robiť, ak ste vracali?
- Čo robiť, ak ste zabudli užiť tabletu?
- Čo robiť, ak ste užili príliš veľa tabliet naraz (predávkovanie)?
6. Keď ste užili POSTINOR-2
7. Aké sú možné vedľajšie účinky?
8. Kde uchovávať tablety POSTINOR-2?
9. Ďalšie informácie


1. Čo je POSTINOR-2?
POSTINOR-2 je postkoitálne kontraceptívum (antikoncepcia po pohlavnom styku), ktoré možno užiť po nechránenom pohlavnom styku alebo vtedy, keď zlyhala iná antikoncepčná metóda. Tento typ antikoncepcie sa často nazýva „ tabletka ráno po“.
POSTINOR-2 patrí medzi perorálne kontraceptíva. Každé balenie obsahuje 2 okrúhle biele tablety.
Každá tableta obsahuje liečivo levonorgestrelum (levonorgestrel) 0,75 mg. POSTINOR-2 tiež obsahuje pomocné látky: silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát), talcum (mastenec), maydis amylum (kukuričný škrob), solani amylum (zemiakový škrob), lactosum monohydricum (monohydrát laktózy).

2. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku
Gedeon Richter Ltd.
1103 Budapešť, Maďarsko
Gyömrői út 19-21

3. Ako účinkuje POSTINOR-2?
POSTINOR-2 zabráni asi 85% očakávaných tehotenstiev, keď sa prvá tableta užije v priebehu
72 hodín (3 dni) po nechránenom pohlavnom styku. POSTINOR-2 nezabráni tehotenstvu
v každom prípade, ale tablety sú tým účinnejšie, čím skôr sa užijú po nechránenom styku (je lepšie užiť prvú tabletu v priebehu prvého dňa, ako to odkladať až na tretí deň). Druhú tabletu musíte užiť o 12 hodín po prvej (ale nie neskôr ako 16 hodín).
Predpokladá sa, že POSTINOR-2 účinkuje tým, že:
- zastaví uvoľnenie vajíčka z vašich vaječníkov;
- zabráni oplodneniu už uvoľneného vajíčka spermiou; alebo
- zabráni oplodnenému vajíčku usadiť sa na sliznici maternice.
Takže POSTINOR-2 zabraňuje otehotneniu. Neúčinkuje, ak ste už tehotná.

4. Skôr, ako užijete POSTINOR-2
Ak máte menej ako 16 rokov, musíte navštíviť svojho lekára, aby ste dostali postkoitálnu antikoncepciu.

Kedy nesmiete užívať POSTINOR-2? Nepoužívajte POSTINOR-2, keď:
- viete, že ste precitlivená na akúkoľvek zložku tohto lieku.
Čo máte povedať svojmu lekárovi...
Ak sa u vás vyskytol ktorýkoľvek z týchto stavov, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako užijete POSTINOR-2, pretože postkoitálna antikoncepcia nemusí byť pre vás vhodná.
Ak:
- ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná;
- vaša menštruácia mešká alebo vaše posledné krvácanie bolo úplne nezvyčajné;
- ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami a pred vašou poslednou menštruáciou (už môžete byť tehotná a liečba nebude účinná);
- máte ochorenie tenkého čreva (také ako Crohnova choroba), ktoré ovplyvňuje vaše trávenie;
- máte vážne problémy s pečeňou;
- užívate liek s obsahom cyklosporínu (na podporu imunitného systému);
- užívate akýkoľvek z liekov menovaných nižšie, pretože tieto lieky môžu brániť
správnemu účinku tabliet POSTINOR-2:
- barbituráty a iné lieky používané pri liečbe epilepsie (napríklad primidón,
- fenytoín a karbamazepín);
- lieky používané na liečbu tuberkulózy (napríklad rifampicín, rifabutín);
- liečba HIV infekcie (ritonavir);
- lieky používané pri liečbe hubových infekcií (grizeofulvín);
- liek obsahujúci cyklosporín (na podporu imunitného systému);
- rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum). Ak sa u vás vyskytol ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, POSTINOR-2 nie je pre vás vhodný. Možno budú pre vás lepšie iné typy postkoitálnej antikoncepcie.
Ak ste tehotná...
Ak ste už tehotná, nesmiete užívať tento liek. Ak ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami a neskôr ako 72 hodín od vášho posledného krvácania, môžete už byť tehotná a liečba nebude účinná. Ak sa vaše posledné krvácanie omeškalo o viac ako 5 dní alebo bolo nezvyčajne slabé alebo nezvyčajne silné, musíte ísť k lekárovi na vyšetrenie, či nie ste tehotná.
Ak otehotniete aj po užití tohto lieku, bude dôležité, aby ste navštívili svojho lekára. Nie je žiaden dôkaz, že POSTINOR-2 poškodí dieťa, ktoré sa vyvíja vo vašej maternici, ale váš lekár bude možno chcieť skontrolovať, či tehotenstvo nie je ektopické (dieťa sa vyvíja mimo maternice). Toto je zvlášť dôležité, ak ste po užití tabliet POSTINOR-2 pocítili vážnu bolesť
v bruchu alebo ak ste v minulosti mali ektopické tehotenstvo, chirurgický výkon na vajíčkovodoch alebo zápalové ochorenie panvy.
Kedy máte byť zvlášť opatrná pri užívaní tabliet POSTINOR-2?

Ak dojčíte
Veľmi malé množstvo liečiva tohto lieku sa môže objaviť vo vašom materskom mlieku. Nie je pravdepodobné, že by uškodilo dieťaťu, ale ak sa obávate, môžete užiť svoje tablety hneď
po dojčení. Týmto spôsobom užijete tablety správne pred nasledujúcim dojčením a znížite tak množstvo liečiva, ktoré by vaše dieťa užilo spolu s materským mliekom.

Ak užívate akékoľvek iné lieky
Informujte svojho lekára, keď užívate akýkoľvek z liekov vymenovaných v časti „Čo máte povedať svojmu lekárovi ...“
Ak si nie ste čímkoľvek istá, obráťte sa na svojho lekárnika, lekára, zdravotnú sestru alebo kliniku plánovaného rodičovstva.

Ak sa obávate pohlavne prenosných chorôb
Tento liek vás neochráni pred pohlavne prenosnými chorobami, to môžu iba kondómy. Ak máte nejaké obavy, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou, lekárnikom alebo na klinike plánovaného rodičovstva.

5. Ako užívať POSTINOR-2?
Užite jednu tabletu čo najskôr (ale nie neskôr ako 72 hodín) po nechránenom pohlavnom styku. Prehltnite tabletu celú, ak je to potrebné, zapite vodou. Užitie prvej tablety neodkladajte. Tablety sú tým účinnejšie, čím skôr ich užijete po nechránenom pohlavnom styku.
Je dôležité užiť druhú tabletu 12 hodín (a nie neskôr ako 16 hodín) po prvej tablete. To znamená, že možno bude treba, aby ste si nastavili budík pre užitie druhej tablety. Ak si nie ste istá ohľadne načasovania tabliet, poraďte sa so svojím lekárnikom.
Ak už používate pravidelnú metódu antikoncepcie, ako sú antikoncepčné tablety, môžete
pokračovať v ich užívaní v pravidelných intervaloch.

Ako často môžete užiť POSTINOR-2?
POSTINOR-2 máte užiť iba v urgentných prípadoch a nemáte ho používať ako pravidelnú metódu antikoncepcie. Ak POSTINOR-2 užijete častejšie ako raz za menštruačný cyklus, je pravdepodobnejšie, že to naruší váš menštruačný cyklus.
POSTINOR-2 neúčinkuje ako pravidelné metódy antikoncepcie. Váš lekár, zdravotná sestra alebo klinika plánovaného rodičovstva vás môžu informovať o dlhodobých metódach antikoncepcie, ktoré sú účinnejšie v zabránení počatia.

Čo robiť, ak ste vracali?
Ak ste vracali v priebehu 3 hodín od užitia prvej tablety, musíte hneď užiť druhú tabletu z balenia. Potom sa budete musieť okamžite skontaktovať so svojím lekárnikom alebo lekárom, aby ste dostali ďalšiu tabletu.'
Ak ste vracali v priebehu 3 hodín od užitia druhej tablety, musíte sa okamžite poradiť so svojím lekárnikom alebo lekárom.

Čo robiť, ak ste zabudli užiť tabletu?
Musíte užiť obidve tablety z balenia (ako bolo opísané) a dodržať nie viac ako 16 hodín
(vhodnejšie 12 hodín) medzi užitím tabliet.
Ak meškáte s užitím druhej tablety (viac ako 16-hodinový interval), užite ju hneď, ako si spomeniete, a poraďte sa čo najskôr so svojím lekárnikom alebo lekárom.

Čo robiť, ak ste užili príliš veľa tabliet naraz (predávkovanie)?
Hoci neexistujú žiadne hlásenia o vážnych škodlivých účinkoch po užití veľkého množstva tabliet naraz, môžete sa zle cítiť, môžete vracať alebo krvácať z pošvy. Keď ste vracali, musíte sa poradiť so svojím lekárnikom, lekárom, zdravotnou sestrou alebo na klinike plánovaného rodičovstva, lebo tablety nemusia správne účinkovať.

6. Keď ste užili POSTINOR-2
Keď ste užili POSTINOR-2 a ak chcete mať pohlavný styk a nepoužívate antikoncepčné tabletky, musíte používať kondómy alebo pesar so spermicídom. Je to nutné, nakoľko POSTINOR-2 nebude účinkovať až do očakávanej najbližšej menštruácie, ak budete mať znovu nechránený pohlavný styk.
Keď ste už užili POSTINOR-2, odporúča sa, aby ste asi o tri týždne navštívili svojho lekára
a uistili sa, že POSTINOR-2 účinkoval. Keď vaša menštruácia mešká viac ako 5 dní alebo je nezvyčajne slabá alebo nezvyčajne silná, skontaktujte sa čo najskôr so svojím lekárom. Ak ste otehotneli aj po užití tohto lieku, je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára.
Váš lekár vás tiež môže informovať o dlhodobých metódach antikoncepcie, ktoré sú účinnejšie v zabránení počatia.
Ak pokračujete v používaní pravidelnej hormonálnej antikoncepcie, ako sú antikoncepčné tabletky, a v intervale bez tabliet nekrvácate, navštívte svojho lekára, aby ste sa uistili, že nie ste tehotná.

7. Aké sú možné vedľajšie účinky?
Ako všetky lieky, aj POSTINOR-2 môže mať vedľajšie účinky. Po užití tohto lieku môžete cítiť krátkodobú nevoľnosť.
Po užití tohto lieku môžete aj vracať. Keď ste vracali, prečítajte si časť „Čo robiť, ak ste vracali?“.
Vaše krvácanie môže byť odlišné.
Väčšina žien bude mať normálne krvácanie v očakávanom čase, ale niektoré ho môžu mať neskôr alebo skôr ako zvyčajne. Až do nasledujúcej menštruácie sa môže u vás vyskytnúť tiež nepravidelné krvácanie alebo špinenie. Keď vaša menštruácia mešká viac ako 5 dní alebo je nezvyčajne slabá alebo nezvyčajne silná, skontaktujte sa čo najskôr so svojím lekárom.
Po užití tohto lieku môžete mať citlivé prsníky, bolesti hlavy, bolesti v podbrušku, hnačku, závraty alebo sa cítiť unavená. Tieto príznaky by sa v priebehu niekoľkých dní mali zlepšiť. Ak si myslíte, že u vás tento liek vyvolal akýkoľvek iný vedľajší účinok, informujte o tom svojho lekárnika, zdravotnú sestru, lekára alebo kliniku plánovaného rodičovstva.

8. Kde uchovávať tablety POSTINOR-2?
Tablety uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Tablety uchovávajte pri 15-25°C. Neužívajte tablety po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

9. Ďalšie informácie
Ak po prečítaní tejto písomnej informácie máte akékoľvek otázky alebo si nie ste čímkoľvek istá, opýtajte sa svojho lekárnika alebo lekára.

Dátum poslednej revízie
apríl 2005
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.