PINOSOL int nao 1x10 ml (liek.skl.hnedá)

oková instilácia

4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikácie
Akútne a chronické zápaly nosovej sliznice a nosohltana, stavy po chirurgických výkonoch v nosovej dutine a tamponáde .
Inhalácia účinných látok môže priaznivo ovplyvniť zápaly horných dýchacích orgánov (laryngitídy, tracheitídy, bronchitídy).

4.2. Dávkovanie a spôsob použitia
Dospelí použijú viackrát denne 2-3 kvapky lieku (nakvapkať do obidvoch nosných dierok), najprv v hodinových intervaloch, neskôr v dlhších časových intervaloch.
Pri inhalácii inhalačnými prístrojmi sa vlejú 2-krát denne 2 ml lieku do 1 litra horúcej vody.
Deťom vo veku od 2 rokov sa podávajú 1-2 kvapky 3-4-krát denne. Pri aplikácii u detí sa môže použiť vatový tampón (tyčinka na konci obalená chumáčikom vaty).
U detí vo veku 1-2 rokov sa používa len tento spôsob aplikácie lieku.

4.3. Kontraindikácie
Alergia na účinné alebo pomocné látky lieku, rinitis alergica, deti do veku 1 roka.

4.4. Špeciálne upozornenie
Liek nesmie prísť do styku s očnou sliznicou. Osobitná pozornosť je nevyhnutná pri podávaní lieku deťom vo veku od 1 do 2 rokov. Liek im podávame zásadne na vatovom tampóne, ktorým potrieme nosovú sliznicu. Pri kvapkaní do nosa je u týchto detí vysoké riziko vdýchnutia lieku.

4.5. Liekové a iné interakcie
Nie sú známe.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Liek môžu bez rizika používať tehotné aj dojčiace ženy.

4.7.Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek neovplyvňuje pozornosť.

4.8. Nežiaduce účinky
Počas používania lieku sa v ojedinelých prípadoch môže vyskytnúť svrbenie, pálenie, sčervenanie alebo edém sliznice nosovej dutiny.

4.9. Predávkovanie
Predávkovanie je pri lokálnej aplikácii lieku irelevantné. Pri náhodnom perorálnom užití lieku je liečba symptomatická.5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina
otorinolaryngologikum, fytofarmakum

ATC kód : R01AX30

Mechanizmus účinku
Farmakologické vlastnosti jednotlivých účinných látok a ich mechanizmy nie sú doteraz celkom objasnené.
Jednotlivé účinné látky lieku svojou biologickou aktivitou zabezpečujú antiseptický, hyperemizujúci, granuláciu a epitelizáciu podporujúci účinok.
Na antimikrobiálnom účinku sa podieľajú mentol, tymol, oleum pini silvestris a oleum eucalypti.
Hyperemizujúci efekt vzniká v dôsledku lokálneho pôsobenia lieku, pri ktorom sa uvoľňujú telu vlastné mediátory (napr. bradykinin), ktoré spôsobujú vazodilatáciu.
Vitamín E sa svojimi účinkami podieľa na granulačne-regeneračnom účinku lieku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Farmakokinetické vlastnosti jednotlivých zložiek lieku nie sú doteraz podrobne objasnené. Éterické oleje sa vzhľadom na svoju rozpustnosť v lipidoch resorbujú zažívacím traktom, kožou a sliznicou.'

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Pri hodnotení dermálnej dráždivosti na králikoch mal liek mierne dráždivé účinky.6. Farmaceutické údaje

6.1. Zoznam pomocných látok
Butylhydroxyanisolum, Labrafil M, vegetabile oleum

6.2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti
Čas použiteľnosti lieku sú 3 roky.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Skladovať v suchu pri teplote do 25 °C, chrániť pred svetlom.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu
Liek sa dávkuje po 10 ml do liekoviek typu SANO z hnedého skla, ktoré sa zatvárajú uzáverom SANO. Zatvorené liekovky sa označia papierovou etiketou a vkladajú sa s písomnou informáciou pre užívateľova do lepenkovej škatuľkyskladačky.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Na inhaláciu inhalačným prístrojom vlejeme 2-krát denne 2 ml lieku do 1 litra horúcej vody. Pozri tiež odstavec”Dávkovanie a spôsob použitia”.7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ZENTIVA, a. s. , Hlohovec, Slovenská republika.


8. Registračné číslo
69/0076/92-S


9. Dátum predĺženia registrácie
30.04.1992Predĺženie registrácie: do 30.apríla 2007


10. Dátum poslednej revízie textu
Marec 2007

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
PINOSOL ung nas 1x10 g (tuba Al) Vp 1,82

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.