PIASCLEDINE 300 cps 30 (blis.Al/PVC)

liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je PIASCLEDINE 300 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijetePIASCLEDINE 300
3. Ako užívať PIASCLEDINE 300
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PIASCLEDINE 300
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PIASCLEDINE 300 A NA ČO SA POUŽÍVA


PIASCLEDINE 300 je liek rastlinného pôvodu s výživovým účinkom na spojivové tkanivá. Znovuobnovuje normálnu štruktúru chrupavky stimulovaním syntézy proteoglykánov a kolagénu. Inhibuje tiež kolagenázu typu II a PGE2 (prostaglandín E2).
Liečba degeneratívnych ochorení kĺbov, osteoartrózy (príznakov sprevádzajúcich poškodenie hlavice kĺbu).
Podporná liečba parodontopatií (rozličných chorobných procesov, ktorých spoločným znakom je postupné zanikanie závesného aparátu a následné uvoľňovanie zuba).

PIASCLEDINE 300 môžu užívať dospelí i mladiství.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PIASCLEDINE 300

Neužívajte PIASCLEDINE 300
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe interakcie.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Užívanie PIASCLEDINE 300 sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ PIASCLEDINE 300

Vždy užívajte PIASCLEDINE 300 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie vždy určí lekár.
Zvyčajne sa užíva 1 kapsula denne.
Liek sa užíva počas jedla. Kapsulu prehltnite celú bez požuvania a zapite dostatočným množstvom vody.

Ak užijete viac lieku PIASCLEDINE 300 ako máte
Nie sú známe údaje o predávkovaní.

Ak zabudnete užiť PIASCLEDINE 300
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj PIASCLEDINE 300 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé regurgitácie (návrat nestrávenej potravy zo žalúdka naspäť) so zápachom tuku. Je možné tomu predísť, ak sa kapsula užíva počas jedla.
Zriedkavé prípady precitlivenosti.
Veľmi zriedkavé prípady hepatálnych porúch (pečeňových porúch) vrátane zvýšenia pečeňových enzýmov (transamináz, alkalickej fosfatázy, bilirubínu a gama-glutamyl transpeptidázy).'
Poruchy gastrointestinálneho traktu (poruchy tráviaceho traktu): hnačka a epigastrická bolesť
(bolesť v nadbrušku) (neznámej frekvencie).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PIASCLEDINE 300

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 30 °C.

Nepoužívajte PIASCLEDINE 300 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PIASCLEDINE 300 obsahuje

liečivo: sojae oleum insaponificabile (nezmydelniteľný sójový olej) 200 mg a avocado oleum insaponificabile (nezmydelniteľný avokádový olej) 100 mg v 1 kapsule.
pomocné látky: Silica colloidalis anhydrica (oxid kremičitý koloidný bezvodý), butylhydroxytoluenum (butylhydroxytoluén)
obal kapsuly: gelatina (želatína), titanii dioxidum (E171) (oxid titaničitý), erythrosinum (E127) (erytrozín), ferri oxidum flavum (E172) (oxid železitý žltý), polysorbatum 80 (polysorbát 80),.

Ako vyzerá PIASCLEDINE 300 a obsah balenia

Veľkosť balenia: 15 alebo 30 kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratoires Expanscience, Courbevoie Cedex, Francúzsko.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
PIASCLEDINE 300 cps 15 (blis.Al/PVC) Rp 7,83
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.