PACLITAXEL ,,EBEWE" 6 MG/ ML con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

8,92 €

Úhrada poisťovne:

7,11 €

Pacient platí:

1,81 €(20,29%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
PACLITAXEL cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: ONK
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 32938
Registračné číslo 44/0214/03-S
Dátum registrácie 16.7.2003
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01C Rastlinné alkaloidy a iné prírodné liečivá
L01CD Taxany
L01CD01 Paklitaxel

Na čo sa PACLITAXEL používa?

Paclitaxel „Ebewe“ 6 mg/ml sa používa na liečbu rôznych typov nádorových ochorení:

Rakovina vaječníkov: Na chemoterapiu prvej línie rakoviny vaječníkov, paklitaxel je určený na liečbu pacientok s pokročilým štádiom rakoviny vaječníkov alebo v kombinácii s cisplatinou u pacientok s rezíduom (zvyškom) nádorového tkaniva (> 1 cm) po predchádzajúcej laparotómii.

Pri chemoterapii rakoviny vaječníkov druhej línie je paklitaxel určený na liečbu metastázujúcej rakoviny vaječníkov po zlyhaní štandardnej liečby obsahujúcej platinu.

Rakovina prsníka:Paklitaxel je v rámci podpornej liečby určený na liečbu pacientok s rakovinou prsníka a pozitívnym nálezom v uzlinách po liečbe antracyklínmi a cyklofosfamidom (AC). Podporná liečba paklitaxelom sa má zvážiť ako alternatíva k rozšírenej AC liečbe.

Paklitaxel je určený na úvodnú liečbu rakoviny prsníka v lokálne pokročilom štádiu alebo metastázujúcej rakoviny prsníka buď v kombinácii s antracyklínmi u pacientok, pre ktoré je liečba antracyklínmi vhodná, alebo v kombinácii s trastuzumabom u pacientok s nadmernou expresiou receptora HER-2 na úrovni 3+ na základe imunohistochemického vyšetrenia, a pre ktoré nie je liečba antracyklínmi vhodná.

Ako samostatný liek je paklitaxel určený na liečbu metastázujúcej rakoviny prsníka u pacientok, u ktorých zlyhala štandardná terapia antracyklínmi alebo u pacientok, pre ktoré táto štandardná liečba antracyklínmi nie je vhodná.

Pokročilý nemalobunkový nádor pľúc: Paklitaxel v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu nemalobunkového nádoru pľúc (NSCLC) u pacientov, u ktorých nie je možné vykonať potenciálne liečebný chirurgický zákrok a/alebo rádioterapiu.

Kaposiho sarkóm súvisiaci s AIDS: Paklitaxel je indikovaný na liečbu pacientov s pokročilým Kaposiho sarkómom (KS) súvisiacim s AIDS, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba lipozomálnymi antracyklínmi.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Najčastejším závažným nežiaducim účinkom bol útlm kostnej drene. Závažná neutropénia sa vyskytla u 28 % pacientov.Trombocytopénia sa zaznamenala u 11 % pacientov.Anémia sa pozorovala u 64 % pacientov.
Veľmi časté: infekcie (najmä infekcie močových ciest a horných dýchacích ciest), pričom sa zaznamenali aj prípady s fatálnymi následkami, myelosupresia, neutropénia, anémia, trombocytopénia, leukopénia, krvácanie, menej závažné reakcie z precitlivenosti (prevažne začervenanie a vyrážka, neurotoxicita (najmä periférna neuropatia), hypotenzia, diarea, vracanie, nauzea, zápal sliznice.
Časté: bradykardia, prechodné a mierne zmeny na nechtoch a na koži, reakcie v mieste podanie injekcie (vrátane miestneho edému, bolesti, erytému, indurácie, a príležitostnej extravazácie, ktorá môže viesť k celulitíde, fibróze kože a nekróze kože), závažné zvýšenie hladiny AST, závažné zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy (ALP).

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.