OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x25 mg (fľ.HDPE)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 1633A
Registračné číslo 77/0291/12-S
Dátum registrácie 8.6.2012
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Orion Corporation, Fínsko
Účinné látky
Indikačná skupina Sympatolytiká (77)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C07 Betablokátory
C07A Betablokátory
C07AG Alfablokátory a betablokátory
C07AG02 Karvedilol

Na čo sa OCAROX používa?

OCAROX sa používa:
  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia),
  • na liečbu bolestí v hrudníku, ktoré sa vyskytujú, ak sa zúžia cievy zásobujúce srdce krvou bohatou na kyslík a srdcový sval dostáva menej kyslíka (angína pektoris),
  • na liečbu oslabeného srdcového svalu (zlyhanie srdca) v kombinácii s inými liekmi.


Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy
Časté: Bronchitída, zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest a močových ciest

Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: Anémia
Zriedkavé: Trombocytopénia
Veľmi zriedkavé: Leukopénia

Poruchy imunitného systému
Veľmi zriedkavé: Precitlivenosť (alergické reakcie)

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: Zvýšenie telesnej hmotnosti, hypercholesterolémia, zhoršená kontrola krvného cukru (hyperglykémia, hypoglykémia) u pacientov už trpiacich cukrovkou

Psychické poruchy
Časté: Depresia, depresívna nálada
Menej časté: Poruchy spánku, zmätenosť

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: Závrat, bolesti hlavy
Menej časté: Presynkopa, synkopa, parestézia

Poruchy oka
Časté: Zhoršenie zraku, znížené slzenie (suché oko), podráždenie oka

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Veľmi časté: Zlyhanie srdca
Časté: Bradykardia, edém, hypervolémia, nadbytok tekutín v tele
Menej časté: Atrioventrikulárny blok, angína pektoris

Poruchy ciev
Veľmi časté: Hypotenzia
Časté: Ortostatická hypotenzia, poruchy periférnej cirkulácie (studené končatiny, periférne vaskulárne ochorenie, zhoršenie intermitentnej klaudikácie a Raynaudov fenomén).

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: Dyspnoe, pľúcny edém, astma u pacientov s predispozíciou
Zriedkavé: Upchaný nos

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Žalúdočná nevoľnosť, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesti brucha
Zriedkavé: sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi zriedkavé: Zvýšenie alanínaminotransferázy (ALT), aspartát aminotransferázy (AST) a gama-glutamyltransferázy (GGT)

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: Kožné reakcie (napr. alergický exantém, dermatitída, žihľavka, psoriatické a plochému lišaju podobné kožné lézie a zvýšené potenie), alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: Bolesti v končatinách

Poruchy obličiek a močových ciest
Časté: Zlyhanie obličiek a abnormálne fungovanie obličiek u pacientov s difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo existujúcou renálnou insuficienciou, poruchy močenia
Veľmi zriedkavé: Inkontinencia u žien

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Menej časté: Poruchy erekcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: Asténia (únava)
Časté: Bolesti

(c) Popis zvolených nežiaducich reakcií
Závrat, synkopa, bolesti hlavy a asténia sú obvykle mierne a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby.

U pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca sa môže vyskytnúť zhoršenie zlyhania srdca a retencia tekutín v období úpravy dávkovania karvedilolu.
Často hláseným nežiaducim účinkom je zlyhanie srdca.

Reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek bolo pozorované počas terapie karvedilolom u pacientov s chronickým zlyhaním srdca a nízkym krvným tlakom, ischemickým ochorením srdca a difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo s existujúcou renálnou insuficienciou.

Ako trieda môžu látky blokujúce beta-adrenergný receptor vyvolať manifestáciu latentného diabetu, zhoršenie manifestného diabetu a regulácia hladiny cukru v krvi môže byť inhibovaná.

Karvedilol môže u žien vyvolať urinárnu inkontinenciu, ktorá zmizne po ukončení liečby.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 1,99
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 6,64
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 150x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 300x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 200x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 12,5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 400x12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 9,09
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 150x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 200x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 400x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 300x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 3,80
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 150x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 1,58
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 300x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 3,59
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 400x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1000x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x6,25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 200x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
OCAROX 6,25 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 250x6,25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.