NAKOM 250 MG/25 MG tbl 100x250 mg/25 mg (blis.PVC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

14,23 €
Vývoj cien
NAKOM cena
Kód 03591
Registračné číslo 27/0102/76-CS
Dátum registrácie 18.1.1977
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antiparkinsoniká (27)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N04 Antiparkinsoniká
N04B Dopamínergické liečivá
N04BA Dopa a jej deriváty
N04BA02 Levodopa a inh. dekarboxylázy

Na čo sa NAKOM používa?

Nakom zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Telo ako celok: synkopa, bolesť v hrudi, anorexia

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti: srdcová nepravidelnosť a/alebo palpitácie, ortostatické prejavy vrátane hypotenzívnych epizód, hypertenzia, flebitída.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: vracanie, krvácanie z GIT, vývoj vredu dvanástnika, hnačka, tmavé sliny.

Ochorenia krvi a lymfatického systému: leukopénia, hemolytická a nehemolytická anémia, trombocytopénia, agranulocytóza.

Precitlivenosť: angioedém, urtikária, pruritus, Henochova-Schonleinova purpura

Poruchy nervového systému / Psychiatrické poruchy a ochorenia: malígny neuroleptický syndróm (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní), epizódy bradykinézy („on-off“ fenomén), závraty, somnolencia vrátane veľmi zriedkavej nadmernej somnolencie počas dňa a epizód náhleho zaspania, parestézia, psychotické epizódy vrátane klamlivých predstáv, halucinácie a paranoidné predstavy, depresia so sklonom k samovražde alebo bez neho, demencia, abnormálne sny, agitácia, zmätenosť, zvýšené libido.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených dopamínovými agonistami, vrátane levodopy/karbidopy, sa najmä po podaní vysokých dávok zaznamenala patologického hráčska závislosť, zvýšené libido a hypersexualita, ktoré boli vo všeobecnosti po znížení dávky alebo ukončení liečby reverzibilné.

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe

Poruchy kože a podkožného tkaniva: alopécia, vyrážka, tmavý pot

Poruchy obličiek a močovej sústavy: tmavý moč

Zriedkavo sa vyskytujú kŕče, avšak príčinná súvislosť s Nakomom sa nepotvrdila.

Ďalšie nežiaduce účinky levodopy alebo kombinácie levodopa/karbidopa, ktoré sa potencionálne môžu vyskytnúť pri liečbe Nakomom:

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: dyspepsia, suchosť v ústach, horká chuť v ústach, slinenie, dysfágia, bruxizmus, čkanie, abdominálna bolesť a tráviace ťažkosti, zápcha, flatulencia, pocit pálenia na jazyku

Poruchy metabolizmu a výživy: zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti, edém

Poruchy nervového systému / Psychiatrické poruchy a ochorenia: asténia, pokles mentálnej ostrosti, dezorientácia, ataxia, znížená citlivosť, zosilnený tras rúk, svalové kŕče, trizmus, aktivácia latentného Hornerovho syndrómu, insomnia, úzkosť, eufória, pády a poruchy chôdze

Poruchy kože a podkožného tkaniva: začervenanie, zvýšené potenie

Poruchy obličiek a močových sústavy: retencia moču, inkontinencia moču

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov: priapizmus

Ochorenia oka: diplopia, rozmazané videnie, rozšírenie zreníc, okulogyrická kríza

Rôzne: celková slabosť, mdloby, únava, bolesť hlavy, chrapot, nevoľnosť, návaly horúčavy, pocit podráždenia, atypické dýchanie, malígny melanóm (pozri časť 4.3 Kontraindikácie)

Laboratórne vyšetrenia

Lieky s obsahom karbidopa/levodopa spôsobujú odchýlky v niektorých laboratórnych testoch. Tieto odchýlky sa môžu vyskytnúť aj pri užívaní Nakomu. Patrí sem zvýšenie hodnôt funkčných pečeňových testov, ako je alkalická fosfatáza, AST, ALT, laktátdehydrogenáza, bilirubín, dusík močoviny v krvi, kreatinín, kyselina močová a pozitívny Coombsov test.

Zaznamenalo sa zníženie hemoglobínu a hematokritu, zvýšenie glukózy v sére a leukocytov, baktérie a krv v moči.

Ak sa na stanovenie ketonúrie používajú testovacie prúžky, lieky s obsahom karbidopa/levodopa môžu spôsobovať falošne pozitívnu reakciu na ketolátky. Táto reakcia sa nemení ani prevarením vzorky moču. Falošne pozitívne výsledky sa tiež môžu objaviť pri stanovení glykozúrie použitím glukózooxidázových metód.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.