METAMIZOL TEVA 500 MG TABLETY tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al/papier)

SPC
Nepodávať mladistvým do 15r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

1,63 €

Úhrada poisťovne:

1,42 €

Pacient platí:

0,21 €(12,88%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
METAMIZOL TEVA cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 0639D
Registračné číslo 07/0057/19-S
Dátum registrácie 5.3.2019
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Teva B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Analgetiká, antipyretiká (07)
Doba použiteľnosti 60 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N02 Analgetiká
N02B Iné analgetiká a antipyretiká
N02BB Pyrazolóny
N02BB02 Metamizol, sodná soľ

Na čo sa METAMIZOL TEVA používa?

Metamizol Teva sa používa u dospievajúcich od 15 rokov alebo starších a dospelých na liečbu:
 • náhlej silnej bolesti pri úrazoch alebo chirurgických zákrokoch
 • koliky (kŕčovitá bolesť žalúdka)
 • nádorovej bolesti (bolesť pri rakovine)
 • inej náhlej alebo pretrvávajúcej silnej bolesti, ak nie je možné použiť inú liečbu
 • vysokej horúčky, ak nie je odozva na iné opatrenia
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Nasledujúce vedľajšie účinky môžu mať vážne následky, prestaňte užívať Metamizol Teva a vyhľadajte lekára čo najskôr, ako je to možné.

Ak sa niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov vyskytne náhle alebo má rýchly priebeh, okamžite to povedzte lekárovi, pretože niektoré reakcie (napr. ťažké reakcie z precitlivenosti, závažné kožné reakcie, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (alergické kožné ochorenia), agranulocytóza (závažné zníženie počtu špecifických bielych krviniek), pancytopénia (pokles hodnôt všetkých druhov krviniek v krvi)) môžu byť život ohrozujúce. V takýchto prípadoch sa Metamizol Teva nesmie užívať bez lekárskeho dozoru. Včasné ukončenie liečby môže byť rozhodujúce pre vyliečenie.

Ak sa objavia prejavy agranulocytózy, pancytopénie alebo trombocytopénie (zníženého počtu krvných doštičiek v krvi) (pozri nižšie), užívanie lieku Metamizol Teva sa musí okamžite ukončiť a lekár bude monitorovať váš krvný obraz (vrátane diferenciálneho krvného obrazu). S prerušením liečby nečakajte, kým budú dostupné výsledky laboratórnych testov.

Metamizol Teva sa nemá užívať, ak sú prítomné nasledujúce príznaky, ktoré môžu naznačovať možnú agranulocytózu:
 • neočakávané zhoršenie celkového stavu (napr. horúčka, zimnica, bolesť hrdla, dysfágia (problémy s prehĺtaním)),
 • ak horúčka neklesne alebo sa objaví znova
 • bolestivé zmeny slizníc, najmä v ústach, nose a hrdle alebo v oblasti pohlavných orgánov alebo konečníka

Možné vedľajšie účinky

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • Fialové až tmavočervené kožné vyrážky (fixný liekový exantém), niekedy s pľuzgiermi.
 • Pokles krvného tlaku (izolovaná hypotenzná reakcia) je pravdepodobne spôsobená priamym účinkom lieku a nie je sprevádzaná inými prejavmi reakcií precitlivenosti. Iba v zriedkavých prípadoch môže mať takáto reakcia za následok závažný pokles krvného tlaku. Riziko poklesu krvného tlaku môže byť zvýšené u pacientov s veľmi vysokou horúčkou (hyperpyrexia).
 • Typické prejavy závažného poklesu krvného tlaku sú: zrýchlený srdcový tep, bledosť, triaška, závrat, nevoľnosť a bezvedomie.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • Reakcie z precitlivenosti (anafylaktoidné alebo alergické reakcie).
 • Typické prejavy miernych reakcií zahŕňajú pálenie očí, kašeľ, nádcha, kýchanie, tlak na hrudi, začervenanie pokožky (obzvlášť tváre a hlavy), žihľavka a opuch tváre a menej často nevoľnosť a brušné kŕče.
 • Špecifické varovné príznaky sú pálenie, svrbenie a začervenanie na a pod jazykom a obzvlášť na dlaniach a chodidlách
 • Mierne reakcie sa môžu stať závažnejšími, závažná žihľavka, závažný angioedém (opuch vrátane hrtanu), závažný bronchospazmus (spazmatické zúženie dolných dýchacích ciest), tachykardia (zrýchlený pulz), srdcová arytmia (nepravidelný a niekedy zrýchlený tep srdca), hypotenzia (pokles krvného tlaku niekedy predchádzaný zvýšením krvného tlaku), bezvedomie a cirkulačný šok.
 • Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť aj vtedy, ak bol metamizol predtým používaný bez komplikácií a môžu byť závažné, až životohrozujúce, v niektorých prípadoch môžu končiť smrťou.
 • U pacientov s analgetickou astmou (astma spôsobená liekmi proti bolesti) sú typické reakcie z precitlivenosti vo forme záchvatov dýchavičnosti
 • Zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia)
 • Vyrážka (napr. makulopapulózny exantém)

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • Závažné zníženie počtu určitých bielych krviniek (agranulocytóza), vrátane smrteľných prípadov alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia). Tieto reakcie sú pravdepodobne spôsobené imunologickými dôvodmi. Môžu sa vyskytnúť aj vtedy, ak bol metamizol predtým používaný bez komplikácií. Existujú ojedinelé náznaky, že riziko agranulocytózy môže byť zvýšené, ak sa Metamizol Teva užíva dlhšie ako jeden týždeň.
Agranulocytóza sa prejavuje vysokou horúčkou, zimnicou, bolesťami hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a zápalom úst, nosa, hrdla, pohlavných orgánov a konečníka. U pacientov, ktorí užívajú antibiotiká (lieky na liečbu infekcií) môžu byť však tieto prejavy slabé. Rýchlosť sedimentácie erytrocytov (klesanie a usadzovanie červených krviniek) je značne zvýšená, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú typicky len mierne zväčšené alebo nie sú zväčšené.
Typické prejavy trombocytopénie sú napr. zvýšený sklon ku krvácaniu a petechie (bodkovité krvácanie do kože a slizníc).
 • Astmatický záchvat (skrátenie dychu v dôsledku zúženia dýchacích ciest).
 • Veľké pľuzgiere na koži alebo odlupovanie kože (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza).
 • Akútne zhoršenie funkcie obličiek s produkciou malého množstva moču alebo žiadneho moču (oligoúria alebo anúria), vylučovanie krvných bielkovín do moču (proteinúria) alebo rozvoj akútneho zlyhania obličiek; zápal obličiek (akútna intersticiálna nefritída).

Neznáme vedľajšie účinky (častosť nemožno stanoviť z dostupných údajov)
 • Anafylaktický šok
 • Srdcový záchvat ako súčasť alergickej reakcie (Kounisov syndróm)
 • Anémia so súčasnou poruchou funkcie kostnej drene (aplastická anémia) a znížený počet bielych a červených krviniek krvných doštičiek (pancytopénia) vrátane prípadov so smrteľnými následkami.
 • Prejavy pancytopénie a aplastickej anémie zahŕňajú celkový pocit nepohody, infekciu, pretrvávajúcu horúčku, modriny, krvácanie a bledosť.
 • Boli hlásené prípady gastrointestinálneho krvácania.

Červené sfarbenie moču môže byť spôsobené neškodným rozkladovým produktom sodnej soli metamizolu (kyselina rubazónová).

Alternatívy lieku podľa ceny

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.