METAMISTAD TABLETY tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 10r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity

Cena

Max. predajná cena:

1,83 €

Úhrada poisťovne:

1,43 €

Pacient platí:

0,40 €(21,86%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
METAMISTAD TABLETY072019 cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 6588B
Registračné číslo 07/0458/15-S
Dátum registrácie 12.11.2015
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu STADA Arzneimittel AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Analgetiká, antipyretiká (07)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N02 Analgetiká
N02B Iné analgetiká a antipyretiká
N02BB Pyrazolóny
N02BB02 Metamizol, sodná soľ

Nežiaduce účinky

Ak ste postihnutý ktorýmkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, ukončite užívanie Metamizolu STADA. Vyhľadajte svojho lekára čo najskôr, ako je to možné.

Najčastejšie vedľajšie účinky Metamizolu STADA sú alergické reakcie (reakcie precitlivenosti). Najdôležitejšie sú šok (náhly obehový kolaps) a agranulocytóza (závažné zníženie počtu špecifických bielych krviniek). Tieto reakcie sa prejavujú zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb), avšak sú život ohrozujúce. Môžu sa vyskytnúť dokonca aj vtedy, ak sa už sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií (pozri „Protiopatrenia“).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • Reakcie kože a slizníc
Fialové až tmavočervené kožné vyrážky (fixný liekový exantém), niekedy s pľuzgiermi.
 • Reakcie s poklesom krvného tlaku
Pokles krvného tlaku (izolovaná hypotenzná reakcia), ktorá je pravdepodobne spôsobená priamym účinkom lieku a nie je sprevádzaná inými prejavmi reakcií precitlivenosti.

Iba v zriedkavých prípadoch môže mať takáto reakcia za následok závažný pokles krvného tlaku. Riziko poklesu krvného tlaku môže byť zvýšené u pacientov s veľmi vysokou horúčkou (hyperpyrexia).
Typické prejavy závažného poklesu krvného tlaku sú: zrýchlený srdcový rytmus, bledosť, triaška, závrat, nevoľnosť a bezvedomie.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • Alergické reakcie (z precitlivenosti)

Reakcie z precitlivenosti sú zriedkavé a veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) majú závažný a život ohrozujúci priebeh. Môžu sa vyvinúť okamžite po užití lieku alebo o niekoľko hodín neskôr. Vyskytujú sa prevažne počas prvej hodiny po užití lieku.

Príznaky miernych alergických reakcií (z precitlivenosti) sú:
 • reakcie na koži a slizniciach (ako sú svrbenie, pálenie, začervenanie, žihľavka, opuch)
 • dýchavičnosť
 • žalúdočno-črevné ťažkosti (ako sú nevoľnosť, tráviace problémy, vracanie)

Tieto mierne reakcie sa môžu vyvinúť do závažnejších foriem:
 • žihľavka pokrývajúca celé telo
 • závažný opuch kože a slizníc (angioedémy, vrátane okolia hrtana)
 • závažné kŕče prieduškového svalstva
 • srdcové arytmie (nepravidelný a niekedy zrýchlený rytmus srdca)
 • pokles krvného tlaku (niekedy predchádzaný zvýšením krvného tlaku)
 • obehový šok

U pacientov, ktorí majú astmu spôsobenú liekmi proti bolesti (analgeticko-astmatický syndróm), sa intolerancia (neznášanlivosť) prejavuje vo forme záchvatov dýchavičnosti.
 • Kožné a slizničné reakcie

Kožná vyrážka (makulopapulózny exantém).
 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)

Zriedkavo leukopénia (znížený počet bielych krviniek v krvi).

Tieto reakcie sa môžu vyvinúť dokonca aj vtedy, ak sa sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií. Na zotavenie je rozhodujúce okamžité prerušenie užívania lieku.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)

Veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) sa môže vyvinúť agranulocytóza (závažné zníženie počtu určitých bielych krviniek) alebo trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek v krvi). Tieto reakcie sa môžu vyvinúť dokonca aj vtedy, ak sa sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií.
Riziko agranulocytózy sa zvyšuje, ak sa sodná soľ metamizolu používa dlhšie ako jeden týždeň.

Medzi typické prejavy agranulocytózy patria:
 • zápalové zmeny slizníc (napr. v ústach, nose a v oblasti hrdla, pohlavných orgánov a análneho otvoru)
 • bolesť v hrdle
 • ťažkosti s prehĺtaním
 • horúčka
 • triaška
 • opuch lymfatických uzlín môže byť mierny alebo nemusí byť prítomný

U pacientov, ktorí užívajú antibiotiká (lieky na liečbu infekcií), môžu byť však tieto prejavy minimálne.
Nečakané zhoršenie vášho celkového zdravotného stavu môže byť znakom agranulocytózy.

Na zotavenie je rozhodujúce okamžité prerušenie užívania lieku. Ak sú prítomné prejavy agranulocytózy, potom sa dôrazne odporúča okamžite ukončiť užívanie Metamizolu STADA namiesto čakania na výsledky laboratórnych testov.
 • Kožné a slizničné reakcie
V jednotlivých prípadoch sa môže objaviť Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS, alergické kožné ochorenie) alebo toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa objavia prejavy alebo príznaky (postupujúca vyrážka, často spojená s pľuzgiermi alebo poškodením sliznice) SJS alebo TEN, liečba Metamizolom STADA sa musí okamžite ukončiť a nesmie sa obnoviť.
 • Iné reakcie

Veľmi zriedkavo, najmä v prípade zníženého objemu krvi v obehovom systéme, pri ochorení obličiek v anamnéze (v minulosti) alebo pri predávkovaní sa môže objaviť:
 • poškodenie obličiek s produkciou malého množstva moču alebo žiadneho moču
 • vylučovanie krvných bielkovín do moču
 • zápal obličiek

Neznáme vedľajšie účinky (častosť nemožno stanoviť z dostupných údajov)
 • Alergické reakcie (z precitlivenosti)

Anafylaktický šok

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc pri prvých prejavoch šoku, ako je:
 • studený pot
 • závrat
 • točenie hlavy
 • zmena sfarbenia kože
 • zvieranie na hrudi
 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)

Môže sa objaviť aplastická anémia (anémia so súčasnou poruchou funkcie kostnej drene) a pancytopénia (súbežná anémia, znížený počet krviniek a znížený počet krvných doštičiek v krvi) vrátane letálneho (smrteľného) následku.

Prejavy aplastickej anémie a pancytopénie sú:
 • celkový pocit nepohody
 • infekcia
 • pretrvávajúca horúčka
 • modriny
 • krvácanie
 • bledosť

Červené sfarbenie moču môže byť spôsobené neškodným rozkladovým produktom sodnej soli metamizolu (kyselina rubazonová).

Protiopatrenia

Šok

Nasledovné prejavy sú varovnými prejavmi šoku: studený pot, závrat, točenie hlavy, nevoľnosť, zmena sfarbenia kože a dýchavičnosť. Medzi ďalšie príznaky patria opuch tváre, svrbenie, zvieranie na hrudi, zrýchlený tep a pocit chladu v rukách a nohách (kritický pokles krvného tlaku). Tieto príznaky sa môžu prejaviť dokonca už jednu hodinu po užití Metamizolu STADA.

Pri prvých prejavoch šoku okamžite zavolajte na pomoc lekára.

Do príchodu lekára udržujte hornú časť tela vo vodorovnej polohe a nohy vyvýšené. Na predchádzanie triaške má byť pacient udržiavaný v teple prikrývkou.

Agranulocytóza

Pokiaľ sa objaví niektorý z nasledovných príznakov, nesmiete už užívať Metamizol STADA:
 • neočakávané zhoršenie celkového zdravotného stavu
 • horúčka, ktorá neprestáva alebo sa opätovne vracia
 • bolestivé zmeny na slizniciach, najmä v ústach, nose a v hrdle.

Zavolajte lekára na pomoc!

Metamizol STADA sa musí vysadiť predtým, ako sú dostupné výsledky laboratórnych testov (miera sedimentácie erytrocytov, krvný obraz).

Fixný liekový exantém Fixný liekový exantém je fialová až tmavočervená kožná vyrážka niekedy s pľuzgiermi. Ak sa objavia zmeny na koži, Metamizol STADA sa už nemá užívať.

Alternatívy lieku podľa ceny

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
METAMISTAD TABLETY tbl 6x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 10x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 30x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 50x500 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,95
METAMISTAD TABLETY tbl 60x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.