MENOGON plv iul 5+5x1 ml solv. (amp.skl.+amp.skl.)

SPC
ín

Charakteristika:
Humánny menopauzálny gonadotropín (HMG) - liečivo, ktoré obsahuje Menogon, sa získava z moču žien po menopauze. Má hormonálne účinky podobné účinkom prirodzene sa vyskytujúcich hormónov
adenohypofýzy, pôsobí priamo na vaječníky a semenníky, kde má gametotropný a steroidogénny
efekt.
Podávaním lieku Menogon sa stimuluje produkcia hormónov v pohlavných orgánoch. U žien podporuje Menogon rast folikulov vo vaječníkoch a stimuluje ich vývoj.
U mužov podporuje tvorbu mužského pohlavného hormónu (testosterónu) a vývoj spermií.
U žien, ktoré si želajú mat' diet'a, sa Menogon používa s Choragonom (humánny choriový gonadotropín, HCG), ktorý sa podá po Menogone na vyvolanie ovulácie.
U mužov sa môžu tieto lieky používat' súbežne.

Farmakokinetické vlastnosti:
HMG je pri perorálnom použití neefektívny,preto sa aplikuje vnútrosvalovo (intramuskulárne ) a podkožne (subkutánne). Jeho biologická účinnosť je daná predovšetkým obsahom FSH. Maximálna
hladina FSH v sére bola dosiahnutá 6 - 48 hodín po i.m. injekcii a 6 - 36 hodín po s.c. injekcii. Väčšina
aplikovaného HMG sa vylučuje obličkami.

Indikácie:
Sterilita u žien s hypo- alebo normogonadotropnou nedostatočnost'ou vaječníkov na stimulácia rastu folikulov. Kontrolovaná hyperstimulácia rastu a indukcia dozrievania viacerých folikulov pri metódach
asistovanej reprodukcie.
Sterilita u mužov s hypo- alebo normogonadotropným hypogonadizmom v kombinácii s HCG (humánnym choriogonadotropínom) na stimuláciu vývoja mužských pohlavných buniek (spermatogenézy).

Kontraindikácie :
U žien: tehotenstvo, zväčšenie vaječníkov alebo cysty, ktoré nie sú spôsobené syndrómom polycystických ovárií, gynekologické krvácanie neznámej príčiny, tumory maternice, vaječníkov a
prsníkov.

U mužov: karcinóm prostaty, nádory semenníkov.
Pred začatím liečby HMG je potrebné riadne vyšetriť a vyliečit tieto stavy: poruchy funkcie štítnej žl'azy a kôry nadobličiek, zvýšená hladina prolaktínu z rôznych príčin (hyperprolaktinémia), nádory hypofýzy alebo hypotalamu.


Nežiaduce účinky:
Občas môže liečbu sprevádzat' nevol'nost' a vracanie.
V ojedinelých prípadoch sa môžu v priebehu liečby HMG vyskytnút' reakcie z precitlivenosti a horúčka. Používanie Menogonu môže viest' k reakciám v miestach vpichu injekcie ako sčervenanie, bolest', opuch a svrbenie. Vo vel'mi vzácnych prípadoch môže viest' dlhodobé podávanie HMG k tvorbe
protilátok, takže sa liečba stáva neúčinnou.

Aplikácia HMG môže viest' k hyperstimulácii vaječníkov, ktorá sa prejaví až po podaní HCG (tehotenský hormón) na vyvolanie ovulácie. To môže viest' k vytváraniu vel'kých vaječníkových cýst, ktoré ľahko praskajú a môžu vyvolat' krvácanie v brušnej dutine. Niekedy môže dôjst' k hromadeniu tekutiny v brušnej dutine (ascites) alebo v hrudnej dutine (hydrotorax), k zníženému vylučovaniu moču (oligúria), k zníženiu krvného tlaku (hypotenzia) alebo k upchatiu ciev krvnými zrazeninami (tromboembolické stavy). Akonáhle sa objavia prvé príznaky hyperstimulácie - bolest' v bruchu a zväčšenie podbruška alebo ked' lekár zistí príznaky hyperstimulácie pri vyšetrení ultrazvukom, treba liečbu okamžite prerušit'.

Ak pacientka otehotnie a dôjde k ovariálnej hyperstimulácii, môžu tieto príznaky zosilniet', dlhodobo pokračovat' a viest' až k ohrozeniu života.

Pri liečbe HMG dochádza častejšie k viacpočetnému tehotenstvu.

Interakcie:
Interakcie s inými liečivami nie sú známe. Pri liečbe neplodnosti u mužov je možné HMG injikovat'
spolu s HCG.

Dávkovanie a spôsob podávania:
Sterilita u žien
Dávkovanie HMG na vyvolanie rastu folikulu u normo- alebo hypogonadotropných žien sa v jednotlivých prípadoch odlišuje. Závisí od reakcie vaječníkov, ktorá by mala byt' kontrolovaná ultrazvukovým vyšetrovaním vaječníkov a meraním hladín estradiolu. Ak je dávka HMG pre pacientku príliš vysoká, môže dôjst' k mnohonásobnému jednostrannému i obojstrannému rastu folikulu.

Liečba sa zvyčajne začína dennou dávkou zodpovedajúcou 75 - 150 I.U. FSH, t.j. 1 - 2 ampulky. Ak vaječníky nereagujú, dávku je možné postupne zvyšovat', až je zrejmé zvýšenie sekrécie estradiolu a rast folikulu. Pokračuje sa v liečbe dávkou, pri ktorej došlo k rastu folikulu, až kým sa nedosiahne predovulačná hladina estradiolu v krvi. Ak sa hladina zvyšuje príliš rýchlo, je potrebné dávku znížit'.
Na vyvolanie ovulácie sa podáva intramuskulárne 5 000 alebo 10 000 I.U. HCG 1 až 2 dni po poslednom podaní HMG.

Po podaní príliš vysokej dávky HMG pre danú pacientku môže následné podanie HCG spôsobit'
neželanú hyperstimuláciu vaječníkov.

Sterilita u mužov
Najskôr sa podáva 1 000 až 3 000 I.U. HCG trikrát týždenne, kým sa nedosiahne normálna hladina testosterónu v krvi. Potom sa počas niekol'kých mesiacov podávajú 1 - 2 ampulky HMG trikrát týždenne.'

Spôsob podania
Menogon sa podáva vnútrosvalovo alebo podkožne po rozpustení prášku na suspenznú injekciu v priloženom disperznom prostredí.

Upozornenie:
Neodporúča sa súčasné požívanie alkoholu.

Liek nemá vplyv na schopnost' riadenia motorových vozidiel.

Pokým u pacientky po aplikácii HMG došlo k neželanej hyperstimulácii vaječníkov, nesmie jej byt'
podaný HCG na vyvolanie ovulácie.
Pri liečbe sterilných žien je potrebné pred podávaním HMG vyšetrit' činnost' vaječníkov ultrazvukom a stanovením hladiny estradiolu v sére. Počas liečby je nevyhnutne potrebný prísny lekársky dohl'ad a činnost' vaječníkov treba kontrolovat' každý deň alebo každý druhý deň, kým nedôjde k stimulácii. Ak dôjde k prejavom hyperstimulácie, musí byt' liečba okamžite prerušená.

Predávkovanie:
Pokým je dávka pre konkrétnu pacientku príliš vysoká, môže spôsobit' hyperstimuláciu vaječníkov, ktorá sa prejaví až po aplikácii HCG na vyvolanie ovulácie.

Hyperstimulácia vaječníkov:
Stupeň I. Mierna hyperstimulácia sa prejaví miernym zväčšením vaječníkov (vel'kost' vaječníkov 5 - 7
cm), nadmernou sekréciou steroidov a bolest'ou brucha. Liečba nie je potrebná, pacientka by však mala byt' poučená a starostlivo sledovaná.

Stupeň II. Hyperstimulácia stredného stupňa s ovariálnymi cystami (vel'kost' vaječníkov 8 - 10 cm) sa prejaví bolest'ami brucha, nevol'nost'ou a zvracaním. V takom prípade je potrebná symptomatická liečba a pravidelné kontroly pacientky, príp. intravenózna náhrada objemu.

Stupeň III. Závažná hyperstimulácia s vel'kými ovariálnymi cystami (vel'kost' vaječníkov viac ako 10 cm) sprevádzaná bolest'ami v bruchu, dýchavičnost'ou, retenciou solí, ascitom, hydrotoraxom, zvýšenou koncentráciou hemoglobínu, zvýšenou viskozitou krvi a zhlukovaním krvných doštičiek s nebezpečenstvom tromboembólie si vyžaduje hospitalizáciu.

Varovanie:
Liek sa nesmie použit' po uplynutí času použitel'nosti vyznačenom na obale.

Balenie:
5 ampuliek prášku na injekčnú suspenziu a 5 ampuliek disperzného prostredia
10 ampuliek prášku na injekčnú suspenziu a 10 ampuliek disperzného prostredia

Uchovávanie:
Skladujte pri teplote do 25°C, chráňte pred mrazom a svetlom. Po nariedení ihneď spotrebovať!

Dátum poslednej revízie:
September 2002

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
MENOGON plv iul 10+10x1 ml solv. (amp.skl.+amp.skl.) Rp 86,99

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.