MELOXIKAM XANTIS 15 MG tbl 50x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Užívať súčasne s jedlom Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

5,10 €
Vývoj cien
MELOXIKAM XANTIS 082017 cena
Kód 89418
Registračné číslo 29/0274/10-S
Dátum registrácie 19.5.2010
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu XANTIS PHARMA LIMITED , Cyprus
Účinné látky
Indikačná skupina Antireumatiká. Antiflogistiká. Antiuratikáriá (29)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
M MUSKULOSKELETÁLNY SYSTÉM
M01 Antiflogistiká a antireumatiká
M01A Nesteroidové protizápalové a protireumatické lieky
M01AC Oxikámy
M01AC06 Meloxikam

Na čo sa MELOXIKAM XANTIS 082017 používa?

Meloxikam Xantis 15 mg je nesteroidný protizápalový liek určený na:
 • dlhodobú liečbu reumatoidnej artritídy (chronické zápalové ochorenie kĺbov),
 • krátkodobú liečbu bolestivej osteoartrózy (degeneratívne ochorenie kĺbov, pre ktoré je typické narušenie chrupavky),
 • dlhodobú liečbu ankylozujúcej spondylitídy (zápal chrbtice, známa aj ako Bechterevova choroba).
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Okamžite ukončite užívanie Meloxikamu Xantis 15 mg a kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice ak spozorujete:

Akékoľvek alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), ktoré sa môžu objaviť vo forme:
 • kožných reakcií, ako je svrbenie (pruritus), tvorba pľuzgierov alebo olupovanie kože, ktoré môže byť závažné (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), poškodenie mäkkých tkanív (poškodenia na sliznici) alebo multiformný erytém. Multiformný erytém je závažná alergická reakcia kože, ktorá vyvoláva vznik škvŕn, červených alebo purpurových podliatín alebo plochy so vznikom pľuzgierov. Môže postihnúť aj ústa, oči a iné vlhké povrchy tela.
 • opuch kože alebo slizníc, ako je opuch okolo očí, tváre a pier, úst alebo hrdla, pravdepodobne spôsobujúci ťažkosti s dýchaním, opuch členkov alebo nôh (edém dolných končatín)
 • dýchavičnosť alebo astmatický záchvat
 • zápal pečene (hepatitída), tento môže vyvolať príznaky, ako je:
 • zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka)
 • bolesť brucha
 • strata chuti do jedla

Akékoľvek vedľajšie účinky na tráviacu sústavu, najmä:
 • krvácanie (spôsobuje, že stolica má farbu smoly)
 • vredy v tráviacom trakte (spôsobuje bolesť brucha)

Krvácanie do tráviaceho traktu (gastrointestinálne krvácanie), vznik vredov alebo tvorba prederavení v tráviacom trakte (perforácia) môže byť niekedy závažná a potenciálne smrteľná, najmä u starších ľudí. Ak ste už v minulosti mali ktorýkoľvek príznak v tráviacom trakte z dôvodu dlhodobého používania nesteroidných protizápalových liekov, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, najmä ak ste starší človek. Lekár môže počas liečby kontrolovať progresiu.

Ak sa u vás vyskytnú poruchy videnia, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Všeobecné vedľajšie účinky nesteroidných protizápalových liekov
Užívanie niektorých nesteroidných protizápalových liekov sa môže spájať s malým zvýšením rizika upchania tepien (arteriálne trombotické príhody), napr. záchvat srdca (infarkt myokardu) alebo cievna mozgová príhoda (apoplexia), najmä pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe.

V súvislosti s liečbou nesteroidnými protizápalovými liekmi sa hlásilo zadržiavanie tekutín (opuch), vysoký tlak krvi (hypertenzia) a zlyhanie srdca.

Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky ovplyvňujú tráviacu sústavu (gastrointestinálne príhody):
 • vredy žalúdka a hornej časti tenkého čreva (peptické/gastroduodenálne vredy)
 • prederavenie steny tenkého čreva (perforácia) alebo krvácanie do tráviacej sústavy (niekedy smrteľné, hlavne u starších ľudí).

Po podaní nesteroidných protizápalových liekov sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:
 • nevoľnosť (nauzea) a vracanie
 • riedka stolica (hnačka)
 • plynatosť
 • zápcha
 • porucha trávenia (dyspepsia)
 • bolesť brucha
 • stolica vo farbe smoly z dôvodu krvácania do tráviaceho traktu (meléna)
 • vracanie krvi (hemateméza)
 • zápal s tvorbou vredov v ústach (ulcerózna stomatitída)
 • zhoršenie zápalu tráviaceho traktu (napr. exacerbácia kolitídy alebo Crohnovej choroby)

Menej často sa pozoroval zápal žalúdka (gastritída).

Vedľajšie účinky meloxikamu – liečivo Meloxikamu Xantis 15 mg

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • bolesť brucha
 • porucha trávenia (dyspepsia)
 • riedka stolica (hnačka)
 • plynatosť
 • nevoľnosť (nauzea) a vracanie
 • zápcha

Časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 10 osôb)
 • bolesť hlavy

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • anémia (zníženie koncentrácie červeného krvného farbiva hemoglobínu)
 • ďalšie okamžité reakcie precitlivenosti
 • závrat (točenie hlavy)
 • pocit závratu alebo motania (vertigo)
 • ospanlivosť (somnolencia)
 • zvýšenie tlaku krvi (hypertenzia)
 • sčervenanie (dočasné sčervenanie tváre a krku)
 • krvácanie do žalúdočno-črevnej sústavy
 • zápal žalúdka (gastritída)
 • zápal v ústach (stomatitída)
 • grganie
 • krátkodobá porucha funkčných testov pečene (napr. zvýšené pečeňové enzýmy ako sú transaminázy alebo zvýšený bilirubín – žlčový pigment). Lekár ich môže zistiť pomocou krvných vyšetrení.
 • náhle opuchy kože alebo sliznice ako je opuch okolo očí, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním (angioneurotický edém)
 • kožná vyrážka
 • svrbenie (pruritus)
 • porucha laboratórneho vyšetrenia sledujúceho funkciu obličiek (renálnu funkciu) (napr. vzostup sérovej hladiny kreatinínu alebo močoviny)
 • opuch spôsobený zadržiavaním tekutín (edém) vrátane opuchu členkov/nôh (edém dolných končatín)
 • zadržiavanie sodíka alebo vody
 • zvýšené hladiny draslíka (hyperkaliémia). Toto môže viesť k príznakom, ako sú:
 • zmeny tepovej frekvencie (arytmie)
 • palpitácie (ak bude vaše srdce tepať častejšie ako zvyčajne)
 • bolesť svalov

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • abnormálny krvný obraz vrátane:
 • abnormálneho diferenciálneho obrazu v krvi
 • znížený počet bielych krviniek (leukocytopénia)
 • znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia)
Tieto vedľajšie účinky môžu viesť k zvýšenému riziku infekcií a príznakov, ako je tvorba modrín alebo krvácanie z nosa.
 • zmeny nálady
 • nočné mory
 • poruchy videnia vrátane:
 • konjuktivitídy (zápal bulvy alebo očných viečok)
 • rozmazaného videnia
 • zvonenie v ušiach (tinnitus)
 • pociťovanie búšenia srdca (palpitácie)
 • nástup astmatických záchvatov (pozorovaný u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID)
 • vred v žalúdku alebo v hornej časti tenkého čreva (peptické/gastroduodenálne vredy)
 • zápal pažeráka (ezofagitída)
 • zápal hrubého čreva (kolitída)
 • závažná tvorba pľuzgierov na koži alebo olupovanie kože (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza)
 • žihľavka (urtikária)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • prederavenie steny čriev (perforácie)
 • zápal pečene (hepatitída). Toto môže vyvolať príznaky, ako je
 • zožltnutie kože alebo očných bielkov (žltačka)
 • bolesť brucha
 • strata chuti do jedla
 • reakcie kože vo forme pľuzgierov (bulózne reakcie) a multiformný erytém. Multiformný erytém je závažná alergická reakcia kože, ktorá vyvoláva vznik škvŕn, červených alebo purpurových podliatín alebo plochy so vznikom pľuzgierov. Môže postihnúť aj ústa, oči a iné vlhké povrchy tela.
 • akútne zlyhanie obličiek (renálne zlyhanie) najmä u pacientov s rizikovými faktormi, ako sú ochorenia srdca, cukrovka alebo ochorenie obličiek

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • dýchavičnosť a kožné reakcie (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie), vyrážky vyvolané expozíciou na slnku (fotosenzitívne reakcie)
 • zmätenosť
 • dezorientácia
 • v súvislosti s liečbou nesteroidnými protizápalovými liekmi sa hlásilo zlyhanie srdca
 • úplná strata špecifického typu bielych krviniek (agranulocytóza), najmä u pacientov, ktorí užívajú Meloxikam Xantis 15 mg s inými liekmi, ktoré sú potenciálnymi inhibítormi, potláčajú alebo deštruujú zložky krvnej drene (myelotoxické lieky). Toto môže vyvolať:
 • náhlu horúčku
 • bolesť hrdla
 • infekcie
 • pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy)

Vedľajšie účinky spôsobené nesteroidnými protizápalovými liekmi, no po užívaní Meloxikamu Xantis 15 mg sa doposiaľ nepozorovali
zmeny štruktúry obličiek vedúce k akútnemu zlyhaniu obličiek:
 • veľmi zriedkavé prípady zápalu obličiek (intersticiálna nefritída)
 • odumretie niektorých buniek v obličkách (akútna tubulárna alebo papilárna nekróza)
 • bielkoviny v moči (nefrotický syndróm s proteinúriou)

Posledná recenzia

5 z 5
Miloš / 28.2.2020
1 rok

Najlepší liek za 20 rokov užívania nespočetných druhov liekov pri mojom ochorení.

Ďalšie recenzie »

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.