LAMIVUDÍN/ZIDOVUDÍN ACCORD 150 MG/300 MG tbl flm 60x150 mg/300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 7813C
Registračné číslo 42/0148/18-S
Dátum registrácie 3.5.2018
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., Poľsko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J05 Antivirotiká pre systémovú aplikáciu
J05A Priamo pôsobiace antivirotiká
J05AR Antivirotiká na liečbu HIV infekcií, kombinácie
J05AR01 Zidovudín a lamivudín

Na čo sa LAMIVUDIN/ZIDOVUDIN AC... používa?

Lamivudín/Zidovudín Accord sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti) u dospelých a detí.

Lamivudín/Zidovudín Accord obsahuje dve účinné látky, ktoré sa používajú na liečbu infekcie HIV: lamivudín a zidovudín. Obidve patria do skupiny antiretrovírusových liekov označovaných ako nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI).

Lamivudín/Zidovudín Accord infekciu HIV úplne nevylieči; znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Taktiež zvyšuje počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo dôležité tým, že mu pomáhajú prekonať infekciu.

Na liečbu Lamivudínom/Zidovudínom Accord nereaguje každá osoba rovnako. Váš lekár bude kontrolovať účinnosť vašej liečby.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov (tukov) a glukózy (cukrov) v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Liečba Lamivudínom/Zidovudínom Accord často spôsobuje úbytok tuku na nohách, rukách a na tvári (lipoatrofia). Preukázalo sa, že tento úbytok telesného tuku sa úplne nevráti do pôvodného stavu po ukončení liečby zidovudínom. Váš lekár vás musí kontrolovať kvôli prejavom lipoatrofie. Ak spozorujete akýkoľvek úbytok tuku na nohách, rukách alebo na tvári, povedzte to svojmu lekárovi. Keď sa tieto prejavy vyskytnú, užívanie Lamivudínu/Zidovudínu Accord sa má ukončiť a vaša liečba infekcie HIV zmeniť.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Keď sa liečite na infekciu HIV, môže byť ťažké určiť, či je príznak vedľajším účinkom Lamivudínu/Zidovudínu Accord alebo ďalších užívaných liekov, alebo či je dôsledkom samotného ochorenia HIV. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa so svojím lekárom porozprávali o akýchkoľvek zmenách vo vašom zdraví.

Okrem nižšie uvedených vedľajších účinkov spojených s užívaním Lamivudínu/Zidovudínu Accord sa počas kombinovanej liečby infekcie HIV môžu objaviť ďalšie ochorenia. Je dôležité, aby ste si prečítali informáciu uvedenú ďalej v tejto časti pod názvom „Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV“.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:
 • bolesť hlavy
 • pocit nevoľnosti (nauzea).

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
 • vracanie
 • hnačka
 • bolesť žalúdka
 • strata chuti do jedla
 • závraty
 • únava, nedostatok energie
 • horúčka (vysoká teplota)
 • celkový pocit choroby
 • ťažkosti so spánkom (insomnia)
 • bolesť svalov a ťažkosti so svalmi
 • bolesť kĺbov
 • kašeľ
 • podráždený nos alebo výtok z nosa
 • kožná vyrážka
 • vypadávanie vlasov (alopécia).

Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach, sú:
 • nízky počet červených krviniek (anémia) alebo nízky počet bielych krviniek (neutropénia alebo leukopénia)
 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov
 • zvýšenie množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo môže spôsobiť sfarbenie kože dožlta.

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:
 • dýchavičnosť
 • plynatosť (flatulencia)
 • svrbenie
 • svalová slabosť.

Menej častý vedľajší účinok, ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:
 • pokles počtu krvných buniek zodpovedných za zrážanie krvi (trombocytopénia), alebo všetkých druhov krvných buniek (pancytopénia).

Zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:
 • závažná alergická reakcia spôsobujúca opuchnutie tváre, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
 • poruchy pečene, ako sú žltačka, zväčšenie pečene alebo stukovatenie pečene, zápal pečene (hepatitída)
 • laktátová acidóza (nadmerné množstvo kyseliny mliečnej v krvi; pozri nasledujúci odsek
„Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV“)
 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)
 • bolesť na hrudníku, ochorenie srdcového svalu (kardiomyopatia)
 • záchvaty kŕčov (kŕče)
 • pocit skľúčenosti alebo úzkosti, neschopnosť sústrediť sa, ospalosť
 • zažívacie ťažkosti, porucha vnímania chuti
 • zmena farby nechtov, kože alebo sliznice ústnej dutiny
 • pocit ako pri chrípke - triaška a potenie
 • pocit brnenia na koži (pocit mravčenia)
 • pocit slabosti v končatinách
 • rozpad svalového tkaniva
 • necitlivosť
 • častejšie močenie
 • zväčšenie prsníkov u mužov.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach, sú:
 • zvýšenie hladiny enzýmu nazývaného amyláza
 • neschopnosť kostnej drene tvoriť nové červené krvinky (čistá aplázia červených krviniek).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

Veľmi zriedkavý vedľajší účinok, ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:
 • neschopnosť kostnej drene tvoriť nové červené alebo biele krvinky (aplastická anémia).

Ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV
Kombinovaná liečba, ako je liečba Lamivudínom/Zidovudínom Accord, môže spôsobiť, že počas liečby infekcie HIV vzniknú ďalšie ochorenia.

Opätovné vzplanutie predchádzajúcich infekcií
Ľudia s pokročilou infekciou HIV (AIDS) majú oslabený imunitný systém a sú náchylnejší na vznik závažných infekcií (oportúnnych infekcií). Po začatí liečby môže u týchto ľudí dôjsť k opätovnému vzplanutiu predchádzajúcich, skrytých infekcií, čo spôsobuje prejavy a príznaky zápalu. Tieto príznaky sú pravdepodobne spôsobené tým, že imunitný systém sa stáva silnejším, a telo začne bojovať proti týmto infekciám.

Po tom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, sa u vás okrem oportúnnych infekcií môžu vyskytnúť aj autoimunitné poruchy (stav, ktorý sa vyskytuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivá). Autoimunitné poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie alebo iné príznaky, ako napríklad svalovú slabosť, slabosť začínajúcu v rukách a nohách a postupujúcu smerom k trupu tela, búšenie srdca, chvenie alebo nadmernú aktivitu, bezodkladne o tom informujte svojho lekára, ktorý vám poskytne nevyhnutnú liečbu.

Ak budete mať počas užívania Lamivudínu/Zidovudínu Accord akékoľvek príznaky infekcie:
Bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi. Neužívajte iné lieky proti infekcii, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

Laktátová acidóza je zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok
U niektorých ľudí, ktorí užívajú Lamivudín/Zidovudín Accord, môže vzniknúť ochorenie nazývané laktátová acidóza spolu so zväčšením pečene.

Laktátová acidóza je spôsobená nahromadením kyseliny mliečnej v tele. Je zriedkavá; ak k nej dôjde, zvyčajne vznikne po niekoľkých mesiacoch liečby. Môže ohrozovať život a spôsobiť zlyhanie vnútorných orgánov. Vznik laktátovej acidózy je pravdepodobnejší u ľudí, ktorí majú ochorenie pečene, alebo u ľudí trpiacich obezitou (veľkou nadváhou), najmä u žien.

Medzi prejavy laktátovej acidózy patria:
 • hlboké, rýchle, sťažené dýchanie
 • ospalosť
 • necitlivosť alebo slabosť v končatinách
 • pocit nevoľnosti (nauzea), vracanie
 • bolesť žalúdka.

Počas liečby vás bude váš lekár kontrolovať kvôli prejavom laktátovej acidózy. Ak máte ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, alebo akékoľvek iné príznaky, ktoré vám robia starosti, čo najskôr navštívte svojho lekára.

Môžete mať problémy s kosťami
U niektorých ľudí, u ktorých je infekcia HIV liečená kombinovanou liečbou, vznikne ochorenie nazývané osteonekróza. Pri tomto ochorení dochádza k odumretiu častí kostného tkaniva následkom zníženého prítoku krvi do kosti. Ľudia môžu byť náchylnejší na vznik tohto ochorenia:
 • ak sú dlhodobo liečení kombinovanou liečbou
 • ak užívajú aj protizápalové lieky nazývané kortikosteroidy
 • ak požívajú alkohol
 • ak je ich imunitný systém veľmi oslabený
 • ak trpia nadváhou.

Medzi prejavy osteonekrózy patria:
 • stuhnutosť kĺbov
 • bolesť kĺbov (hlavne v bedrách, kolene alebo ramene)
 • ťažkosti s pohybom.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.

Ďalšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach
Kombinovaná liečba infekcie HIV môže taktiež spôsobiť:
 • zvýšené hladiny kyseliny mliečnej v krvi, čo v zriedkavých prípadoch môže viesť k laktátovej acidóze
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.