INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x3 ml/18 MU (liek.inj.skl.+ 6x inj.set)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Nepodávať deťom do 3r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 28922
Registračné číslo EU/1/99/127/024
Dátum registrácie 9.3.1999
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Merck Sharp & Dohme B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 18 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L03 Imunomodulátory
L03A Imunostimulanciá (zmena WHO)
L03AB Interferóny
L03AB05 Interferón alfa-2b

Na čo sa INTRONA používa?

IntronA (interferón alfa-2b) mení odpoveď ľudského imunitného systému tak, že pomáha prekonať infekcie a závažné ochorenia.

IntronA sa u dospelých pacientov používa na liečbu istých porúch, ktoré postihujú krv, kostnú dreň, lymfatické žľazy alebo kožu a ktoré sa môžu šíriť do organizmu. Tieto poruchy zahŕňajú vlasatobunkovú leukémiu, chronickú myeloidnú leukémiu, mnohopočetný myelóm, folikulárny lymfóm, karcinoidný nádor a malígny melanóm.

IntronA sa u dospelých pacientov používa aj na liečbu vírusových infekcií pečene, chronickej hepatitídy B alebo C.

IntronA sa v kombinácii s ribavirínom používa u detí vo veku 3 rokov a starších a dospievajúcich, ktorí sa predtým neliečili na chronickú hepatitídu C.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Aj keď sa nemusia prejaviť všetky vedľajšie účinky, ktoré sú ďalej opísané, ak sa vyskytnú, môžu si vyžadovať lekársku starostlivosť.

Psychické ochorenia a centrálny nervový systém:
Niektorí ľudia sa stanú deprimovaní, keď používajú IntronA samotný alebo sa liečia kombináciou s ribavirínom a v niekoľkých prípadoch mali ľudia myšlienky o tom, že ohrozia život druhých, myšlienky na samovraždu alebo sa správali agresívne (niekedy namierené proti druhým). Niekoľko
pacientov skutočne spáchalo samovraždu. Vyhľadajte pohotovostnú starostlivosť, ak zbadáte, že sa stávate depresívny alebo že pomýšľate na samovraždu alebo že sa zmenilo vaše chovanie. Požiadajte
niekoho z rodiny alebo blízkeho priateľa, aby vám pomohol všimnúť si u vás prejavy depresie alebo zmeny vášho chovania.

Deti a dospievajúci sú počas liečby IntronA a ribavirínom obzvlášť náchylní na rozvoj depresie. Ak sa u nich prejavia príznaky nezvyčajného správania, sú depresívni alebo chcú ublížiť sebe alebo iným, okamžite sa spojte s lekárom alebo vyhľadajte pohotovosť.

Rast a vývin (deti a dospievajúci):
Niektoré deti a dospievajúci počas jednoročnej liečby IntronA v kombinácii s ribavirínom nenarástli alebo nepribrali na telesnej hmotnosti toľko, ako sa očakávalo. Niektoré deti nedosiahli svoju predpokladanú výšku počas 10 - 12 rokov po ukončení liečby.

Ak sa vyskytne hociktorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ukončite podávanie IntronA a bezodkladne informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovostné oddelenie do najbližšej nemocnice:
  • opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní; žihľavka; mdloby.
Toto všetko sú veľmi závažné vedľajšie účinky. Ak ich máte, mohli ste mať závažnú alergickú reakciu na IntronA. Môžete potrebovať súrnu lekársku pomoc alebo hospitalizáciu. Tieto veľmi závažné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé.

Bezodkladne vyhľadajte lekára, ak sa vyskytne hociktorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
  • bolesť na hrudníku alebo pretrvávajúci a ťažký kašeľ; nepravidelný alebo rýchly tlkot srdca; skrátenie dychu, zmätenosť, ťažkosti s udržaním pozornosti, znížená citlivosť alebo pocit brnenia alebo bolesť v rukách alebo nohách; záchvat (kŕče); poruchy spánku, rozmýšľania alebo koncentrácie; zmenený duševný stav; pomýšľanie na samovraždu, pokus o samovraždu, zmenené správanie alebo agresívne správanie (niekedy namierené proti druhým), halucinácie; silná bolesť žalúdka; čierne alebo dechtovité stolice; krv v stolici alebo moči, závažné krvácanie z nosa; vosková bledosť, vysoká hladina cukru v krvi, horúčka alebo zimnica, ktoré začnú po niekoľkých týždňoch liečby; bolesti v dolnej časti chrbta alebo v boku, sťažené močenie,

problémy s očami alebo so zrakom alebo sluchom, strata sluchu, závažné alebo bolestivé začervenanie alebo bolestivé miesta na vašej koži alebo sliznici.
Tieto môžu signalizovať závažné vedľajšie účinky, ktoré si môžu vyžiadať súrnu lekársku pomoc. Váš lekár otestuje vašu krv, aby sa uistil, že počty vašich bielych krviniek (bunky, ktoré bojujú proti infekcii), červených krviniek (bunky, ktoré prenášajú železo a kyslík) a krvných doštičiek (bunky zrážania krvi) a iné laboratórne hodnoty sú v prijateľných medziach. Hlásilo sa stredne ťažké a zvyčajne vratné zníženie všetkých krvných zložiek – bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek.

Na začiatku liečby IntronA sa môže u vás objavovať reakcia podobná chrípke s horúčkou, únavou, bolesťou hlavy, svalovou bolesťou, bolesťou kĺbov a triaškami/zimnicami. Ak sa tieto príznaky u vás objavia, váš lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali paracetamol.

Hlásili sa nasledovné vedľajšie účinky:

Veľmi často hlásené vedľajšie účinky:
bolesť, opuch a začervenanie alebo poškodenie kože v mieste vpichu injekcie, vypadávanie vlasov, závrat, zmeny chuti do jedla, bolesti žalúdka alebo brucha, hnačka, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vírusová infekcia, depresia, emocionálna labilita, nespavosť, úzkosť, bolesť hrdla a bolestivé prehĺtanie, únava, zimnica/triaška, horúčka, príznaky podobné chrípke, pocit celkového zlého stavu, bolesti hlavy, úbytok hmotnosti, vracanie, podráždenosť, slabosť, kolísanie nálad, kašľanie (niekedy závažné), skrátenie dychu, svrbenie, suchá koža, kožná vyrážka, náhla a závažná bolesť svalov, bolesť kĺbov, bolesť svalov a kostí, zmeny v laboratórnych hodnotách krvi vrátane zníženia počtu bielych krviniek. U niektorých detí došlo k spomaleniu rýchlosti ich rastu (výšky a hmotnosti).

Často hlásené vedľajšie účinky:
smäd, dehydratácia, vysoký krvný tlak, migrény, opuchnuté žľazy, návaly horúčavy, menštruačné problémy, zníženie sexuálneho záujmu, vaginálne problémy, bolesť prsníka, bolesť v semenníku, problémy so štítnou žľazou, začervenané ďasná, sucho v ústach, začervenanie alebo bolesť úst alebo jazyka, bolesť alebo porucha zubov, herpes simplex (oparové pľuzgiere), zmena chuti, žalúdočné ťažkosti, porucha trávenia (pálenie záhy), zápcha, zväčšenie pečene (pečeňové problémy, niekedy závažné), riedke stolice, nočné pomočovanie u detí, zápal prinosových dutín, bronchitída, bolesť oka, problémy so slzovodmi, zápal spojoviek („krvavé oči“), nepokoj, ospanlivosť, námesačnosť, problém so správaním, nervozita, upchatý nos alebo výtok z nosa, kýchanie, rýchle dýchanie, bledá alebo sčervenená koža, podliatiny, problém s kožou alebo nechtami, psoriáza (nová alebo zhoršenie existujúcej), zvýšené potenie, zvýšené nutkanie na močenie, jemné trasľavé pohyby, znížená citlivosť na dotyk, artritída.

Menej často hlásené vedľajšie účinky:
bakteriálna infekcia a pocit mravčenia.

Zriedkavo hlásené vedľajšie účinky:
zápal pľúc.

Veľmi zriedkavo hlásené vedľajšie účinky:
nízky krvný tlak, opuch tváre, cukrovka, kŕče v nohách, bolesť chrbta, obličkové problémy, poškodenie nervu, krvácanie z ďasien, aplastická anémia. Bola hlásená čistá aplázia červených krviniek, ochorenie, pri ktorom telo buď prestane tvoriť červené krvinky, alebo ich produkuje menej.

Toto spôsobuje ťažkú anémiu, ktorej príznaky môžu zahŕňať nezvyčajnú únavu a pocit nedostatku energie.
Veľmi zriedkavo bola hlásená sarkoidóza (choroba charakterizovaná pretrvávajúcou horúčkou, stratou hmotnosti, bolesťou a opuchom kĺbov, kožnými poruchami a opuchnutými žľazami). Veľmi zriedkavo sa objavila strata vedomia, väčšinou u starších pacientov liečených vysokými dávkami. Boli hlásené prípady porážky (mozgovocievnej príhody). Bezodkladne vyhľadajte svojho lekára, ak máte hociktorý z uvedených príznakov.

Neznáme vedľajšie účinky:
Hlásili sa periodontálne (postihujúce ďasno) poruchy a poruchy zubov, narušený mentálny stav, strata vedomia, akútna reakcia z precitlivenosti vrátane urtikárie (žihľavky), angioedému (opuch rúk, nôh,
členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktorý môže viesť k problémom s prehĺtaním alebo dýchaním), bronchokonstrikcia a anafylaxia (ťažká celková alergická reakcia), ich frekvencia však nie je známa. Okrem toho sa pri používaní lieku IntronA hlásili aj Vogtov-Koyanagiho-Haradov syndróm (autoimunitná zápalová porucha postihujúca oči, kožu a sliznice uší, mozog a miechu), myšlienky o ohrozovaní života druhých, mánia (nadmerné alebo prehnané nadšenie), bipolárne poruchy (poruchy nálady charakterizované striedavými epizódami smútku a vzrušenia), kongestívne zlyhanie srdca, perikardiálna efúzia (nahromadenie tekutiny, ktoré vznikne medzi osrdcovníkom (vonkajšia vrstva srdca) a samotným srdcom) a pľúcna fibróza (zjazvenie pľúc).

Pľúcna arteriálna hypertenzia - ochorenie závažného zúženia krvných ciev v pľúcach, ktoré vedie k vysokému krvnému tlaku v krvných cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc. Môže sa vyskytnúť najmä u pacientov s rizikovými faktormi ako je infekcia HIV alebo závažné pečeňové problémy (cirhóza). Tento vedľajší účinok sa môže vyvinúť v rôznych časových bodoch počas liečby, zvyčajne niekoľko mesiacov po začatí liečby liekom IntronA.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
INTRONA 10 MILIÓNOV IU/ ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x1 ml/ 10 MU (liek.inj.skl.) Rx 51,47
INTRONA 10 MILIÓNOV IU/ ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x1 ml/10 MU (liek.inj.skl.+ 1x inj.set) Rx n/a
INTRONA 10 MILIÓNOV IU/ ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 6x1 ml/10 MU (6x liek.inj.skl.+ 6x inj.set) Rx n/a
INTRONA 10 MILIÓNOV IU/ ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x1 ml/10 MU (12x liek.inj.skl.+ 12x inj.set) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x3 ml/18 MU (2x liek.inj.skl.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x3 ml/18 MU (12x liek.inj.skl.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x3 ml/18 MU (liek.inj.skl.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x3 ml/18 MU (liek.inj.skl.+6 striek.inj.s bezp.zar.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x3 ml/18 MU (2xliek.inj.skl.+12 striek.inj.s bezp.zar.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x3 ml/18 MU (12xliek.inj.skl.+72 striek.inj.s bezp.zar.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x3 ml/18 MU (2x liek.inj.skl.+ 12x inj.set.) Rx n/a
INTRONA 18 MILIÓNOV IU/3 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x3,0 ml/18 MU (12x liek.inj.skl.+ 72x inj.set.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x2,5 ml/25 MU (2x liek.inj.skl.+ 12x inj.set) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x2,5 ml/25 MU (12x liek.inj.skl.+ 72x inj.set) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x2,5 ml/25 MU (liek.inj.skl.+6 striek.inj.s bezp.zar.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x2,5 ml/25 MU (2xliek.inj.skl.+12 striek.inj.s bezp.zar.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x2,5 ml/25 MU (12xliek.inj.skl.+72 striek.inj.s bezp.zar.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x2,5 ml/25 MU (liek.inj.skl.+6 striek.inj.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x2,5 ml/25 MU (2xliek.inj.skl.+12 striek.inj.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x2,5 ml/25 MU (12xliek.inj.skl.+72 striek.inj.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 2x2,5 ml/25 MU (2x liek.inj.skl.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x2,5 ml/25 MU (12x liek.inj.skl.) Rx n/a
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x2,5 ml/25 MU (liek.inj.skl.) Rx 0,00
INTRONA 25 MILIÓNOV IU/2,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x2,5 ml/25 MU (liek.inj.skl.+ 6x inj.set) Rx n/a
INTRONA 3 MILIÓNY IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 6x0,5 ml/3 MU (6x liek.inj.skl.+ 6x inj.set) Rx n/a
INTRONA 3 MILIÓNY IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x0,5 ml/3 MU (12x liek.inj.skl+ 12x inj.set) Rx n/a
INTRONA 3 MILIÓNY IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,5 ml/3 MU (liek.inj.skl) Rx n/a
INTRONA 3 MILIÓNY IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,5 ml/3 MU (liek.inj.skl.+ 1x inj.set) Rx n/a
INTRONA 5 MILIÓNOV IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,5 ml/5 MU (liek.inj.skl.) Rx n/a
INTRONA 5 MILIÓNOV IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 1x0,5 ml/5 MU (liek.inj.skl+ 1x inj.set) Rx n/a
INTRONA 5 MILIÓNOV IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 6x0,5 ml/5 MU (6x liek.inj.skl+ 6x inj.set) Rx n/a
INTRONA 5 MILIÓNOV IU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK sol ijf 12x0,5 ml/5 MU (12x liek.inj.skl.+ 12x inj.set) Rx n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.