HERBADENT sol gin 1x25 ml

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je HERBADENT a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete HERBADENT
3. Ako používať HERBADENT
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať HERBADENT
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je HERBADENT a na čo sa používa

HERBADENT je liek rastlinného pôvodu vo forme vodno-liehového roztoku rastlinných drog a silíc s prídavkom lokálneho anestetika (látka spôsobujúca znecitlivenie) na ošetrenie zápalu ďasien a ústnej dutiny. Má protizápalový, zvierajúci a mierne znecitlivejúci účinok.
HERBADENT sa používa na masáže ďasien, najmä pri paradentóze, na ošetrenie zápalov slizníc ústnej dutiny, aftov, otlakov pod snímateľnými zubnými protézami, oparov perí, ako i po chirurgických zásahoch v ústnej dutine.
Ak sa do 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete HERBADENT

Nepoužívajte HERBADENT

- ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku HERBADENTU. Úplný zoznam zložiek je uvedený v časti 6.
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať HERBADENT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci
Použitie HERBADENTU sa netýka detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a HERBADENT
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

HERBADENT a jedlo a nápoje
HERBADENT sa môže užívať v odporúčaných intervaloch a dávke. Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

O použití HERBADENTU počas tehotenstva a dojčenia sa poraďte so svojím stomatológom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
HERBADENT nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

HERBADENT obsahuje etanol
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.


3. Ako používať HERBADENT

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

HERBADENT sa používa v neriedenom stave, predovšetkým na masáže ďasien a na potieranie chorej sliznice ústnej dutiny.
Masáž ďasien sa robí takým spôsobom, že sa najprv vatová tyčinka omočí v neriedenom roztoku HERBADENTU, ktorý sa kvapne do vrchnáčika liekovky. Potom sa vatová tyčinka priloží kolmo na ďasná a masíruje sa okraj medzizubnej papily (ďasno v medzizubných priestoroch) 10-krát dookola každého zuba. Ak lekár neodporučí inak, masáž sa vykonáva 1-krát denne, vždy po večernom vyčistení zubov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri odporúčanom spôsobe použitia nie sú známe. U osôb precitlivených na niektorú zložku lieku môže dôjsť k alergickej reakcii.'

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať HERBADENT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C, fľaštičku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo HERBADENT obsahuje

- Liečivá sú: rastlinný extrakt 22,5 ml (zloženie extraktu: repíková vňať 5,0g, rumančekový kvet 2,0g, vňať šalvie lekárskej 2,0g, nátržníkový podzemok 1,0g, etanol 96 % 77,0g, čistená voda 18,5g); kyselina salicylová 0,25g; kyselina boritá 0,25g; monohydrát kyseliny citrónovej 0,125g; benzokaín 0,062g; silica mäty piepornej 0,05g; silica klinčekového kvetu 0,05g; silica horkého plodu fenikla obyčajného 0,025g v 25 ml.
- Ďalšie zložky sú: etanol 96 % (V/V) a čistená voda.

Ako vyzerá HERBADENT a obsah balenia

HERBADENT je číry gingiválny roztok hnedej farby a charakteristickej vône.

Obsah balenia: fľaštička s obsahom 25 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Herbadent s.r.o., K Verneráku 4, 148 00 Praha, Česká Republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2016.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.