ERDOMED 3,5 % plu por 1x50 g (fľ.skl.jantárová)

SPC
inok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Erdomed 3,5 % a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Erdomed 3,5 %
3. Ako užívať Erdomed 3,5 %
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Erdomed 3,5 %
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Erdomed 3,5 % a na čo sa používa

Erdomed 3,5 % obsahuje liečivo erdosteín, mukolytikum, ktoré pôsobí na hlien v dýchacom systéme. Používa sa na zníženie väzkosti hlienovitého, prípadne aj hnisavého výlučku sliznice dýchacích ciest a na uľahčenie vykašliavania pri:
· akútnom a chronickom zápale priedušiek, rozšírení priedušiek a prieduškovej astme so zvýšeným vylučovaním hlienu,
· akútnom a chronickom zápale horných dýchacích ciest, ako napr. nádcha, zápal prínosových dutín, zápaloch hrtana a hltana.

Erdomed 3,5 % sa tiež používa na prevenciu zhoršenia choroby priedušiek najmä pri:
· postihnutí dýchacieho systému sprevádzané emfyzémom (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach) a zvýšenou sekréciou,
· chronickom zápale priedušiek,
· emfyzéme pľúc (nadmerný obsah vzduchu v pľúcach).


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Erdomed 3,5 %

Neužívajte Erdomed 3,5 %
- ak ste alergický na erdosteín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(uvedených v časti 6);
- keď máte ťažkú poruchu pečene ;
- keď držíte diétu neobsahujúcu metionín (napr. pri homocysteinúrii - vrodená porucha
látkovej výmeny);
- pri závažnej nedostatočnosti obličiek;
- keď máte fenylketonúriu, pretože prášok na perorálnu suspenziu obsahuje aspartám a pri jeho metabolizme vzniká fenylalanín, ktorý môže byť pre vás nebezpečný.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Erdomed 3,5 %.

Ak máte akékoľvek problémy s pečeňou alebo obličkami, povedzte to svojmu lekárovi ešte pred užívaním Erdomedu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Liek môže vyvolať alergickú reakciu (niekedy oneskorene), pretože obsahuje nátriumbenzoát.

Deti
Nepodávajte deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 15 kg.

Iné lieky a Erdomed 3,5 %
Tento liek sa môže podávať súčasne s inými liekmi na kašeľ a nádchu ako sú antibiotiká alebo teofylín. Nesmiete však kombinovať Erdomed 3,5 % s liekmi proti kašľu (antitusiká).

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Nie je dostatok informácií o užívaní erdosteínu tehotnými a dojčiacimi ženami, preto sa Erdomed 3,5 % neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Erdomed 3,5 % nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Erdomed 3,5 %

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Táto lieková forma je určená hlavne pre deti.
Odporúča sa nasledujúce dávkovanie:
· deti s telesnou hmotnosťou 15-19 kg (3-6 rokov): 2,5 ml až 5 ml dvakrát denne;
· deti s telesnou hmotnosťou 20-30 kg (7-12 rokov): 5 ml dvakrát až trikrát denne;
· deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg (nad 12 rokov): 5 ml trikrát denne alebo 7,5 ml dvakrát denne.

Dospelí užívajú 10 ml (350 mg) dvakrát denne.

V prípade zhoršenej funkcie pečene treba dávku znížiť na polovicu.

Do fľašky so suchým práškom pridajte vodu po značku a opatrne pretrepávajte, kým sa nezíska rovnomerná suspenzia. Skontrolujte hladinu kvapaliny a v prípade potreby pridajte vodu po značku a znova pretrepte.
Na presné dávkovanie použite priloženú odmerku so značkami pre 2,5 ml, 5 ml a 10 ml.
Pred každým užívaním je nutné suspenziu znovu pretrepať.

Trvanie liečby
Terapeutický účinok je viditeľný po 3 dňoch liečby, priemerná doba liečby na dosiahnutie úplného účinku je 7 dní.
Pri chronických chorobách sa pod lekárskym dohľadom môže Erdomed 3,5 % užívať dlhodobo.

Ak užijete viac Erdomed 3,5 %, ako máte'
Ak užijete vyššiu dávku ako odporúčanú, môže sa vyskytnúť potenie, závrat a návaly tepla. V prípade náhodného predávkovania ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Erdomed 3,5 %
Užite ďalšiu dávku normálnej veľkosti v stanovenom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku lieku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavo (menej než u 1 z 10 000 osôb) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
bolesť hlavy, nachladnutie, ťažkosti s dýchaním, zmena chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesti žalúdka (pálenie záhy), vyrážka, sčervenanie pokožky, ekzém.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Erdomed 3,5 %

Nerozpustený prášok nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Po rozpustení prášku suspenziu uchovávajte pri teplote 2 až 8 °C (v chladničke). Doba použiteľnosti je maximálne 14 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Erdomed 3,5 % obsahuje
- Liečivo je: erdosteín (3,5 g erdosteínu v 50 g prášku na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie).
- Ďalšie zložky sú: nátriumbenzoát, dihydrát sodnej soli sacharínu, pomarančová príchuť v prášku, aspartám, sodná soľ karboxymetylškrobu, sacharóza.

Ako vyzerá Erdomed 3,5 % a obsah balenia
Vzhľad lieku: jemný biely prášok s charakteristickou vôňou a chuťou.
Balenie: 50 g prášku na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Medicom International s.r.o.
Páteřní 7
635 00 Brno
Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2012.
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.